Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Zberné dvory v štátne sviatky

V dňoch  štátnych sviatkov 1.5. a 8.5. ktoré pripadajú na pondelky budú Zberné dvory otvorené nasledovne :
Zberný dvor na Lieskovskej ceste 15 bude otvorený 1.5. aj 8.5. od 7.00 do 15.00.
Zberný dvor na ulici M.R. Štefánika 3355  bude dňa 1.5.2017 a  8.5.2017  zatvorený.
Obyvatelia mesta Zvolen,  teda budú môcť využiť služby Zberného dvora na Lieskovskej ceste 15.
viac...


 

Poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľností

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v období od 18.4.2017 do 8.5.2017 doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2017.

viac...


 

Prihláste svoj tím Do práce na bicykli!

Pozývame vás a vašich kolegov zapojiť sa do ďalšieho ročníka kampane Do práce na bicykli. Prihlášky tímov až do 5. 5. 2017. Viac info na www.dopracenabicykli.eu.

viac...


 

Zisťovanie údajov pracovníkmi Štatistického úradu SR - návšteva domácností

V dňoch 10. 4. 2017 - 31. 5. 2017 prebehnú vo vybraných domácnostiach v meste Zvolen dve zisťovania údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky.

viac...


 

Vyhodnotenie projektu „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“

Mesto Zvolen ako úspešný žiadateľ o NFP z fondov EÚ realizovalo projekt s názvom „Inovatívne vyučovanie vo zvolenských základných školách“ (ďalej „IVZZŠ“). Realizácia projektu sa uskutočnila v termíne  od 01.10. 2009 do 30. 09.2011.

viac...


 

SSE – Distribúcia a .s. – žiadosť o spoluprácu

Stredoslovenská  energetika Distribúcia, a. s. (ďalej len SSE – D, a. s.) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta a je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení a zodpovedá za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

viac...


 

Vodiči dodávok pozor! Na Podborovej zaparkujete už len s obmedzením.

Mesto Zvolen rozširuje zóny s obmedzeným parkovaním nákladných a dodávkových vozidiel. Po sídlisku Západ, na ktorom bolo toto opatrenie úspešne otestované, prichádza na rad Podborová. Obmedzené státie pre vozidlá nad 5 metrov dĺžky platí na celom sídlisku.

viac...


 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre jarné čistenie v dňoch 23.03. – 27.04.2017

MČ III. – Tepličky, Stráže   23.03. – 27.03.2017
Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,
 
MČ IV. – Podborová, Borová Hora   +  MČ VI. – CMZ západ   27.03. – 03.04.2017
27.03. – 30.03.2017
križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie,  Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystri ...viac...


 

Online tlmočník pre nepočujúcich

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informác ...viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Prvý máj

1. máj 2017.jpgMesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum vás pozýva na kultúrne podujatie - Prvý máj.

viac...


 

Na koho to slovo padne

NKH_poster.pngPozývame vás na predstavenie Na koho to slovo padne - "grotestkný príbeh piatich individuí uzavretej v jednej miestnosti v spoločnosti revolvera", ktoré sa uskutoční 12. 5. v Dk Podborová. Predpredaj lístkov na ticketportal.sk.

viac...


 

Premietanie filmu Frank

frank poster-3-page-001.jpgPozývame vás na premietanie filmu Frank, ktorý sa uskutoční 28. apríla o 17.30 v priestoroch Starej radnice. Ide o premietanie Filmového skoro klubu - projekt Komunita priateľská deťom. Vstup je voľný.

viac...


 

Čo ukrývajú stromy

CVČ Domino, Lesnícke a drevárske múzeum vás pozývajú na výstavu Čo ukrývajú stromy, kde uvidíte expozíciu výrobkov z hliny, ktoré vyrobili deti keramickej dielne na CVČ Domino. Výstava potrvá od 4. 4. (od 16.00) do 30. 4. 2017.

viac...


 

Dvorné dámy

Pozývame vás na výstavu s názvom Dvorné dámy, ktorej vernisáž sa uskutoční 31.3. o 15.00 na Starej radnici. Výstava potrvá do 28. 4. 2017.

viac...


 

Zvolenské bežecká liga

zbl-2017-plagat.jpg

Pozývame vás na podujatia Zvolenskej bežeckej ligy v termínoch od 8. 4 do 7. 10. 2017.
viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

Pozvánka na turistické podujatie - Tradičný výstup na vrch Zvolen

turisti.jpgPozývame vás na turistiské podujatie - Čutkovská dolina vo Veľkej Fatre, ktoré sa uskutoční 20.5.2017.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Prestavba objektu na bytový dom, Okružná 2447/137, Zvolen – Lipovec“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1747/2017-Hr
 
Zvolen, dňa 21.4.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
 
...viac...


 

Oznámenie konania o odstránení stavby budovy na Ul. Pribinova 554/15 vo Zvolene

OBEC KOVÁČOVÁ
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1723/2017-Šu
 
Zvolen, dňa 13.4.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Ján Šutý
045/5303 221
 
 
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Uzatvorenie balkóna prislúchajúceho k bytu č. 4 na 2 podlaží vchod č. 26 v bytovom dome Zvolen - Rákoš súp. č. 8961

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1692/2017-Šk
 
Zvolen, dňa 12.4.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Slávka Škurlová
045/5303273
 
 
 
...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
USD1.0893
CZK26.947
GBP0.84903
HUF311.93
PLN4.2241
HRK7.4725
RUB61.7554

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka