Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Free wifi zóna

Na námestí SNP od 1.júna funguje bezplatné pripojenie na wifi zónu. Prostredníctvom mobilného zariadenia sa človek prihlási do MESTO ZVOLEN HOTSPOT a klikne pre free pripojenie. Nie je potrebné žiadne meno ani heslo.

viac...


 

Čiastočná uzávierka na ceste č. I/50 v úseku mosta ev. č. 50-178 Pustý Hrad Zvolen

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu realizácie stavby: „Oprava a výmena mostných záverov typu 3W na mostoch v správe Národnej diaľničnej spoločnosti, a.s.“ na moste ev. č. 50-178 Pustý Hrad Zvolen sa v termíne od 11. júla 2015 (sobota) od 8:00 do 30. augusta 2015 (nedeľa) do 18:00 povoľuje čiastočná uzávierka cesty č. I/50 v úseku mosta ev. č. 50-178 Pustý Hrad Zvolen. 

viac...


 

Upozornenie na možné zvýšenie hluku v mesiacoch júl až september

Dovoľujeme si Vás upozorniť na možnú zvýšenú hlučnosť nad mestom Zvolen a jeho okolím. V mesiacoch júl až september bude prebiehať príprava prezentácie letectva Ozbrojených síl Slovenskej republiky na domáce a zahraničné letecké dni. 

viac...


 

Plaváreň v lete končí, Neresnica začína

Dnes (15. júna) je posledný deň prevádzky mestskej plavárne pred letnými prázdninami. Verejnosť však môže už od 26. júna využívať služby kúpaliska Neresnica, ktoré im budú k dispozícii každý deň až do 1. septembra v čase od 10.00 do 18.00.

viac...


 

Otvorenie Fun zóny na námestí

Mesto Zvolen zveľaďuje verejné priestory. Rozhodlo sa pre občanov spríjemniť otvorenú zónu pri katolíckom kostole. Od 10. júla otvorí pre nich fun zónu - preliezačku pre deti, plochu na cvičenie, bar, knižnicu, všetko doplnené paletovým nábytkom.

viac...


 

Mesto Zvolen sa zapája do protikorupčných opatrení

Zvolen, 1. júla 2015 – Zamestnanci magistrátu, prípadne jeho rozpočtových organizácií môžu oddnes bez obáv nahlasovať protispoločenskú činnosť na pracovisku. Účinnosť totiž nadobudla smernica, ktorá by ich mala chrániť pred prípadným postihom zo strany zamestnávateľa. Zodpovednou osobou na prijímanie podnetov je hlavná kontrolórka mesta Zvolen.

viac...


 

Anketa 2015 Spokojnosť občanov so službami samosprávy

Program rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 2020 zadefinoval 16 oblastí, ktoré popisujú život v meste. Zaujíma nás váš názor, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v týchto oblastiach.

Plánujeme položiť vám tú istú otázku v ankete každý rok a zachytiť tak vývoj vašimi očami. Vaše odpovede budú vyhodnotené anonymne. Výsledky ankety budú zverejnené na webovej stránke a poslúžia ako spätná väzba na prácu samosprávy. 

viac...


 

Opäť môžete žiadať o dotácie

Do konca júna majú občania (fyzické a právnické osoby) s trvalým pobytom alebo sídlom spoločnosti v meste Zvolen alebo inde sídliace firmy, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby mestu Zvolen možnosť požiadať o dotáciu. 

viac...


 

Zvolenské komunitné centrum je vzorom pre všetky v kraji

Vedúci pracovníci komunitných centier z celého banskobystrického kraja sa zišli vo Zvolene, aby diskutovali o svojej práci, a navzájom si vymenili skúsenosti. Stretnutie za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka a riaditeľa banskobystrickej regionálnej kancelárie úradu Mariána Baloga sa uskutočnilo vo zvolenskom komunitnom centre Romano Jilo. Práve Balog ho označil za príklad fungovania komunitnej práce.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 19.3.2015 sa vykonáva vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Vážení občania,

tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Pozvánka na turistické podujatie - Prechod Juráňovou dolinou v Západných Tatrách

Pozývame vás na turistiské podujatie - Prechod Juráňovou dolinou v Západných Tatrách, ktoré sa uskutoční 18.7.2015.

viac...


 

Akademický Zvolen privíta 10 folklórnych súborov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen organizujú XXII. ročník festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2015, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 7. až 9. júla 2015.

viac...


 

Culture box

Prichádza opäť každoletný Culturebox v Parku Ľudovíta Štúra. Čaká nás koncert lokálnych kapiel, ale aj Gooral z Poľska a Canned beat z Chorvátska. Spomedzi domácich kapiel uvidíte Bad Karma Boy, Cascabel či Papyllon. Už 17.júla od 16:00.

viac...


 

LES

Lesy slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen Vás pozýva na vernisáž výstavy LES - kolekcia odevov a textílií značky Puojd a sedacích vakov Tuli dňa 9. 6. 2015 o 18:30 hod. v Lesníckom a drevárskom múzeu, Nám. SNP 35 vo Zvolene.

viac...


 

Verejná zbierka na obnovu busty Jozefa Cígera Hronského

Dovoľujeme si Vás upozorniť na prebiehajúcu verejnú zbierku na obnovu busty Jozefa Cígera Hronského. V prípade záujmu môžete ľubovoľný príspevok zaslať na číslo účtu 4021156344/7500. Srdečne ďakujeme.

viac...


 

Crossfit cvičenie

Mesto Zvolen v spolupráci s Centrom funkčného tréningu, pre Vás pripravilo bezplatné športové tréningy, ktoré sú určené pre širokú verejnosť každého pohlavia, veku či iných parametrov :-)
Cvičenia budú prebiehať v pondelok, stredu a piatok o 18:30 počas mesiacov jún - august v mestskom parku Lánice, na trávnatej ploche pri novom Fitparku. Stretnutie pred cvičením je v podniku Almada, kde Vás už budú čakať kvalifikovaní tréneri. Nemusíte sa báť, každé cvičenie bude dozerané certifikovaným trénerom a bude prispôsobené Vašim možnostiam.

Všetko to bude samozrejme zadarmo. Bližšie info v priloženom plagáte.

Prvé cvičenie bude  8.6.2015 o 18:30 .a potom kazdý pondelok, stredu a piatok......

viac...


 

KAPRÁLOVA TRUHLICA

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vás pozýva na Nočné predstavenie na Starom zámku KAPRÁLOVA TRUHLICA v termínoch 10. júl, 31. júl, 28. august, 12. september. Účinkujú: Historicko hudobné a divadelné združenie Tormen a Skupina historického šermu Ricasso.

viac...


 

MUŠKETIERI

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vás pozýva na historické predstavenie MUŠKETIERI na Starý zámok do Banskej Štiavnice v termínoch 30. - 31. máj, 11. - 12. júl, 1. - 2. august, 12. - 13. september. Účinkujú: Historicko hudobné a divadelné združenie Tormen a Skupina historického šermu Ricasso.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Výzva na predloženie dokladov a prerušenie konania k rozhodnutiu o nepovolenej zmene stavby bytového domu na ul. Hodžova č. 6979/20 vo Zvolene pod názvom: „Prekrytie terasy bytového domu“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 612/2015-5-výzva.Po                                                                            Zvolen, dňa 01.07.2015
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
ROZHODNUTIE
VÝZVA NA DOPLNENIE ŽIADOSTI A PRERUŠENIE KONANIA
 
Mesto Zvolen, ako stavebný úrad ...viac...


 

Verejná vyhláška - Oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania


 

Oznámenie o územnom konaní k návrhu na územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: „ SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B, Inžinierska príprava územia pre IBV “ vo Zvolene

M E S T O   Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 1240/2014/2-ozn.                                                                                    Zvolen 30.06.2015
Vybavuje: PhDr. Šalát Ján
č.t.:045/5303273
 
V e r e j n á    v y h l á š k a
OZNÁMENIE
o začatí územného konania, nariadenie ústneho pojednávania,
...viac...


 

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby pod názvom: Záhradná chatka, v záhradkárskej osade Neresnica – potok Vo Zvolene

M E S T O   Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 2123/2015/1-ozn.                                                                                    Zvolen 30.06.2015
Vybavuje: PhDr. Šalát Ján                                                                                       č.t.:045/5303273
 
V e r e j n á    v y h l á š k a
OZN ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Chodník pozdĺž cesty III/05086

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2115/2015-Če-ozn.                                               Zvolen, dňa 29.6.2015
Vybavuje:Ing. Martina Černajová
Tel.:045/5303 224
 
 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
 
O ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

OZNAM-„Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny“ – prerokovanie správy o hodnotení.

Ministerstvo životného prostredia SR, v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal Mestu Zvolen správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny“.
Podľa § 34 ods. 1 Mesto Zvolen zverejnením tohto oznamu informuje o zaslaní správy o hodnotení verejnosť.
Správa o hodnotení spolu so vš ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

7055180

6.7.2015
Úvodná stránka