Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

viac...


 

Dočasný presun zastávky MHD z Tulskej ulice na ulicu Strážska cesta počas záverečných prác na rekonštrukcii ulice

Oznamujeme cestujúcej verejnosti a obyvateľom sídliska Západ-Tepličky, že na základe aktuálneho rozsahu stavebných prác na rekonštrukcii miestnej komunikácie  v Tulskej ulici a z dôvodu zachovania bezpečnosti prepravy cestujúcich bude v čase od dňa 19.06.2017 až do ukončenia stavebných prác zastávka MHD Zvolen zo súčasnej polohy v Tulskej ulici dočasne premiestnená do polohy najbližšej autobusovej zastávky pre prímestskú AD v ulici Strážska cesta.

viac...


 

Prieskum spokojnosti občanov so službami samosprávy 2017

Zapojte sa do prieskumu „Spokojnosť občanov so službami samosprávy“. Troch z Vás odmeníme cenou, ktorou je večera s primátorkou mesta, monografia a propagačné predmety mesta. Zaujíma nás, ako ste spokojní so súčasnou situáciou a ako vnímate zmeny v meste Zvolen. Prieskum sa uskutoční v dňoch 1.-30.6.2017. Vaše odpovede budú vyhodnotené anonymne.

viac...


 

Online tlmočník pre nepočujúcich

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informác ...viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Káčer na bicykli

Káčer na bicykli 2017-3.jpgPríďte povzbudiť Petra Káčera a jeho charitatívnu akciu na podporu sociálne slabších rodín! Cyklistov privítame na zvolenskom námestí o 12.30, predtým sa uskutoční kultúrny program v podaní žiakov ZUŠ Nádvorná a DFS zornička.

viac...


 

Vivat vakácie

VIVAT VAKÁCIE-2017.jpgPozývame vás dňa 1.7.2017 o 17:00 do areálu ZŠ M. Rázusa na podujatie Vivat vakácie.

viac...


 

AQUA Beach Open

AQUA Beach Open.jpgPozývame vás dňa 12.8.2017 o 9:00 do športového areálu Orlík na podujatie AQUA Beach Open.

viac...


 

Buď FIT nie len IT

18056475_1237746482990125_6337425747086088279_o.jpgPozývame vás dňa 1.7.2017 o 8:30 na podujatie Buď FIT nie len IT.

viac...


 

Zvolenské Korzo

Zvolenské korzo 2017-OK.jpgPozývame vás každú júnovú nedeľu na Námestie SNP vo Zvolene, kde sme pre Vás pripravili Zvolenské Korzo.

viac...


 

Zvolenské bežecká liga

zbl-2017-plagat.jpg

Pozývame vás na podujatia Zvolenskej bežeckej ligy v termínoch od 8. 4 do 7. 10. 2017.
viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznam o verejnom pripomienkovaní Akčného plánu mesta Zvolen 2017

OZNAM o verejnom pripomienkovaní Akčného plánu mesta Zvolen Mesto Zvolen oznamuje verejnosti, že v období 23.6. – 31.7.2017 sa uskutoční verejné pripomienkovanie Akčného plánu mesta Zvolen.
Dokument „Akčný plán mesta Zvolen“ je pre verejnosť k dispozícii v elektronickej verzii na webovej stránke http://strategia.zvolen.sk .
Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k dokumentu do 31.7.2017 prostredníctvom formulára na webovej str ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE „Prestavba objektu na bytový dom, Okružná 2447/137, Zvolen – Lipovec“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1747/2017-Hr
 
Zvolen, dňa 21.6.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
...viac...


 

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 996/2017-Hr
 
Zvolen, dňa 19.6.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: REKONŠTRUKCIA PREDSTANIČNÝCH PRIESTOROV ŽST VO ZVOLENE

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2521/2017-Šu
 
Zvolen, dňa 16.6.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Ján Šutý
045/5303 221
 
 
 
...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Stavebné úpravy v bytoch č. 2 a 3 v bytovom dome Ľ. Fullu 1962/9, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2566/2017-Pa-1-ozn.
 
Zvolen, dňa 16.6.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2436/2017-Šm
 
Zvolen, dňa 8.6.2017
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
 
...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru na II. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18 f odsek 1 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  a jeho útvaru na II. polrok 2017.
viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
USD1.1173
CZK26.297
GBP0.87805
HUF309.13
PLN4.2320
HRK7.4030
RUB66.6677

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka