Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

ANKETA SPOKOJNOSŤ OBČANOV SO SLUŽBAMI SAMOSPRÁVY ZVOLEN 2016

Anketu „Spokojnosť občanov so službami samosprávy“ realizoval odbor rozvoja mesta MsÚ Zvolen v dňoch 1.6. – 30.6.2016. Anketa nemá reprezentatívny charakter, jej výsledky sú orientačné, slúžia pre samosprávu ako spätná väzba o doterajšej činnosti a námety na ďalší rozvoj v budúcnosti. Jej výsledky si môžete pozrieť v priložených dokumentoch.

viac...


 

Mestskí policajti absolvovali odborné školenie (prvá pomoc, komunikácia a asertivita, právne predpisy a taktika v zákrokoch)

Počas 2 dní a to  19. a 20. septembra 2016 príslušníci Mestskej polície vo Zvolene opäť zasadli do „školských lavíc“ v rámci odbornej prípravy policajtov, ktorá prebiehala v zasadačke Mestského úradu vo Zvolene. Policajti absolvovali prednášky k taktike služobných zákrokov, k právnym predpisom, k prvej pomoci a ku komunikácii s občanmi. Lektormi jednotlivých tém boli právnička Mestskej polície vo Zvolene Renáta Orthová, zástupca Slovenského červe ...viac...


 

Vjazd a pohyb cyklistov na pešej zóne - informácia

Oznamujeme  obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že na základe rozhodnutia mesta Zvolen o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií  zo dňa 13.9.2016, sa v čase od 19.9.2016 do 09.10.2016 (vrátane) umožňuje voľný vjazd a pohyb cyklistov na pešej zóne, denne v čase od 08:00 do 20:00.

viac...


 

Vo Zvolene chceme novú plaváreň, oslovujeme možných investorov

V záujme naplnenia potrieb verejnosti a v záujme prehĺbenia spolupráce s podnikateľským sektorom sa Mesto Zvolen (zastúpené primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou) rozhodlo osloviť prípadných investorov pre výstavbu novej plavárne vo Zvolene.

viac...


 

Výskyt infekčnej anémie koní

Vzhľadom na výskyt tejto nebezpečnej choroby koní Štátna veterinárnej a potravinová správa žiada o informácie o neregistrovaných chovateľoch koní, aby sa zamedzilo jej ďalšiemu šíreniu. Chovatelia, prípadne ďalšie osoby, ktoré majú vedomosť o chove koní bez registrácie, môžu informáciu nahlásiť na adresu Regionálnej veterinárnej a potravinovej správy Zvolen.

viac...


 

Plaváreň pre seniorov

Zvolenská plaváreň pre dôchodcov je k dispozícii vždy v utorok od 13.00 do 14.00 hod so zľavneným vstupným 1 €.
viac...


 

Zmena otváracích hodín mestských kúpeľov od 19.9.2016

Informácia o zmene otváracích časov mestských kúpelov Zvolen. Bazén od 19.9., sauna od 3. 10.
 
viac...


 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV PRE JESENNÉ ČISTENIE V DŇOCH 29.09. – 27.10.2016

Informácie o harmonograme rozmiestnenia veľkoobjemových kontajnerov v meste Zvolen.

viac...


 

Upozornenie pre účastníkov podujatí organizovaných Mestom Zvolen

Mesto Zvolen v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení informuje vážených účastníkov akcií, ktorých je mesto Zvolen organizátorom, spoluorganizátorom alebo garantom, že počas trvania týchto akcií môže byť zhotovený zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam z ich priebehu.

viac...


 

Verejná zbierka Biela pastelka

Biela pastelka je verejná zbierka na podporu ľudí so zrakovým postihnutím organizovaná Úniou nevidiacich a slabozrakých Slovenska od roku 2002. Stala sa symbolom sveta nevidiacich. Aj biele, teda zdanlivo neviditeľné línie sa na farebnom papieri stávajú zreteľnými. A práve tak aj problémy nevidiacich a slabozrakých ľudí možno po vytvorení vhodných podmienok poľahky riešiť.

viac...


 

Mestská polícia žiada občanov o pomoc a spoluprácu

Mestská polícia vo Zvolene sa obracia na občanov so žiadosťou o pomoc a spoluprácu pri pátraní po neznámom páchateľovi, ktorý dňa 28.08.2016 v čase o 10.15 hod. úmyselne poškodil sklenenú platňu symbolickej hrobky, ktorá je súčasťou židovského pamätníka „Parku ušľachtilých duší“, nachádzajúceho sa medzi židovským cintorínom a Technickou univerzitou vo Zvolene.

viac...


 

Pozor na klamlivé zľavy od podomových predajcov!

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. upozorňuje na aktivity podomových predajcov, ktorí sa vydávajú za jej zamestnancov. Zákazníkom tvrdia, že je potrebné podpísať novú zmluvu, pričom sa podmienky nemenia, čo však nie je pravda. Občanom poskytujú zavádzajúce informácie a lákajú ich na klamlivé zľavy. 

viac...


 

Čo s prebytkami výroby

Vážení občania, radi by sme vás informovali, že máte možnosť predať svoje prebytky výroby prostredníctvom internetu.
Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na webovej stránke www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.
 
viac...


 

VÝZVA na príspevky: Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989 (fotokniha)

Mesto Zvolen, Občianske združenie KUL-TUR a MY - Podpolianske noviny sa rozhodli vytvoriť ešte jeden diel knihy Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989. Tentokrát pôjde o spomienky v podobe fotografií. Zapojiť sa do knihy môžete aj vy svojimi vlastnými fotografiami, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Deň srdca

Regionálny úrad verejného zdravotníctva so sídlom vo Zvolene v spolupráci s Mestom Zvolen usporiada Deň srdca, ktorý sa uskutoční 29. septembra 2016 od 8.00 – 12.00 hod. v zasadačke na prízemí MsÚ Zvolen.

viac...


 

Výstava Kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomáhajú prekonávať bariéry...

Pozývame vás na výstavu Kompenzačné pomôcky, ktoré nám pomáhajú prekonávať bariéry...
Uskutoční sa 29. septembra 2016 9:00 - 18:00 hod. v budove Starej radnice a na Námestí SNP vo Zvolene. 

viac...


 

Krst knihy Petra Hotru

Pozývame vás na krst knihy Banality od Petra Hotru. Krst bude v piatok 14. októbra o 18:30 v Starej radnici. Moderovať bude básnik Ondrej Kalamár a ako hudobný hosť vystúpi Miro Harach.

viac...


 

Krst CD Moja reč

Pozývame vás na krst CD OFFLINE skupiny Moja reč, ktorý sa uskutoční už v piatok 8.októbra v Nočnom bare HOTELA Poľana - Zvolen.

viac...


 

Zatvor oči a pozeraj: výstava fotografií a grafických prác

Pozývame vás na výstavu Pavla Alberta Zatvor oči a pozeraj: výstava fotografií a grafických prác, ktorá sa uskutoční od 7. 9. do 30. 9. 2016 na Starej radnici.

viac...


 

Milan Markovič a Páni Bratia

MM Kabaret vás pozýva na vystúpenie: Milan Markovič a Páni Bratia: Na plnú hu(d)bu, ktoré sa uskutoční 14.10.2016 o 19.00 v Dome kultúry ŽSR.

viac...


 

PUTOVANIE KRAJINAMI KONTRASTOV

plakát-obr-naležato.jpg
 

Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení

Pozývame vás na výstavu Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení v Galérii Jána Kulicha, ktorá sa koná od 1.6. do 18.12.

viac...


 

Zvolenská bežecká liga

Zvolen vás pozýva na šesť podujatí v rámci Zvolenskej bežeckej ligy. Viac informácií, ako aj propozície bežeckej ligy nájdete na www.behzvolen.sk

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Rozhodnutie o povolení osobitného užívania vôd a povolení odvedenia a čistenia odpadových vôd - Zolná


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Spevnené plochy na ul. Prachatickej vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1178/2016-3-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 08.09.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


 

webygroup
USD1.1214
CZK27.022
GBP0.86435
HUF305.51
PLN4.2869
HRK7.5005
RUB71.2201

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka