Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

PLÁN AKTIVAČNÝCH PRÁC 39. TÝŽDEŇ 2016

Pondelok   26.09.2016
CMZ Východ  :  práce na čistení okolia škôlok Centrum a Prachatická, čistenie
                           chodníkov a priľahlých plôch ul. M.Rázusa, Prachatická, vrátane
                           parku.                    
                            
 Zlatý Potok    :  práce v parku Dekréta Matejovie, vyzbieranie odpadu z plochy
                           bývalej drevenice ul. Prach ...viac...


 

Priamy prenos z mestského zastupiteľstva

Sledujte priamy prenos z dnešného mestského zastupiteľstva http://tveso.sk/priamy-prenos-msz-zvolen-26-9-2016/
 
viac...


 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

viac...


 

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

ANKETA SPOKOJNOSŤ OBČANOV SO SLUŽBAMI SAMOSPRÁVY ZVOLEN 2016

Anketu „Spokojnosť občanov so službami samosprávy“ realizoval odbor rozvoja mesta MsÚ Zvolen v dňoch 1.6. – 30.6.2016. Anketa nemá reprezentatívny charakter, jej výsledky sú orientačné, slúžia pre samosprávu ako spätná väzba o doterajšej činnosti a námety na ďalší rozvoj v budúcnosti. Jej výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch.

viac...


 

Mestskí policajti absolvovali odborné školenie (prvá pomoc, komunikácia a asertivita, právne predpisy a taktika v zákrokoch)

Počas 2 dní a to  19. a 20. septembra 2016 príslušníci Mestskej polície vo Zvolene opäť zasadli do „školských lavíc“ v rámci odbornej prípravy policajtov, ktorá prebiehala v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene. Policajti absolvovali prednášky k taktike služobných zákrokov, k právnym predpisom, k prvej pomoci a ku komunikácii s občanmi. Lektormi jednotlivých tém boli právnička Mestskej polície vo Zvolene Renáta Orthová, zástupca Slovenského červe ...viac...


 

Vjazd a pohyb cyklistov na pešej zóne - informácia

Oznamujeme  obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že na základe rozhodnutia mesta Zvolen o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií  zo dňa 13.9.2016, sa v čase od 19.9.2016 do 09.10.2016 (vrátane) umožňuje voľný vjazd a pohyb cyklistov na pešej zóne, denne v čase od 08:00 do 20:00.

viac...


 

Vo Zvolene chceme novú plaváreň, oslovujeme možných investorov

V záujme naplnenia potrieb verejnosti a v záujme prehĺbenia spolupráce s podnikateľským sektorom sa Mesto Zvolen (zastúpené primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou) rozhodlo osloviť prípadných investorov pre výstavbu novej plavárne vo Zvolene.

viac...


 

Výskyt infekčnej anémie koní

Vzhľadom na výskyt tejto nebezpečnej choroby koní Štátna veterinárnej a potravinová správa žiada o informácie o neregistrovaných chovateľoch koní, aby sa zamedzilo jej ďalšiemu šíreniu. Chovatelia, prípadne ďalšie osoby, ktoré majú vedomosť o chove koní bez registrácie, môžu informáciu nahlásiť na adresu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen.

viac...


 

Plaváreň pre seniorov

Zvolenská plaváreň pre dôchodcov je k dispozícii vždy v utorok od 13.00 do 14.00 hod so zľavneným vstupným 1 €.
viac...


 

Zmena otváracích hodín mestských kúpeľov od 19.9.2016

Informácia o zmene otváracích časov mestských kúpelov Zvolen. Bazén od 19.9., sauna od 3. 10.
 
viac...


 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV PRE JESENNÉ ČISTENIE V DŇOCH 29.09. – 27.10.2016

Informácie o harmonograme rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v meste Zvolen.

viac...


 

Upozornenie pre účastníkov podujatí organizovaných Mestom Zvolen

Mesto Zvolen v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení informuje vážených účastníkov akcií, ktorých je mesto Zvolen organizátorom, spoluorganizátorom alebo garantom, že počas trvania týchto akcií môže byť zhotovený zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam z ich priebehu.

viac...


 

Mestská polícia žiada občanov o pomoc a spoluprácu

Mestská polícia vo Zvolene sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po neznámom páchateľovi, ktorý dňa 28.08.2016 v čase o 10.15 hod. úmyselne poškodil sklenenú platňu symbolickej hrobky, ktorá je súčasťou židovského pamätníka „Parku ušľachtilých duší“, nachádzajúceho sa medzi židovským cintorínom a Technickou univerzitou vo Zvolene.

viac...


 

Pozor na klamlivé zľavy od podomových predajcov!

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. upozorňuje na aktivity podomových predajcov, ktorí sa vydávajú za jej zamestnancov. Zákazníkom tvrdia, že je potrebné podpísať novú zmluvu, pričom sa podmienky nemenia, čo však nie je pravda. Občanom poskytujú zavádzajúce informácie a lákajú ich na klamlivé zľavy. 

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Fujara a iné lákadlá regiónu

Pozývame vás na prednášku Fujara a iné lákadlá regiónu, ktorá sa uskutoční v rámci Fujarovej školy Dušana Holíka- dňa 28.9. o 10.00 a 13.00 v Krajskej knižnici Ľ. Štúra.

viac...


 

Sklapni to vol.2

Pozývame vás na mini festival animovaných filmov Sklapni to vol.2., ktorý sa uskutoční 30.9. o 18.00 na Starej radnici. Okrem filmov z Festu Anča si užijete koncert Juraja Havlíka a Pavla Gajdoša a zažijete workshop plieškovej animácie.

viac...


 

Výstava Huby

Pozývame vás na výstavu Huby spojenú s mykologickou poradňou a súťažou o najväčší počet prinesených húb. Výstava sa uskutoční od 28. do 30. 9. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea.

viac...


 

Deň srdca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v spolupráci s Mestom Zvolen usporiada Deň srdca, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2016 od 8.00 – 12.00 hod. v zasadačke na prízemí MsÚ Zvolen.

viac...


 

Výstava Kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomáhajú prekonávať bariéry...

Pozývame vás na výstavu Kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomáhajú prekonávať bariéry...
Uskutoční sa 29. septembra 2016 9:00 - 18:00 hod. v budove Starej radnice a na Námestí SNP vo Zvolene. 

viac...


 

Krst knihy Petra Hotru

Pozývame vás na krst knihy Banality od Petra Hotru. Krst bude v piatok 14. októbra o 18:30 v Starej radnici. Moderovať bude básnik Ondrej Kalamár a ako hudobný hosť vystúpi Miro Harach.

viac...


 

Krst CD Moja reč

Pozývame vás na krst CD OFFLINE skupiny Moja reč, ktorý sa uskutoční už v piatok 8.októbra v Nočnom bare HOTELA Poľana - Zvolen.

viac...


 

Zatvor oči a pozeraj: výstava fotografií a grafických prác

Pozývame vás na výstavu Pavla Alberta Zatvor oči a pozeraj: výstava fotografií a grafických prác, ktorá sa uskutoční od 7. 9. do 30. 9. 2016 na Starej radnici.

viac...


 

Milan Markovič a Páni Bratia

MM Kabaret vás pozýva na vystúpenie: Milan Markovič a Páni Bratia: Na plnú hu(d)bu, ktoré sa uskutoční 14.10.2016 o 19.00 v Dome kultúry ŽSR.

viac...


 

PUTOVANIE KRAJINAMI KONTRASTOV

plakát-obr-naležato.jpg
 

Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení

Pozývame vás na výstavu Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení v Galérii Jána Kulicha, ktorá sa koná od 1.6. do 18.12.

viac...


 

Zvolenská bežecká liga

Zvolen vás pozýva na šesť podujatí v rámci Zvolenskej bežeckej ligy. Viac informácií, ako aj propozície bežeckej ligy nájdete na www.behzvolen.sk

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o územnom konaní stavby pod názvom: RODINNÝ DOM BOROVIANSKA ULICA, ZVOLEN PODBOROVÁ

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2851/2016-Šu
 
Zvolen, dňa 12.9.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Ján Šutý
045/5303 221
 
 
 
...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Rozhodnutie o povolení osobitného užívania vôd a povolení odvedenia a čistenia odpadových vôd - Zolná


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


 

webygroup
USD1.1262
CZK27.021
GBP0.87090
HUF306.52
PLN4.3045
HRK7.5030
RUB71.9272

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka