Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Priamy prenos z mestského zastupiteľstva

viac...


 

Otváracie hodiny mestskej ľadovej plochy vo Zvolene

Od 9.12. pre vás opäť otvárame mestskú ľadovú plochu na Námestí SNP. Vstup voľný, k dispozícii aj možnosť prenájmu.

viac...


 

Spoločnosť EEI spustila mobilnú aplikáciu na úhradu parkovného

Spoločnosť EEI s. r. o., prevádzkovateľ parkovania v centrálnej časti mesta Zvolen, oznamuje, že mobilná aplikácia CVAK na úhradu za dočasné parkovanie na platených parkovacích miestach v zóne plateného parkovania je spustená a plne funkčná od 1. 12. 2016. Podrobnejšie informácie o používaní vyššie uvedenej aplikácie je možné nájsť v Prevádzkovom poriadku pre zónu plateného parkovania v meste Zvolen a na internetovej stránke www.eei.sk.

viac...


 

Oznámenie o výberovom konaní - terénny sociálny pracovník


 

Najúspešnejší športovci v roku 2016

Zvolenčania majú opäť jedinečnú možnosť nominovať svojich favoritov na cenu Najúspešnejší športovec mesta Zvolen za rok 2016. Do 22. 12. môžete nominovať jednotlivcov, ale aj kolektívy zo Zvolena, ktoré hodnotíte z hľadiska ich pôsobenia na športovej scéne za uplynulý rok ako úspešných.

viac...


 

Prieskum potrieb Zvolenčanov

Združenie Slatinka v spolupráci s Mestom Zvolen, Katedrou sociálnej práce PF UMB a ďalšími partnermi v rámci projektu „Myslíme globálne, konáme lokálne“ spustilo prieskum o kvalite života v meste Zvolen. Elektronicke je možné dotazník vyplniť do 15. 12. 2016 na http://www.click4survey.sk/s/10868/7d50cb68.

viac...


 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚTVARU HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ZVOLEN NA I. POLROK 2017

Kontrolná činnosť Útvaru hlavného kontrolóra Mesta Zvolen bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a riadiť sa bude jednotlivými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a audite.

viac...


 

Vo Zvolene chceme novú plaváreň, oslovujeme možných investorov

V záujme naplnenia potrieb verejnosti a v záujme prehĺbenia spolupráce s podnikateľským sektorom sa Mesto Zvolen (zastúpené primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou) rozhodlo osloviť prípadných investorov pre výstavbu novej plavárne vo Zvolene.

viac...


 

Otváracie hodiny mestských kúpeľov a sauny od 19.9.2016

Informácia o zmene otváracích časov mestských kúpelov Zvolen. Bazén od 19.9., sauna od 3. 10.
 
viac...


 

VYHLÁSENIE VOĽBY HLAVNÉHO KONTROLÓRA MESTA ZVOLEN

Mestské zastupiteľstvo vo Zvolene  na svojom zasadnutí dňa 26.09.2016 uznesením č. 107/2016  v y h l á s i l o  v zmysle § 18a ods. 2 zákona SNR č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v platnom znení deň konania voľby hlavného kontrolóra Mesta Zvolen na 12.12.2016.

viac...


 

Pokračovanie prípravy projektu rezidentského parkovania na sídlisku Západ vo Zvolene – informácia

Mesto Zvolen pokračuje v príprave vlastného  projektu riešenia nepriaznivej situácie s parkovaním motorových vozidiel v sídliskovej zástavbe. Zámer predpokladá postupnosť krokov, v súčasnosti na základe vyhodnotenia a analýzy evidovaných  prihlasovacích formulárov, ktoré zároveň slúžia ako žiadosti o vydanie parkovacích kariet obyvateľom s trvalým pobytom na sídlisku Západ, prebieha fáza tvorby pravidiel, na základe ktorých sa pristúpi k vydávaniu parkovacích kariet.

viac...


 

Prevencia v meste Zvolen

Mesto Zvolen má ako jedno z mála miest výborne fungujúce Mestské centrum pre prevenciu, ktorého úlohou je združovať organizácie zaoberajúce sa prevenciou v meste a koordinovať spoločné, ale aj individuálne podujatia.

Jednotlivé organizácie spoločne vypracovali kalendár podujatí na školský rok 2016 /2017.

viac...


 

Upozornenie pre účastníkov podujatí organizovaných Mestom Zvolen

Mesto Zvolen v zmysle zákona č. 122/2013 Z. z. o ochrane osobných údajov v platnom znení informuje vážených účastníkov akcií, ktorých je mesto Zvolen organizátorom, spoluorganizátorom alebo garantom, že počas trvania týchto akcií môže byť zhotovený zvukový, obrazový alebo zvukovo-obrazový záznam z ich priebehu.

viac...


 

Pozor na klamlivé zľavy od podomových predajcov!

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. upozorňuje na aktivity podomových predajcov, ktorí sa vydávajú za jej zamestnancov. Zákazníkom tvrdia, že je potrebné podpísať novú zmluvu, pričom sa podmienky nemenia, čo však nie je pravda. Občanom poskytujú zavádzajúce informácie a lákajú ich na klamlivé zľavy. 

viac...


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2016

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov
na území mesta Zvolen v roku 2016

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

VIANOCE NA ĽADE 2016

Pozývame vás na podujatia na mestskej ľadovej ploche vo Zvolene, ktorú otvárame už 9.12. 2016 o 15.30 hod.

viac...


 

Vianočné páky

Pozývame vás na Vianočné páky, ktoré sa uskutočnia 26.12. 20.00 hod. v Dk ŽSR. Čaká vás množstvo koncertov známych zvolenských kapiel.

viac...


 

HKM Zvolen a rozprávkové bytosti

Pozývame vás na recesistický hokejový zápas HKM Zvolen a rozprávkové bytosti, ktorý sa uskutoční 17.12. o 10.00 hod. na mestskej ľadovej ploche.

viac...


 

23. ročník Štefanského futbalu

Pozývame vás na tradičný zápas "modrých" a "červených" Štefanský futbal, ktorý sa uskutoční 26.12. o 11.00 hod. na ihrisku 6. ZŠ na Zlatom potoku.

viac...


 

Konferencia Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen

Mesto Zvolen vás pozýva na konferenciu k projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody v meste Zvolen, ktorá sa uskutoční dňa 13. 12. 2016 o 15,00 hod. v priestoroch Starej radnice na Námestí SNP č. 21/31.

viac...


 

Kurzy korčuľovania pre dospelých

Mesto Zvolen a Športový krasokorčuliarsky klub Zvolen vás pozývajú na verejné kurzy korčuľovania pre dospelých, ktoré sa budú konať každý štvrtok 17.00 - 18.00 hod na mestskej ľadovej ploche.

viac...


 

Adventný koncert detských speváckych zborov

Srdečne vás pozývame na adventný koncert detských speváckych zborov Štvorlístok zo Zvolena a Vodopádik z Banskej Bystrice, ktorý sa uskutoční 13.12. o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole sv. Trojice vo Zvolene.

viac...


 

Vianočný koncert

Cirkevný zbor ausburského vierovyznania na Slovensku a ZUŠ Nádvorná vás pozývajú na Vianočný koncert, ktorý sa uskutoční 18.12. o 17.00 hod. v Evanjelickom kostole sv. Trojice vo Zvolene.

viac...


 

Adventný koncert

Pozývame vás na Adventný koncert v podaní Konzervatoristov J. L. Bellu, ktorý sa uskutoční 19. 12. o 17:45 hod. v Rímskokatolíckom kostole sv. Alžbety.

viac...


 

Vianočné koncerty Zvolenského speváckeho zboru

Zvolenský spevácky zbor sa predstaví na šnúre vianočných koncertov: 12. 12. o 17.00 hod. na Zvolenskom zámku v Rytierskej sieni a 19. 12. o 16.45 hod. vo Farskom kostole Božského Srdca Ježišovho na Sekieri. Obidva koncerty budú spoločným projektom s hudobnou a speváckou zložkou FS Poľana. Jeden koncert, Trojkráľový sa uskutoční aj v novom roku dňa 9.1. o 18.45 v Rímskokatolíckom kostole sv. Dominika na Západe.

viac...


 

Adventný koncert ZUŠ Nádvorná

Pozývame vás na Adventný koncert ZUŠ Nádvorná, ktorý sa uskutoční 11.12. o 16.00 hod. v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku. Vypočujete si najkrajšie diela klasickej hudby v podaní žiakov hudobného odboru.

viac...


 

Výstava o primabaleríne Anne Pavlovovej

Pozývame Vás na výstavu o živote najvýznamnejšej ruskej baletky prelomu devätnásteho a dvadsiateho storočia Anny Pavlovnej Pavlovovej, ktorá sa bude konať v dňoch od 1. 12. 2016 do 22. 12. 2016 v priestoroch Starej radnice na Námestí SNP 31.

viac...


 

Vianočná dedina

Dovoľte nám predstaviť vám program tohtoročnej Vianočnej dediny, ktorú otvoríme 1.12. a potrvá do 23.12. Čaká vás bohatá ponuka výrobkov, dobrôt a rozšírený kultúrny program.

viac...


 

Obrázky Vianoc 1, Koledníci idú...

Lesnícke a drevárske múzeum Lesy SR vo Zvolene vás pozýva na výstavu Obrázky Vianoc 1, Koledníci idú..., ktorá potrvá od 30.11 do 6.1. v priestoroch múzea.

viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Úprava schodiskovej steny bytového domu J.Kozáčeka č. 2107/16, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2025/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 05.12.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: ZVOLEN- BYT. DOM PRACHATICKÁ 2466/2-6 zateplenie soklov a štítovej steny

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3024/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 29.11.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Stavebné úpravy v byte č. 13 v bytovom dome Borovianska cesta 1994/49, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4244/2016-Pa-1-ozn.
 
Zvolen, dňa 5.12.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 < ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE Uzatvorenie lodžie, prislúchajúcej k bytu č. 12 v bytovom dome J. Švermu 1763/18, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3487/2016-Pa-3-rozh.
 
Zvolen, dňa 29.11.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
...viac...


 

Postúpenie odvolania proti stavebnému povoleniu stavby pod názvom Spevnené plochy na ul. Prachatickej vo Zvolene odvolaciemu orgánu

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1178/2016-9-odvol.Po
 
Zvolen, dňa 30.11.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
...viac...


 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: NOVOSTAVBA RODINNÉHO DOMU ZVOLEN- HORNÉ LANICE, parc. č. 3374/2, Kanalizačná prípojka a ČOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3149/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 16.11.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: Obytný komplex pod Pustým hradom vo Zvolene

Zámer "Obytný komplex pod Pustým Hradom" posúdil Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, a vydal dňa 29.09.2016 rozhodnutie, že navrhovaná činnosť sa nebude posudzovať. Rozhodnutie nadobudlo právoplatnosť dňa 31.10.2016.
Sprístupnenie právoplatného rozhodnutia je na webovom sídle Ministerstva životného prostredia Slovenskej republiky
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/obytny-komplex-pod-pustym-hradom ...viac...


 

Oznámenie verejnou vyhláškou o začatí vodoprávneho konania pre spoločnosť AR DEVELOPMENT, s.r.o., Lieskovská cesta 6, 960 1 Zvolen


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
USD1.0559
CZK27.027
GBP0.83935
HUF314.45
PLN4.4454
HRK7.5327
RUB66.6988

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka