Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Odstávka bazéna v Mestských kúpeľoch

Dovoľujeme si informovať, že v dňoch 27. 2. 2017 - 2. 3. 2017 dôjde k výmene vody v bazéne Mestských kúpeľov. V uvedenom termíne tak bazén nebude prístupný, verejnosť môže naďalej využívať služby sauny v nezmenenom režime.

viac...


 

Ukončili sme prevádzku ľadovej plochy na námestí

Dovoľujeme si informovať, že z dôvodu zlého počasia, došlo 21. 2. 2017 k predčasnému ukončeniu prevádzky ľadovej plochy na námestí. Ľadová plocha slúžila verejnosti v aktuálnej zimnej sezóne od 9. decembra 2016.

 

 

Mesto Zvolen ďakuje všetkým sponzorom, ktorí svojimi príspevkami pomohli financovať jej prevádzku a verí, že návštevníci ostanú verní korčuľovaniu v centre mesta aj v budúcej sezóne.

viac...


 

Výsledok výberového konania mzdová účtovníčka


 

Zápis detí do I. ročníka v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen na školský rok 2017/2018

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa realizuje zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

viac...


 

Online tlmočník pre nepočujúcich

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informác ...viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

Ako sa žije vo Zvolene - správa

O.Z. Slatinka v spolupráci s mestom Zvolen v roku 2016 realizovalo prieskum kvality života a potrieb Zvolenčanov. Prečítajte si správu z výsledkov.
viac...


 

Hlasovanie v ankete Najúspešnejší športovec mesta Zvolen za rok 2016 - cena verejnosti

Od 1. 2. je na FB stránke mesta (https://www.facebook.com/zvolen.mesto/?hc_ref=PAGES_TIMELINE) otvorené hlasovanie v ankete Najúspešnejší športovec mesta Zvolen za rok 2016 - ide o kategóriu cena verejnosti. Hlasovať za svojho favorita môže každý občan 1x prostredníctvom liku na sociálnej sieti do konca februára, teda do 28. 2. 2017 23:59.
Vyhlásenie výsledkov každoročnej ankety by malo byť v marci.
 
viac...


 

Oznámenie termínu podania žiadostí o nájom bytu vo vlastníctve Mesta Zvolen - Unionka

Termín podania žiadostí o nájom 3- izbového bytu v bytovom dome na Ul. Unionka vo Zvolene vo vlastníctve Mesta Zvolen je 28.02.17.

viac...


 

Mesto Zvolen ako zriaďovateľ materských škôl informuje o zápise detí do MŠ

Mesto Zvolen ako zriaďovateľ materských škôl informuje o zápise detí do MŠ:

viac...


 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov - návšteva domácností

V dňoch 1. 2. 2017 - 30. 4. 2017 prebehne vo vybraných domácnostiach v meste Zvolen zisťovanie údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v priloženom liste.

Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

Odstávky inžinierskych sietí


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2017


 

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Marcové stretnutie s primátorkou a vedúcimi odborných útvarov

Aj mesiac marec prináša príležitosť neformálne sa stretnúť s vedením mesta, primátorkou či vedúcimi odborných útvarov mestského úradu. Pripravení odpovedať na vaše otázky budú 9. 3. v priestoroch jedálne ZŠ Hrnčiarska.

viac...


 

5. ročník regionálnej konferencie UČIACA SA ŠKOLA - čitateľská gramotnosť

ZŠ, P. Jilemnického 2 vo Zvolene a Mesto Zvolen vás pozývajú dňa 27. februára 2017 na 5. ročník regionálnej konferencie UČIACA SA ŠKOLA - čitateľská gramotnosť.

viac...


 

Život je taký

Pozývame vás na divadelnú komédiu - Život je taký, dňa 23.2. o 18:30 hod.

viac...


 

Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová

Podborovský spolok o.z. vás pozýva na workshop "Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová" 18. februára o 9.00 na dolnej Podborovej (stretnutie pred Klubom Dôchodcov) a 25. februára o 9.00 na hornej Podborovej.

viac...


 

Pro tebe cokoliv

Pozývame vás na slovenskú premiéru hry Pro tebe cokoliv Divadla Kalich, ktorá sa uskutoční 22. marca o 19.00 hod. v KD Podborová.

viac...


 

Na Starej radnici

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum vás pozývajú na podujatia na Starej radnici.

viac...


 

Zvolenské randevu

Hoteľ Poľana a Nočný bar vás pozývajú na Zvolenské randevu (nová hudobno-zábavná šou so scénkami a známymi osobnosťami), ktoré sa uskutoční 22. februára o 18.30. Uvádza Ján Snopko.

viac...


 

JARNÉ PRÁZDNINOVANIE

Centrum voľného času Domino vás pozýva na JARNÉ PRÁZDNINOVANIE, ktoré sa uskutoční v dňoch 28. február - 3. marec v priestoroch CVČ Domino. Viac info v plagáte.

viac...


 

Mimesis - hľadanie prvotného vdychu

Galéria na Tehelnej vás pozýva na vernisáž výstavy Mimesis - hľadanie prvotného vdychu z plenéru v Benátkach v piatok 3. 2. o 16.00. Výstava potrvá do 2. 3.

viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

Pozvánka na turistické podujatie - Tradičný výstup na vrch Zvolen

Pozývame vás na turistiské podujatie - Tradičný výstup na vrch Zvolen, ktoré sa uskutoční 18.3.2017.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

O Z N A M „Spracovanie drevného odpadu zhodnocovaním pre výrobu drevotrieskových dosiek“ - Rozhodnutie.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle
§ 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-2017001049-024/Rozh zo dňa 8.2.2017, že navrhovaná činnosť
„Spracovanie drevného odpadu zhodnocovaním pre výrobu drevotrieskových dosiek“  sa nebude posudzovať podľa zákon ...viac...


 

O Z N A M „Obchodné centrum Zvolen Retail Park“ – doručenie zámeru.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslal na Mestský úrad Zvolen zámer „Obchodné centrum Zvolen Retail Park“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.
Predmetom zámeru je vybudovanie objektu obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plocham ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho pojednávania stavby Kanalizačná prípojka a ČOV v rámci stavby Novostavba rodinného domu Zvolen - Horné Lanice, parc. č. 3374/2

 
 
viac...


 

O z n á m e n i e v e r e j n o u v y h l á š k o u o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a výzva na odstránenie nedostatkov podania

Spoločnosť SARVAŠKA spol. s r. o., E.P. Voljanského 9950/1, 960 01 Zvolen, IČO: 44756224  požiadala listom doručeným na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie dňa 15.12.2016 o stavebné povolenie objektov vodných stavieb:
SO 02 – VODOVOD, SO 02.Z – VODOVOD, ZMENA č.1 a č.2
SO 03 – KANALIZÁCIA,  SO 03.Z – KANALIZÁCIA, ZMENA č.1
SO 11 – ÚPRAVA BOROVIANSKEHO POTOKA
v rámci stavby ,,SARVAŠKA – NAD KA ...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
Február 2017
USD1.0537
CZK27.021
GBP0.84860
HUF306.90
PLN4.3064
HRK7.4520
RUB60.8390

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka