Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Priamy prenos z mestského zastupiteľstva

viac...


 

Plaváreň zatvorená

V dňoch od 30.10.2016 (nedeľa) do 01.11.2016 (utorok) bude prevádzka objektu Mestských kúpeľov  (bazén, sauna) z technických príčin zatvorená.

viac...


 

Zbierka šatstva a domácich potrieb pre sociálne znevýhodnených

14. novembra od 8.00 do 14.00 sa uskutoční ďalšia zbierka noseného šatstva a domácich potrieb, ktoré poputujú do domácností a rodín sociálne znevýhodnených občanov Zvolena. Potrebné je predovšetkým oblečenie pre deti, ale poteší aj oblečenie pre dospelých. Pracovníci Odboru sociálnych vecí, zdravia a rodiny budú prijímať veci na prízemí Mestského úradu v zasadačke. „Prosíme hlavne o zachované kusy oblečenia a použiteľné domáce potreby,“ odkazujú.

viac...


 

Vo Zvolene chceme novú plaváreň, oslovujeme možných investorov

V záujme naplnenia potrieb verejnosti a v záujme prehĺbenia spolupráce s podnikateľským sektorom sa Mesto Zvolen (zastúpené primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou) rozhodlo osloviť prípadných investorov pre výstavbu novej plavárne vo Zvolene.

viac...


 

Otváracie hodiny mestských kúpeľov a sauny od 19.9.2016

Informácia o zmene otváracích časov mestských kúpelov Zvolen. Bazén od 19.9., sauna od 3. 10.
 
viac...


 

Oznámenie o prerušení distribúcie elektriny


 

Vývoz problémových látok v Meste Zvolen v dňoch 07.11. - 14.11.2016

Vývoz problémových látok v Meste Zvolen sa bude vykonávať prostredníctvom „mobilného ekoskladu“ v dňoch 07.11. – 14.11.2016. Harmonogram v prílohe.

viac...


 

Pokračovanie prípravy projektu rezidentského parkovania na sídlisku Západ vo Zvolene – informácia

Mesto Zvolen pokračuje v príprave vlastného  projektu riešenia nepriaznivej situácie s parkovaním motorových vozidiel v sídliskovej zástavbe. Zámer predpokladá postupnosť krokov, v súčasnosti na základe vyhodnotenia a analýzy evidovaných  prihlasovacích formulárov, ktoré zároveň slúžia ako žiadosti o vydanie parkovacích kariet obyvateľom s trvalým pobytom na sídlisku Západ, prebieha fáza tvorby pravidiel, na základe ktorých sa pristúpi k vydávaniu parkovacích kariet.

viac...


 

Vyseparovanosť Zvolen I. polrok

V prílohe nájde informácie o vyzbieranosti a vyseparovanosti odpadu na území mesta Zvolen.
viac...


 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ZVOLEN

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene  na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016 uznesením č. 107/2016  v y h l á s i l o  v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Zvolen na 12.12.2016.

viac...


 

Celoslovenská umelecká výtvarná súťaž: Rodina bez cigariet V. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2016/2017 ďalší ročník výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet V. ročník.

Úlohou je vytvoriť výtvarnú prácu zameranú na nasledovné témy:

            - zdravý životný štýl

            - ako chcem tráviť voľný čas

            - prezentovať negatívny postoj k fajčeniu resp. k iným návykovým látkam

viac...


 

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

ANKETA SPOKOJNOSŤ OBČANOV SO SLUŽBAMI SAMOSPRÁVY ZVOLEN 2016

Anketu „Spokojnosť občanov so službami samosprávy“ realizoval odbor rozvoja mesta MsÚ Zvolen v dňoch 1.6. – 30.6.2016. Anketa nemá reprezentatívny charakter, jej výsledky sú orientačné, slúžia pre samosprávu ako spätná väzba o doterajšej činnosti a námety na ďalší rozvoj v budúcnosti. Jej výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch.

viac...


 

Plaváreň pre seniorov

Zvolenská plaváreň pre dôchodcov je k dispozícii vždy v utorok od 13.00 do 14.00 hod so zľavneným vstupným 1 €.
viac...


 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV PRE JESENNÉ ČISTENIE V DŇOCH 29.09. – 27.10.2016

Informácie o harmonograme rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v meste Zvolen.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Palo Šeriš: Chutilo vám, páni?

Pozývame vás na divadelné predstavenie Pavla Šeriša v rámci Klaun túr s názvom Chutilo vám, páni? Predstavenie sa uskutoční 25. 10. na Starej radnici vo Zvolene. Lístky v predpredaji ticketportal.

viac...


 

Odhalenie pamätníka obetiam leteckého nešťastia z čias SNP

Pozývame vás na slávnostné odhalenie pamätníka obetiam leteckého nešťastia z čias SNP, ktoré sa bude konať 29. októbra v Hronskej Breznici pri Obecnom úrade o 11.00 hod.

viac...


 

Jesenné tvorenie

SNG na Zvolenskom zámku vás pozýva na Jesenné tvorenie v detskom ateliéri pavúka Ľuda v SNG na Zvolenskom zámku v nedeľu 23. októbra o 15.00.

viac...


 

(Ne)bojte sa v zámku

SNG na Zvolenskom zámku vás pozýva na ďalšiu sériu hororových lahôdok v zámockej krypte. Prvé premietanie filmu Odobrať z priateľov sa uskutoční 25. 10. o 18.00, druhé premietanie filmu Mama sa uskutoční 27. 10. o 18.00. Vstupné 3 €, kapacita 30 miest.

viac...


 

Víkend atraktívneho divadla

Pozývame vás na 28. ročník Víkendu atraktívneho divadla, ktorý sa uskutoční vo Zvolene v termíne od 24. do 27. novembra. Lístky v predpredaji ticketportal a v IC mesta Zvolen.

viac...


 

80. výročie FS Očovan

FS Očovan vás pozýva na oslavu 80. výročia svojho založenia, ktorá sa uskutoční 18. novembra o 18.00 v kultúrnom dome Očová, 26. novembra o 18.00 v kultúrnom dome Očová, 2. decembra v kultúrnom dome Zrkadlový Háj v Petržalke a 10. decembra v kultúrnom dome Podborová o 18.00.

viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

František Kupka - výstava

V dňoch 3. - 28. októbra 2016 pozývame návštevníkov knižnice na výstavu Iná skutočnosť českého maliara svetového významu Františka Kupku. Výstava predstavuje prostredníctvom reprodukcií obrazov a kresieb a sprievodného textu hlavné etapy Kupkovej tvorby.

viac...


 

Výstava Dialógy

Galéria na Tehelnej vás v dňoch 6. 10. až 2. 11. pozýva na výstavu Mgr.Oksana Paliy a Mgr. Art. Šimon Hološka s názvom Dialógy. Galéria je otvorená v pracovných dňoch denne od 8.00 do 16.00.

viac...


 

Marína 50.výročie: polstoročie mladosti, túžby živej po kráse

FS Marína vás pozýva osláviť spolu s nimi 50. výročie založenia vzniku. Oslavy s podtitulom polstoročie mladosti, túžby živej po kráse sa uskutočnia v termíne 13. - 29. 10. 2016. vo Zvolene.

viac...


 

Strašidelná tekvicová párty

Centrum voľného času DOMINO vás pozýva na Strašidelnú tekvicovú párty, ktorá sa uskutoční 27. októbra o 16.30 hod. v priestoroch CVČ DOMINO. Pripravené sú súťaže, tvorivé dielne, hry... Deti i dospelých vstup len v maskách.

viac...


 

Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení

Pozývame vás na výstavu Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení v Galérii Jána Kulicha, ktorá sa koná od 1.6. do 18.12.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Zberný dvor - Očová

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3379/2016-Če-ozn.
 
Zvolen, dňa 20.10.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Martina Černajová
045/5303 224
 
  ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: „Stavebné úpravy rodinného domu súp. č. 3151, Zvolen – Kráľová“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2618/2016-Hr
 
Zvolen, dňa 20.10.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
 
...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o územnom konaní stavby pod názvom: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ZVOLEN - HORNÉ LANICE, parc. č. 3374/2 Kanalizačná prípojka a ČOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3149/2016-2-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 12.10.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
 < ...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka