Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

PLÁN AKTIVAČNÝCH PRÁC 17. TÝŽDEŇ 2016

Pondelok  25. 04. 2016
CMZ Východ  :  čistenie jarku Zlatý Potok

                 
   Zlatý Potok    :   čistenie jarku Zlatý Potok

                            
 CMZ Západ   :   zametanie chodníkov vo Višňovského parku
                                                          
  Sekier            :  vyzbieranie komunálneho odpadu na brehu toku Slatina oproti SPŠ
                 ...viac...


 

Postupnosť krokov pri zavádzaní systému rezidentského parkovania na sídlisku Západ

Sídlisko Západ sa postupne stane zónou s rezidentským parkovaním. K tomuto kroku bolo pristúpené po zvážení jednotlivých možností ako riešiť stav s preplnenými parkoviskami v tejto mestskej časti.

viac...


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy, 1. Mája 161/1

Mesto Zvolen v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy, 1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen.
 

viac...


 

Spätná väzba od detí z VÝCVIKOVO - VZDELÁVACIEHO KURZU

V dňoch od 14. do15. 4. 2016 sa v Penzióne Javorina na Donovaloch uskutočnil VÝCVIKOVO - VZDELÁVACÍ KURZ členov programu preventistov Svetielko, ktorý zastrešilo SCVČ Heuréka. Tento výcvik bol výnimočný tým, že uzatvoril jeden cyklus vrstovníckeho programu. V prílohe spätná väzba od zúčastnených detí.
viac...


 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Statistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)." Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvaterstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT b ...viac...


 

Platba za komunálny odpad na účet bez bankových poplatkov

Vážení klienti !

Oznamujeme  Vám,  že  miestne  dane  a  poplatok  za  komunálny  odpad  môžete  zaplatiť     „bez bankových poplatkov“ aj priamym vkladom na účet Mesta Zvolen číslo
SK77 0200 0000 0029 6496 5551 v pobočkách a.s. VÚB vo Zvolene na Námestí SNP 2093/13 a v SC Európa na Námestí SNP 9690/63 s  predloženými  „Rozhodnutiami o vyrubení miestnych daní“!

viac...


 

Mimoriadny režim pre hotovostné finančné operácie v pokladniach MsÚ – Mesta Zvolen

Z dôvodu zabezpečenia výberu miestnych daní je stanovený v termíne od 04.4.2016 až do odvolania nasledovný mimoriadny režim pre hotovostné finančné operácie v pokladniach MsÚ – Mesta Zvolen:

viac...


 

Poplatok za komunálny odpad na rok 2016

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v priebehu mesiaca apríl doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2016.

viac...


 

Ponuka nových služieb krajskej knižnice od 1. apríla 2016.

Informujeme o nových službách Krajskej knižnice:
 
Každú stredu knižnica otvorená od 7.30 do 20.00 hod.
Farebné kopírovanie (len z dokumentov knižnice)
„odlož si knihu“ – on-line rezervácie dokumentov, ktoré nie sú požičané
viac...


 

Plaváreň pre seniorov

Zvolenská plaváreň pre dôchodcov je k dispozícii vždy v utorok od 13.00 do 14.00 hod so zľavneným vstupným 1 €.
viac...


 

Verejné obstarávanie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarska


 

Verejné obstarávanie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Fullu


 

Školské zbery papiera a plastov

Školské zbery sú stále súčasťou školských aktivít a to aj napriek tomu, že nie sú povinné ako kedysi. Na školách a škôlkach vo Zvolene a v širšom okolí sme obnovili túto aktivitu pred deviatimi rokmi a rozvíjame a podporujeme ju dodnes.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania Mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 17.3.2016 začíname s vývozom biologicky rozložiteľným odpadom – zeleným, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV PRE JARNÉ ČISTENIE V DŇOCH 31.03. – 29.04.2016

MČ III. – Tepličky, Stráže   31.03. – 04.04.2016
Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,
 
MČ IV. – Podborová, Borová Hora   +  MČ VI. – CMZ západ   04.04. – 11.04.2016
04.04. – 07.04.2016
križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie,  Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystri ...viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Pozvánka na turistické podujatie - Slovenský raj

Pozývame vás na turistiské podujatie - Slovenský raj, ktoré sa uskutoční 14.5.2016.

viac...


 

Celomestské oslavy Dňa Zeme

Pozývame vás na celomestské oslavy Dňa Zeme vo Zvolene, ktoré sa uskutočnia v týždni od 25.4. do 30.4. Čaká vás množstvo aktivít, hier, prednášok a mnohého iného.

viac...


 

Zvolenský keramický kruh

Pozývame vás na tradičné podujatie Zvolenský keramický kruh s množstvom drobných aktivít pre deti aj dospelých. Uskutoční sa 7.5. od 10.00 hod. v Parku zabudnutých susedov.

viac...


 

1. máj

Pozývame vás na podujatie1. máj, v rámci ktorého vás čaká už od 10.00 hod. bohatý program na Námestí SNP - vystúpenie hudobnej skupiny Prievan, či ukážka veteránov a ďalšie atrakcie. 

viac...


 

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí ZUŠ Nádvorná, ktorý sa uskutoční 10. mája od 14.00 do18.00 hod.

viac...


 

Cyklojazda o zlatý dukát

Penzión Zlatý dukát a Obec Zvolenská slatina vás pozývajú na 14. ročník tradičnej ckylojazdy O zlatý slatinský dukát, ktorá sa uskutoční dňa 7. mája od 8.00.

viac...


 

Pán a Pani Morganovci

Pozývame vás na premiéru predstavenia Pán a Pani Morganovci Divadla Zelienka. Premiéra sa uskutoční 5.5. o 18.30 na Starej radnici. Vstupné 3 €.

viac...


 

Maratón ženskej duše 2

Pozývame vás na Maratón ženskej duše 2, ktorý sa uskutoční 14.5. v Oc OKO od 10.00 hod. Čaká vás celý deň plný prednášok, diskusií a workshopov.

viac...


 

Spoznajme sa na bicykli

Pozývame vás na cyklojazdu s názvom Spoznajme sa na bicykli, ktorá vyštartuje z Kováčovej dňa 14. mája o 10.30. Na bicykli prejdete obce Kováčová, Sliač, Budča, Sielnica. Deti čaká program v Kempingu Kováčová a spoločný guľáš o 14.30 hod.

viac...


 

Drevák race

Mesto Zvolen a Technická univerzita vo Zvolene vás pozývajú na terénny prekážkový beh, ktorý sa uskutoční dňa 30. apríla na Pustom hrade. Rezervácie aj viac informácií na www.drevakrace.sk

viac...


 

Zvolenská bežecká liga

Zvolen vás pozýva na šesť podujatí v rámci Zvolenskej bežeckej ligy. Viac informácií, ako aj propozície bežeckej ligy nájdete na www.behzvolen.sk

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účas ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účas ...viac...


 

Územné rozhodnutie o využití územia pod názvom: „ZVOLEN, NÁMESTIE SNP – HERNÁ ZÓNA“

O B E C    K O V Á Č O V Á
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 949/2016/2-rozh.                                                                                    Zvolen: 22.04.2016
Vybavuje: PhDr. Ján Šalát
 
Verejná vyhláška
Rozhodnutie
 
Mesto Zvolen podalo dňa 24.03.2016 na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnu ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavebných úprav bytu pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 11 na 6. poschodí v bytovom dome na ulici  Záhonok č. 488/11 vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1248/2016-2-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 20.04.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
 < ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.: SÚ 1202/2016-Pa-1-ozn                                                              .Zvolen, dňa 20.4.2016
Vybavuje:     Ing. Viera Paniaková
Tel.:               045/5303 268
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
 
Br ...viac...


 

OZNÁMENIE. ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1254/2016-Pa-1-ozn.                                                                                Zvolen, dňa 19.4.2016
Vybavuje: Ing. Viera Paniaková
Tel.:045/5303 268
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA
 
Slovanet, ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Rekonštrukcia rodinného domu na ulici M.R.Štefánika č. 1022/48 vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1131/2016-2-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 18.04.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o územnom konaní k umiestneniu stavby pod názvom: „SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B, Úprava Borovianskeho potoka, Predĺženie komunikácie na Podborovú“ vo Zvolene

M E S T O   Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 847/2016/2-ozn.                                                                                      Zvolen 18.04.2016
Vybavuje: PhDr. Šalát Ján
č.t.:045/5303273
V e r e j n á    v y h l á š k a
OZNÁMENIE o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania,
 
...viac...


 

webygroup
USD1.1303
CZK27.034
GBP0.77475
HUF312.12
PLN4.3918
HRK7.4773
RUB73.7837

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka