Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

Pokladničné hodiny, MsÚ Zvolen

Z dôvodu zabezpečenia výberu miestnych daní je v termíne od 13.4.2015 až do odvolania stanovený mimoriadny režim pre hotovostné finančné operácie vykonávané v pokladniach MsÚ – Zvolen.

viac...


 

Priame prenosy MsÚ Zvolen

Mesto Zvolen v spolupráci s TV ESO MEDIA pre vás pripravili v roku 2015 internetové vysielanie priamych prenosov zo zasadnutí MsZ vo Zvolene. 

viac...


 

Priamy prenos z MsÚ Zvolen

viac...


 

Deň Zeme vo Zvolene

Srdečne Vás pozývame na akcie ku Dňu Zeme vo Zvolene. V dňoch od 21.04. do 25.04.15 pripravili pre Vás program viaceré subjekty majúce vzťah k životnému prostrediu.

viac...


 

Anketa 2015

Milí Zvolenčania,


zaujímajú nás Vaše názory na dianie v meste a niektoré často diskutované otázky, preto sme pre Vás pripravili anketu. Pre efektívnejšie doručenie anketových lístkov, sme sa rozhodli využiť príležitosť roznosu platových výmerov mesta. V podobných anketách máme záujem pokračovať aj v budúcnosti, pretože Váš názor nás zaujíma. Tento rok sa Vás pýtame na názor v oblasti rozdeľovania dotácií z rozpočtu mesta a na riešenie parkovania v meste. Vaše odpovede budú vyhodnotené anonymne. Výsledky ankety budú zverejnené na webovej stránke mesta a poslúžia ako spätná väzba pre samosprávu pri riešení problémov.

viac...


 

Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC) v rámci projektu európskych štatistických zisťovaní.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 19.3.2015 sa vykonáva vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Vážení občania,

tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

viac...


 

Harmonogram rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov pre jarné čistenie

V dňoch 20. 3. - 27. 4. 2015 môžu občania mesta Zvolen využili možnosť vyhodiť nepotrebné veci do veľkoobjemových kontajnerov, ktoré budú rozmiestnené po celom území mesta.

viac...


 

Zvolenčan Ján Hazucha vyhral tohtoročný Bostonský maratón!

Zvolenčan Ján Hazucha vyhral tohtoročný Bostonský  maratón!

 

Aj v Bostone už vedia, kde je Zvolen! Zaslúžil sa o to Ján Hazucha, ktorý vyhral Bostonský maratón v kategórii mužov od 70 do 74 rokov. A čas mal veru úctyhodný: 3:30:33 hod.

Bostonský maratón je najstarším maratónom na svete. Beháva sa vždy v tretiu aprílovú sobotu v apríli a zúčastňujú sa ho tisíce pretekárov. Neslávne pamätný je aj udalosťami spred dvoch rokov, kedy na účastníkov zaútočili čečenskí teroristi. Tento rok sa v Bostone bežalo 20. apríla, pričom len v kategórii mužov štartovalo neuveriteľných 14 tisíc bežcov. V kategórii žien to bolo ďalších 12 tisíc bežkýň. Časom 2:09:17 sa celkovým víťazom stal Desisa Lelisa z Etiópie, medzi ženami vyhrala Rotch Caroline, ktorej čas bol na úrovni 2:24:55.

Slovensko malo na Bostonskom maratóne zastúpenie v podobe štrnástich mužských a troch ženských pretekárov. O to viac nás teší, že práve Zvolenčan sa stal víťazom jednej z kategórii. Jánovi Hazuchovi srdečne blahoželáme a ďakujeme za šírenie dobrého mena mesta Zvolen.

Foto: vľavo pán Hazucha

viac...


 

1. MÁJ

Mesto Zvolen Vás dňa 1. 5. 2015 od 10.00 hod. pozýva na Námestie SNP  na program venovaný 1. MÁJU vo Zvolene.

PROGRAM:

10.00 hod. ZVOLENSKÁ KAPELA - krst a koncert prvej zvolenskej dychovky

11.45 hod. súťaž v pití piva

12.00 hod. SPOD BUDÍNA - spojenie folklóru a ethno hudby

10.00 - 11.00 hod. výstava historických vozidiel

viac...


 

Pavel Móza a žiaci

Mesto Zvolen a autor Vás od 9. 4. - 29. 4. 2015 pozývajú na výstavu Pavel Móza a žiaci INVENCIA vo výstavných priestoroch Starej radnice. Vernisáž 9. 4. 2015 o 17.30 hod.

viac...


 

NAJMILŠÍ KONCERT ROKA 2015

Úsmev ako dar Vás pozýva dňa 26. apríla 2015 o 15.00 hod. do Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene na NAJMILŠÍ KONCERT ROKA 2015.

Záštitu nad podujatím prevzala primátorka mesta Zvolen Ing. Lenka Balkovičová.

Sprievodný program od 10.00 hod. do 14.30 hod.:

- nafukovací hrad

- cukrová vata

- rôzne súťaže.

viac...


 

Do práce na bicykli

Zvolenčania chodia v máji

,, Do práce na bicykli "

Podporte rozvoj cyklistickej dopravy v našom meste, prispejte k zdravšiemu ovzdušiu a zároveň hrajte o zaujímavé ceny.

Prihláste sa do 27. 4. 2015 na http://www.dopracenabicykli.eu/registracia-timov/ ."

Súťaž bude prebiehať od 1. do 31. mája 2015.

Registrovať sa môžu všetky firmy, organizácie, občianske združenia a inštitúcie na území mesta Zvolen, ktoré vytvoria 2 - 4 členné družstvá.

Nechajte auto doma!

viac...


 

Návšteva veľvyslankyne Nórskeho kráľovstva vo Zvolene

Mesto Zvolen dňa 19.03.2015 navštívila veľvyslankyňa Nórskeho kráľovstva Inga Magistad. 

viac...


 

Praktické zručnosti cez neformálne vzdelávanie


 

Stretnutia s výtvarným umením

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok Vás dňa 30. 4. 2015 o 18.00 hod. pozýva na Stretnutia s výtvarným umením - Viera Dlháňová: Architektúra školských stavieb na Slovensku.

viac...


 

STAVANIE MÁJOV

Lesnícka fakulta Technickej univerzity vo Zvolene Vás srdečne pozýva na podujatie STAVANIE MÁJOV, ktoré sa uskutoční 30. 4. 2015 o 15.00 hod. pred budovou TU.

viac...


 

Barborská cesta

Mesto Banská Bystrica, Mesto Zvolen a Občianske združenie Terra Montanae Vás pozývajú na SLÁVNOSTNÉ  OTVORENIE Barborskej cesty dňa 1. 5. 2015 o 12.00 hod. v hradnom areáli v Banskej Bystrici.

Spoznať prírodu, historické pamiatky a banícku tradíciu regiónu môžete prostredníctvom putovania po Barborskej ceste. Jej otvorenie je naplánované na 1. mája...

viac...


 

SÚŤAŽ DRUŽSTIEV PRVEJ POMOCI

Pozývame Vás dňa 30. apríla 2015 od 9.30 hod. na SÚŤAŽ DRUŽSTIEV PRVEJ POMOCI.

viac...


 

SPOMIENKA NA DEŽA URSINYHO

Pozývame Vás dňa 2. mája 2015 o 19:00 hod. na benefičný koncert za účasti členov skupín Prúdy a Modus SPOMIENKA NA DEŽA URSINYHO v DK ŽSR vo Zvolene.

viac...


 

SMEJKO A TANCULIENKA

Divadlo Maska Vás pozýva dňa 7. 5. 2015 o 17.00 hod. do DK ŽSR vo Zvolene na Detský majáles, kde Vás zabavia SMEJKO A TANCULIENKA.

viac...


 

ZVOLENSKÝ KERAMICKÝ KRUH

Kafé Džezva Vás 8. 5. 2015 od 10.00 hod.pozýva na ZVOLENSKÝ KERAMICKÝ KRUH.

viac...


 

PETER LIPA BAND A MILAN LASICA

Pozývame Vás dňa 20. 5. 2015 o 20:00 hod. na koncert PETER LIPA BAND A MILAN LASICA v DK ŽSR vo Zvolene.

viac...


 

Hnutie za zdravé nohy v slovenských mestách

Každý, kto chce vedieť, v akom stave sú žily jeho nôh alebo pociťuje prvé príznaky chronického žilového ochorenia, môže navštíviť 6. 5. 2015 od 9.00 - 18.00 hod. Nám SNP vo Zvolene mobilnú ambulanciu s logom Hnutie za zdravé nohy. 

viac...


 

PETER NAGY A INDIGO

Pozývame Vás dňa 2. 6. 2015 o 19:00 hod. na koncert PETER NAGY A INDIGO - The best of 30 rokov v DK Podborová vo Zvolene.

viac...


 

Talentové skúšky

Základná umelecká škola vo Zvolene, Nádvorná ulica 10 Vás pozýva 1. júna 2015 od 14.00 - 17.00 hod. na DEŇ OTVORENÝCH DVERÍ

a 3. a 4. júna 2015 od 13.00 hod do 18.00 hod. na TALENTOVÉ SKÚŠKY v HUDOBNOM, TANEČNOM, VÝTVARNOM a LITERÁRNO - DRAMATICKOM ODBORE.

viac...


 

Oznámenie o začatí spojeného územného a stavebného konania stavby pod názvom: Modernizácia CZT Zvolen, okruh OST Sekier 1 - Záhonok.


 

Oznámenie o začatí konania o zmene užívania časti stavby bytového domu na Ul. J.Bánika 1912/1 vo Zvolene v rozsahu bytu č. 1 .


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín


 

Rozhodnutie o zastavení konania o nariadení obnovy konania súvisiaceho so stavebným povolením stavby pod názvom: Polyfunkčný dom ARBORA (časť bývalého Domu oficierov v lokalite Podborová na Ul. smreková vo Zvolene)


 

OZNAM - „Tepláreň“ prevádzkovateľa Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia prevádzky.


 

Oznámenie o spojenom územnom a stavebnom konaní stavby pod názvom: „Prekrytie terasy KOCKA ZVOLEN“ lokalita Zvolen - Západ


 

OZNAM - „Odkalisko“ prevádzkovateľa Zvolenská teplárenská, a.s., Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia prevádzky.


 

Údržba mistnych komunikácií v meste Zvolen na roky 2015-2018es


 

Dˇažďové záhrady a výsadba stromov v meste Zvolen


 

webygroup

dnes je: 26.4.2015

meniny má: Jaroslava

USD1.0824
CZK27.454
GBP0.71590
HUF301.48
PLN4.0131
HRK7.6075
RUB55.4355

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

6682216

26.4.2015
Úvodná stránka