Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Mesto bude mať Radu seniorov

Konalo sa prvé stretnutie Rady seniorov. 16 seniorov prijalo pozvanie primátorky na zasadnutie. Rada seniorov by mala byť poradným orgánom primátora mesta podobne ako v iných mestách.

viac...


 

Pozor na zlodejov!

Nakoľko sa vo Zvolene a okolí rozšírili prípady okradnutia starších ľudí, polícia apeluje na obozretnosť. Zlodeji väčšinou používajú podobný scenár: zavolajú, predstavia sa ako vnuk alebo synovec, a slušne požiadajú obeť o peňažnú pomoc pri kúpe auta. 

viac...


 

Polícia upozorňuje vodičov na zlé parkovanie

Mestská polícia vo Zvolene prostredníctvom vyhotovených písomných výziev upozorňuje vodičov, ktorí svoje vozidlá parkujú na chodníkoch alebo verejnej zeleni, že týmto konaním porušujú ustanovenia § 25 ods. 1, písm. q) a s) zákona NR SR č. 8/2009 Z. z. o cestnej premávke v znení neskorších predpisov. Porušenie uvedeného ustanovenia zákona môže mať za následok prejednanie skutku v priestupkovom konaní.

viac...


 

V meste pribudla kamera

Od júna pribudla kamera na križovatkách Študentská – Jilemnického a Študentská – Moyzesova. Má dohliadať predovšetkým na bezpečnosť žiakov pri ich presunoch do a zo škôl, zároveň sledovať plynulosť premávky. Kamerou je monitorovaný priestor pred samotnou ZŠ Jilemnického a vysokoškolskými internátmi.

viac...


 

Mesto má občianske hliadky

Od prvého júla mesto Zvolen spustilo pilotný projekt občianskych hliadok. Ide o predvoj projektu rómskych občianskych hliadok, ktorý by mal koncom roka odštartovať ako súčasť národného projektu: zamestnanosť.

viac...


 

Čiastočná uzávierka na ceste č. I/50 v úseku mosta pod Pustým hradom

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu opravy a výmeny mostných záverov na moste Pustý hrad Zvolen (ev. č. 50-178) bude v termíne od 11. júla 2015 (sobota) od 08:00 do 30. augusta 2015 (nedeľa)  do 18:00 čiastočne uzavretá cesta č. I/50 práve v úseku mosta.  

viac...


 

Upozornenie na možné zvýšenie hluku v mesiacoch júl až september

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnú zvýšenú hlučnosť nad mestom Zvolen a jeho okolím. V mesiacoch júl až september bude prebiehať príprava prezentácie letectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky na domáce a zahraničné letecké dni. 

viac...


 

Letné osvieženie na kúpalisku Neresnica

Využite služby kúpaliska Neresnica, ktoré sú k dispozícii každý deň od 26. júna až do 1. septembra  2015 v čase od 10.00 do 18.00 hod.

viac...


 

Zvolenské komunitné centrum je vzorom pre všetky v kraji

Vedúci pracovníci komunitných centier z celého banskobystrického kraja sa zišli vo Zvolene, aby diskutovali o svojej práci, a navzájom si vymenili skúsenosti. Stretnutie za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka a riaditeľa banskobystrickej regionálnej kancelárie úradu Mariána Baloga sa uskutočnilo vo zvolenskom komunitnom centre Romano Jilo. Práve Balog ho označil za príklad fungovania komunitnej práce.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 19.3.2015 sa vykonáva vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Vážení občania,

tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Pozvánka na tlačovú konferenciu

tj slavia.jpg

Pozývame vás na tlačovú konferenciu TJ Slávia, ktorá sa uskutoční 6.8. o 16:00 v budove Lesníckej a drevárskej knižnice.
viac...


 

Kinozáhrada v Parku Ľ. Štúra

Každoročná Kinozáhrada tentokrát v Parku Ľudovíta Štúra. Pozývame vás na 4 rôzne predstavenia počas jedného týždňa 24.8.-27.8.

viac...


 

Turistické podujatie - Výstup na Slavkovský štít (2452 m) - Vysoké Tatry

Dňa 15.8.2015 vás pozývame na turistické podujatie - Výstup na Slavkovský štít (2452 m) - Vysoké Tatry.

viac...


 

Prichádza Country záhrada

Mesto Zvolen pozýva na tradičnú country zábavu v záhrade, ktorá sa uskutoční dňa 14.8. v Parku Ľudovíta Štúra o 17:30. Vstup je zdarma. 

viac...


 

Deň sídliska Sekier

Dňa 15.8. sa uskutoční Deň sídliska Sekier. Súčasťou bude volejbalový turnaj, beh okolo vodnej nádrže Môťová, rôzne aktivity a hry pre deti a koncert kapely PaciPacifik.

viac...


 

Beh okolo vodnej nádrže Môťová

Pozývame vás na prvý ročník behu okolo priehrady Môťová, ktorý sa uskutoční dňa 15.8. o 10:00.

viac...


 

KAPRÁLOVA TRUHLICA

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vás pozýva na Nočné predstavenie na Starom zámku KAPRÁLOVA TRUHLICA v termínoch 10. júl, 31. júl, 28. august, 12. september. Účinkujú: Historicko hudobné a divadelné združenie Tormen a Skupina historického šermu Ricasso.

viac...


 

MUŠKETIERI

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vás pozýva na historické predstavenie MUŠKETIERI na Starý zámok do Banskej Štiavnice v termínoch 30. - 31. máj, 11. - 12. júl, 1. - 2. august, 12. - 13. september. Účinkujú: Historicko hudobné a divadelné združenie Tormen a Skupina historického šermu Ricasso.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Ú z e m n é r o z h o d n u t i e o u m i e s t n e n í s t a v b y Chodník pozdĺž cesty III/05086

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2115/2015-Če-rozh.
Zvolen, dňa 29.7.2015
 
Vybavuje: Ing. Martina Černajová
Tel.: 045/5303 224
 
VEREJNÁ   VYHLÁŠKA
ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE
 
Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 119 ods. 3 zákona č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní ...viac...


 

Kolaudačné rozhodnutie stavby pod názvom: Záhradná chatka v záhradkárskej osade Zvolen – Neresnica potok

M E S T O   Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 2123/2015/2-rozh.                                                                                  Zvolen: 29.07.2015
Vybavuje: PhDr. Ján Šalát
 
V e r e j n á    v y h l á š k a
Kolaudačné  rozhodnutie
Ľudovít Srnka a Mária Srnková bytom Zvolen, Gen, Svobodu 1996/54 podali dňa ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Obnova bytového domu ulica Janka Kráľa 1413/3,5,7, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 1993/2015-2-ozn.Po                                                                                   Zvolen, dňa 29.07.2015
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
Jednotliví vlastníci bytov a nebyto ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

7202847

3.8.2015
Úvodná stránka