Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Výberové konanie: Príslušník Mestskej polície vo Zvolene

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto: Príslušník Mestskej polície vo Zvolene. Pošlite svoju žiadosť o účasť na pracovnom pohovore spojenú s požadovanými dokladmi do 14.10.2015.

viac...


 

Mestská polícia má novú web stránku

Mesto v súčasnosti spúšťa do prevádzky novú webovú stránku Mestskej polície vo Zvolene www.msp.zvolen.sk, na ktorej by mali občania nájsť všetky informácie, týkajúce sa činnosti MsP.

viac...


 

Zmena v parkovaní na sídlisku Zvolen-Západ

Od 1.10. bude spustená prvá fáza reorganizácie parkovania na sídlisku Zvolen-Západ, v rámci ktorej budú z voľného parkovania vypustené autá väčšie ako 5,5 metra. Ide o prvý z krokov k postupnému zlepšovaniu situácie na druhom najväčšom sídlisku.

viac...


 

Skúšobná prevádzka cestnej svetelnej signalizácie v križovatke ulíc Lučenecká cesta a Mládežnícka vo Zvolene – informácia

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta, že Slovenská správa ciest, Investičná výstavba a správa ciest Banská Bystrica ako správca ciest I. tried v Banskobystrickom kraji plánuje v priebehu  41. – 42. týždňa (od 05.10.2015 do 11.10.2015  - resp. od 12.10.2015 do 18.10.2015 podľa dopravnej situácie)  uviesť do skúšobnej prevádzky cestnú svetelnú signalizáciu na križovatke ulíc Lučenecká cesta – Mládežnícka (križovatka ...viac...


 

Výberové konanie na pracovné miesto - príslušník Mestskej polície vo Zvolene

Mesto Zvolen vyhlasuje výberové konanie na pracovné miesto Príslušník Mestskej polície vo Zvolene.

viac...


 

Stará radnica sa sťahuje

Z dôvodu rekonštrukcie objektu Starej radnice bude od 10.8.2015 Oddelenie kultúry a športu a Informačné centrum dočasne presunuté do Domu služieb na Ul.Kozáčeka II. Informačné centrum bude naďalej zastihnuteľné na tel.čísle 045/542 92 68, pracovníci Odd.kultúry a športu na mobilných telefónoch.

viac...


 

Zvolenské komunitné centrum je vzorom pre všetky v kraji

Vedúci pracovníci komunitných centier z celého banskobystrického kraja sa zišli vo Zvolene, aby diskutovali o svojej práci, a navzájom si vymenili skúsenosti. Stretnutie za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka a riaditeľa banskobystrickej regionálnej kancelárie úradu Mariána Baloga sa uskutočnilo vo zvolenskom komunitnom centre Romano Jilo. Práve Balog ho označil za príklad fungovania komunitnej práce.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 19.3.2015 sa vykonáva vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Vážení občania,

tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Deň pre Lanice

Pozývame vás na tradičnú jesennú akciu v parku Lanice, ktorá sa uskutoční 3.10. Od 14:00 vás čakajú aktivity pre deti, jednotlivcov aj celé rodiny. Prineste koláče a strávte príjemný deň v prírode.

viac...


 

Zvolenská športová jeseň

Pozývame vás na sériu podujatí v rámci športovej jesene vo Zvolene.

26.9. 2015 Čo pele jib snowboardová session                                                          1.10.2015 - Kolobežkové dopoludnie
8.10.2015 - Bež a vyhraj
10.10.2015 - Beh na Pustý hrad
22.10.2015 - Plavecká 12 hodinovka

viac...


 

Beh na Pustý hrad

Pozývame vás na ďalší ročník Behu na Pustý hrad, ktorý štartuje 10.10. o 10:45 z Námestia SNP. Bežať budú deti, rovnako ako aj dospelí.

viac...


 

Festival speváckych zborov

Pozývame vás na siedmy ročník Festivalu speváckych zborov, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 16.-18.10. na rôznych miestach vo Zvolene.

viac...


 

Rodina bez cigariet IV. ročník

Občianske združenie Rodina a spoločnosť organizuje pre školský rok 2015/2016 ďalší ročník celoslovenskej výtvarnej súťaže: Rodina bez cigariet IV. ročník.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Stavebné povolenie stavby prestrešenia existujúcich spevnených plôch vo vnútrobloku na Ul. V.P.Tótha vo Zvolene.


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v  ...viac...


 

Oznámenie Okresného úradu Banská bystrica, odboru výstavby a bytovej politiky, o doplnení podkladu rozhodnutia k povoleniu obnovy konania o povolení stavby pod názvom: Polyfunkčný dom ARBORA na Smrekovej ulici vo Zvolene.


 

OZNÁMENIE o ZAČATí ÚZEMNÉHO KONANIA o umiestnení líniovej stavby pod názvom: FTTH ZV Zvolen Bystrický rad

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.:SÚ 2999/2015-Pa-3-ozn.
 
Zvolen, dňa 28.9.2015
Vybavuje:Ing. Viera Paniaková
Tel.: 045/5303 268
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA
 
Slovak Telekom, a.s., IČO 35763469, Bajkalská 28, 817 62  Bratislava (ďalej len "navrhovateľ"), ktoré ...viac...


 

Verejná vyhláška - začatie vodoprávneho konania


 

Oznámenie o postúpení podaných odvolaní proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby a využití územia s názvom: IBV PODBOROVÁ - ZVOLEN BOROVIANSKA UL. odvolaciemu orgánu


 

webygroup
USD1.1236
CZK27.122
GBP0.74020
HUF311.90
PLN4.2449
HRK7.6263
RUB73.1550

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

7604403

6.10.2015
Úvodná stránka