Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

Nový školský rok

V druhý septembrový deň sa otvorili brány škôl a začal sa školský rok 2014/2015. Do lavíc šiestich základných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen zasadlo 3 370 žiakov, z toho 400 prvákov. Potešiteľný je nárast počtu žiakov, keď v minulom školskom roku navštevovalo základné školy 3 315 žiakov.

viac...


 

Odkazprestarostu.sk už aj vo Zvolene

Samosprávy sa snažia reflektovať trendy v používaní nových informačných a komunikačných technológií aj v komunikácii so svojimi obyvateľmi. Čoraz viac sa preto zaujímajú o portál Odkazprestarostu.sk.
 

viac...


 

Webové stránky www.zvolen.sk sú momentálne v rekonštrukcii

V mesiacoch jún a júl prebehla rekonštrukcia webových stránok Mesta Zvolen www.zvolen.sk. Webové stránky Mesta Zvolen v novej štruktúre a dizajne sú k dispozícii od 21. júla 2014.

viac...


 

SEPTEMBROVÉ ROCKOVÉ VEČERY

Milí priatelia, srdečne vás pozývame na pokračovanie úspešného podujatia, na ktorom vám budú robiť spoločnosť hviezdy rockového neba. SEPTEMBROVÉ ROCKOVÉ VEČERY začínajú vždy o 19:00 hod. na Námestí SNP. Vstup voľný. Prvé predstavenie už 03.09.14.

viac...


 

OZNAM O PREDĹŽENÍ LEHOTY VEREJNÉHO PREROKOVANIA NÁVRHU ÚZEMNÉHO PLÁNU ZÓNY – ZVOLEN PODBOROVÁ, LOKALITA SARVAŠKA- NAD KASÁRŇAMI.


 

Archeologická sezóna 2014 na Pustom hrade

Mesto Zvolen financuje archeologický výskum a záchranu národnej kultúrnej pamiatky – Pustý hrad už 23 rokov od roku 1992.
 

viac...


 

Súťaž o najkrajší balkón

Miroslav Kusein, primátor mesta vyhlásil na jar tohto roka súťaž o najkrajší balkón.
 

viac...


 

Komunitná nadácia Zdravé mesto - Program Patrik

Obraciame sa na Vás s prosbou o podporu nového programu Komunitnej nadácie Zdravé mesto.
 

viac...


 

Mesto Zvolen rozšírilo detské ihrisko na Námestí SNP

Pre veľký záujem Mesto Zvolen rozšírilo detské ihrisko na Námestí SNP.
 

viac...


 

Oznámenie o spôsobe, mieste a termínoch podávania kandidátnych listín na primátora mesta Zvolen a poslancov Mestského zastupiteľstva mesta Zvolen


 

OZNAM o verejnom pripomienkovaní Akčného plánu mesta Zvolen

Mesto Zvolen oznamuje verejnosti, že v období 11. 8. – 31. 8. 2014 sa uskutoční verejné pripomienkovanie Akčného plánu mesta Zvolen.
 

viac...


 

Medzinárodné letecké dni - zvýšená hlučnosť

Počas letných a jesenných mesiacov sa letecká technika a personál Zmiešaného krídla Sliač podieľa na prezentácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky na domácich a medzinárodných leteckých dňoch. V súvislosti s prípravou na zabezpečenie týchto aktivít bude vykonávaný nácvik akrobacie nad letiskom Sliač na lietadlách L-39 Albatros a MiG-29 v malej výške.
 

viac...


 

Galavečer Motýľ 2014

DJGT vo Zvolene Vás 12.9.2014 o 18:30 pozýva na galavečer Motýľ 2014 spojený s vyhlásením výsledkov diváckej ankety a slávnostným otvorením 66. divadelnej sezóny“.  
 

viac...


 

VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

Mesto Zvolen Vás dňa 6. septembra 2014 pozýva na XXII. ročník VÝSTUPU NA PUSTÝ HRAD.

viac...


 

ZVOLENSKÁ ŠPORTOVÁ JESEŇ 2014

Mesto Zvolen Vás pozýva na 12. ročník ZVOLENSKEJ ŠPORTOVEJ JESENE 2014.

viac...


 

SEPTEMBROVÉ ROCKOVÉ VEČERY

Pozývame vás na SEPTEMBROVÉ ROCKOVÉ VEČERY - Videotéka rockových legiend vždy o 19:00 hod. na Námestí SNP. Úspešné pokračovanie rockových večerov začína 3. 9. 2014. Vstup voľný.

viac...


 

VLÁČIKOM NA ROCKOVÉ VEČERY

VLÁČIKOM NA ROCKOVÉ VEČERY - užite si jazdu vláčikom a odvezte sa na Rockové večery.

viac...


 

CYKLOJAZDA HISTÓRIE - DOJAZD

Mesto Zvolen Vás pozýva dňa 5. 9. 2014 o 16:00 hod. na privítanie peletónu cyklistov CYKLOJAZDY HISTÓRIE - DOJAZD na Námestí SNP - pódium pred evanjelickým kostolom.

viac...


 

KATKA KOŠČOVÁ OKNOM tour

Mesto Zvolen Vás dňa 3. 10. 2014 o 19:00 hod. pozýva na koncert KATKY KOŠČOVEJ OKNOM tour v Starej radnici.

viac...


 

Zapojte sa do LETNEJ HRY so Zvolenským kultúrnym letom 2014

Príďte na vybrané podujatia vymedzené v hracej karte a označené symbolom .Iienka" a získajte do nej pečiatky, ktoré Vás posunú do žrebovania o atraktívne ceny.
 

viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KOLAUDAČNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA


 

O Z N A M „Územný plán zóny Zvolen Podborová, lokalita Sarvaška – Nad kasárňami“– doručenie rozhodnutia.

Okresný úrad Zvolen, Odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 7 ods.6 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“)
 

viac...


 

OZNAM-Zariadenie na termické zhodnocovanie odpadov-doručenie Záverečného stanoviska


 

Európske zisťovanie o zdraví 2014 (EHIS 2014)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Európskeho zisťovania o zdraví 2014 (EHIS 2014), ktoré v týchto rokoch prebieha vo všetkých členských štátoch Európskej únie podl'a nariadenia Európskej komisie č. 141/2013 z 19. februára 2013, ktorým sa vykonáva nariadenie Európskeho parlamentu a Rady (ES) č. 1338/2008 o štatistikách Spoločenstva v oblasti verejného zdravia a bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci, pokial' ide o štatistiky vychádzajúce z európskeho zisťovania o zdraví formou rozhovoru (EHlS).
 

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY.
 

viac...


 

Súhrnná správa o zákazkách podľa §9 odst.o 9


 

webygroup

dnes je: 3.9.2014

meniny má: Belo

USD1.3115
CZK27.784
GBP0.79330
HUF315.49
PLN4.2141

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

5947370

3.9.2014
Úvodná stránka