Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Premietanie Filmového skoro klubu sa presúva

Premietanie filmu Pena Dní Filmového skoro klubu sa z piatku 23.3. presúva na pondelok 26.3. 17.30 v Starej radnici. Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

Vyhodnotenie ankety NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017

20. 3. na Zvolenskom zámku sa konalo každoročné vyhodnotenie ankety NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017. Pozrite si výsledky hlasovania odbornej poroty aj verejnosti.

viac...


 

Vyhodnotenie súťaží Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých 2018

Zaujíma vás, ako dopadli výzvy Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých? Pozrite si vyhodnotenie oboch súťaží.

viac...


 

Zhotovovanie fotografií a záznamov z podujatí pod gesciou mesta

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať a upozorniť, že na akciách organizovaných mestom Zvolen alebo uskutočňovaných pod jeho gesciou, môžu byť zhotovované záznamy zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípadne samotného mesta Zvolen.  

viac...


 

Mesto Zvolen od 1. 3. 2018 nezabezpečuje prenájom reklamných plôch na vylepovanie plagátov

Záujemcovia o túto službu kontaktujte:
VEGO MARKETING, s. r. o
Tel.: 0917 827 484
Mail: kancelaria@vegomarketing.eu
Web: www.vegomarketing.eu
viac...


 

Jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Mesto Zvolen oznamuje, že v zmysle vyhlášky 322/2017 Z.z., zabezpečí v dňoch 05.03.2018 až 23.03.2018  jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva a pod.) prostredníctvom zberných dvorov na ul. M.R.Štefánika 3355 a Lieskovskej ceste 15 (odbočka na Bakovu jamu).

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Zvolenská Corrida

28167683_1520901224674648_2639933965262579804_n.jpgPozývame vás na prvý beh Zvolenskej bežeckej ligy Zvolenká Corridas, ktorý sa uskutoční 7. apríla od 9.00 do 12.00. Podujatie yvvrcholí koncertom PaciPacifik. Viac informácií www.behzvolen.sk

viac...


 

Otvorenie cyklosezóny

Otvorenie cyklosezóny 2018-1-page-001.jpgPozývame vás na otvorenie Cyklosezóny, ktoré sa uskutoční 7. apríla na Námestí SNP. Podujatie bude spojené s bežeckými pretekmi Zvolenská Corrida.

viac...


 

Veľkonočné trhy

Veľkonočné trhy 2018.jpgPozývame vás na tradičné Veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 23. a 24. marca na Námestí SNP. 

viac...


 

Slávnostný koncert učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov - Hudba v nás ...

HvN 18.jpgZákladná umelecká škola Nádvorná pozýva na slávnostný koncert učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Koncert sa uskutoční v utorok 27. marca o 18,00 hodine v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku.

viac...


 

Zámocká hudobná jar 2018

Zvolenská hudobná jar 2018.jpgZvolenské kultúrne centrum a Mesto Zvolen vás pozýva na dva koncerty v rámci Zámockej hudobnej jari 2018.

viac...


 

Zelené podujatia 2018

Zelené podujatia 2018.jpgMesto Zvolen je lesnícke a zelené mesto. Počas roka sa v spolupráci s partnermi koná množstvo podujatí, na ktoré vás touto cestou pozývame.

viac...


 

Kultúrne centrum Kulturák uvádza ...

28782781_10213524907191039_5637744520275353997_n.jpgPozývame vás na kultúrne podujatia do Domu kultúry ŽSR.

viac...


 

Konferencia - Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Technická univerzita Zvolen a Mesto Zvolen vás pozývajú na konferenciu Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách.

viac...


 

Beh Zvolen 2018

Beh Zvolen 2018.jpgPozývame vás na bežecké podujatia Zvolenskej bežeckej ligy 2018.

viac...


 

Výstava Dvorné Dámy

plagat-FB-WEB-dvorne-damy-2018.jpgSrdečne vás pozývame na 8. ročník originálnej výstavy Dvorné Dámy. Autorkou výstavy je Zuzana Almáši Koreňová zo Zvolena.

viac...


 

ETUDY Z DREVA XIX. – drevený úžitkový predmet a šperk

pozvanka ETUDYvystava.jpgPozývame vás na výstavu Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene ETUDY Z DREVA XIX. – drevený úžitkový predmet a šperk.

viac...


 

Koncert Jano Svetlan Majerčík

Janko SVETLAN Majerčík, koncert 24.3.ZV.jpgPozývame vás dňa 24.3.2018 o 18:00 hod. do Starej radnice na koncert pesničkára Jano Svetlan Majerčíka.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

OZNAM „Obnovenie výroby sušeného mlieka v spoločnosti Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen“ - Rozhodnutie

O Z N A M
 
„Obnovenie výroby sušeného mlieka v spoločnosti Schreiber Slovakia, s.r.o., Zvolen“ - Rozhodnutie.
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Číslo: 10/2018-1.7 ...viac...


 

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.j.: OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015 pre stavebníka Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  Rožňavská 1, Bratislava na stavbu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, Stredisko Zvolen - vodné stavby".
viac...


 

O Z N A M „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mesto Zvolen  o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „V ...viac...


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4833/2017-Šm
DIS 352/2018
 
Zvolen, dňa 11.1.2018
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test