Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Informácia pre voličov k Žiadosti o voľbu poštou


 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2016.

viac...


 

Parlamentné voľby 2016 - Oznam

Žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 s TP zasielajte na e-mailovú adresu volbynrsr2016@zvolen.sk.

viac...


 

MESTO ZVOLEN hľadá vhodných kandidátov/ky na pozíciu REFERENT/REFERENTKA ÚTVARU HLAVNEJ KONTROLÓRKY


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

viac...


 

Hlasujte za Zvolen

Mesto Zvolen súťaží o získanie detského ihriska na Zlatom potoku. Za mesto Zvolen môžete hlasovať na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ od 21.1. do 29.2.

viac...


 

Oznam pre rodičov - zmena zápisu detí do I. ročníka v ZŠ

Zmena zápisu detí do I. ročníka v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen sa novelizáciou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúva na neskorší termín – apríl.

viac...


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2016

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov
na území mesta Zvolen v roku 2016

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Peter Hotra: Maľby - kresby

Pozývame vás na vernisáž výstavy Petra Hotru maľby - kresby, ktorá sa uskutočné dňa 5.2. o 19:00 na Starej radnici. Výstava obrazov potrvá do 29.2.

viac...


 

Februárové stretnutia s primátorkou

Pozývame vás na februárové stretnutia s primátorkou mesta Lenkou Balkovičovou na sídliskách, ktoré sa uskutočnia od 22.2. do 26.2. vždy od 16:00 do 18:00.

viac...


 

Už sa fašang kráti

Podpolianske osvetové stredisko a Dom kultúry ŽsR vás pozývajú na podujatie pod názvom Už sa fašang kráti, ktoré sa uskutoční dňa 9.2. o 18:00 v Dk ŽSR.

viac...


 

Vernisáž: SYLWIA SVOROVÁ PAWEŁKOWICZ

Pozývame vás na vernisáž maliarky SYLWIE SVOROVEJ PAWEŁKOWICZOVEJ s názvom Numerus dualis (Roztrúsení ľudia), ktorá sa uskutoční 5.2. o 16.00 v Galérii na Tehelnej. Výstava potrvá do 3.3.

viac...


 

26.ročník Zvolen cup

Pozývame vás na 26.ročník Zvolen cup Majstrovstvá SsZK Seniorov, Stredoslovenský pohár mládeže, ktorý sa uskutoční 7.2. o 9.30 v športovej hale na Nográdyho ulici vo Zvolene.

viac...


 

Jarné prázdniny s Heurékou

Strávte jarné prázdniny s Heurékou v rámci denného táboru pre školákov v termínoch 29.2. - 4.3. Hry, zábava, tvorivé dielne, tanečné trhy, spoločenské a športové hry relax a mnohé iné.

viac...


 

Celoslovenská charitatívna kampaň „MÁTE SLINU?“

Nadácia KVAPKA NÁDEJE sa od svojho založenia zameriava na podporu detských hematologicko-onkologických centier, pričom od roku 2010 pomohla sumou viac ako 1 milión EUR.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.:SÚ 137/2016-Če-ozn.                                                                         
Vybavuje: Ing. Martina Černajová
Tel.: 045/5303 224
 
Zvolen, dňa 4.2.2016
 
VEREJNÁ   VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
 
Obec Hronská Breznica, staros ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je prístupné cez nasledovný odkaz:
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/obalovacia-suprava-zivicnych-zmesi-zvolen-breziny-
viac...


 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie- delegovanienrsr2016@zvolen.sk
viac...


 

webygroup
Február 2016
USD1.1202
CZK27.037
GBP0.76975
HUF309.95
PLN4.4134
HRK7.6540
RUB86.0050

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka