Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Priamy prenos zo zasadnutia MsZ 27.6.2016

viac...


 

Úplná uzávierka vjazdu do Námestia SNP zo smeru od Študentskej ulice

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu prípravy a priebehu športového podujatia: „Majstrovstvá Slovenskej republiky v hasičskom športe 2016“ bude v termíne od 24. júna 2016 od 09:00 do 30. júna 2016  do 18:00  úplná uzávierka  vjazdu do Námestia SNP v smere od Študentskej ulice. 

viac...


 

Zmena termínu otvorenia Neresnice

Z technický príčin sa presúva pôvodný termín otvorenia kúpaliska Neresnica z 25. júna na 28. júna.
Ďakujeme za porozumenie.
viac...


 

Jazda retro autobusom na Nedeľnom korze sa ruší

Ospravedlňujeme sa vám, ale z technických príčin sa plánovaná jazda retro autobusom na Nedeľnom korze, dňa 26. júna neuskutoční.

Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚTVARU HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ZVOLEN NA II. POLROK 2016

Kontrolná činnosť Útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov a riadiť sa bude jednotlivými ustanoveniami zákona č. 357/2015 Z.z. o finančnej kontrole a vnútornom audite.

viac...


 

Žiadosti o poskytnutie dotácií na rok 2017

Oprávnení žiadatelia majú možnosť podať písomnú žiadosť o dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen na rok 2017 do 30. júna 2016.

viac...


 

Možný výskyt zvýšenej hlučnosti v letných mesiacoch

Počas letných a jesenných mesiacov sa letecká technika a personál Takticého krídla Sliač podieľa na prezentácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky na domácich a medzinárodných leteckých dňoch.

viac...


 

Zmena otváracích hodín Mestských kúpeľov počas letnej sezóny - časť bazén

Oznamujeme, že otváracie hodiny Mestských kúpeľov - bazén pre verejnosť budú v mesiacoch júl a august 2016 - t. j. od 01.07.2016 do 31.08.2016 vrátane.

viac...


 

Anketa o spokojnosti občanov so službami samosprávy

APRM-Logo-cervene.jpg

Zúčastnite sa ankety o spokojnosti občanov so službami samosprávy a môžete VYHRAŤ VEČERU S PRIMÁTORKOU mesta Zvolen. Anketa sa koná v dňoch 1.-30.6.2016. Anketový lístok nájdete v júnovom čísle Zvolenských novín a na webe. Viac informácií na webovej stránke strategia.zvolen.sk.
viac...


 

VÝZVA na príspevky: Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989 (fotokniha)

Mesto Zvolen, Občianske združenie KUL-TUR a MY - Podpolianske noviny sa rozhodli vytvoriť ešte jeden diel knihy Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989. Tentokrát pôjde o spomienky v podobe fotografií. Zapojiť sa do knihy môžete aj vy svojimi vlastnými fotografiami, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra.

viac...


 

Zmena otváracích hodín vo zvolenskej plavárni a saune


 

Postupnosť krokov pri zavádzaní systému rezidentského parkovania na sídlisku Západ

Sídlisko Západ sa postupne stane zónou s rezidentským parkovaním. K tomuto kroku bolo pristúpené po zvážení jednotlivých možností ako riešiť stav s preplnenými parkoviskami v tejto mestskej časti.

viac...


 

Plaváreň pre seniorov

Zvolenská plaváreň pre dôchodcov je k dispozícii vždy v utorok od 13.00 do 14.00 hod so zľavneným vstupným 1 €.
viac...


 

Školské zbery papiera a plastov

Školské zbery sú stále súčasťou školských aktivít a to aj napriek tomu, že nie sú povinné ako kedysi. Na školách a škôlkach vo Zvolene a v širšom okolí sme obnovili túto aktivitu pred deviatimi rokmi a rozvíjame a podporujeme ju dodnes.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania Mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 17.3.2016 začíname s vývozom biologicky rozložiteľným odpadom – zeleným, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Zvolenský výtvarný salón

V piatok 1.7.2016 o 17:00 hod. sa na Starej radnici vo Zvolene uskutoční vernisáž výstavy výtvarníkov združenia ZVOLENSKÁ SEDMIČKA - ZVOLENSKÝ VÝTVARNÝ SALÓN.

viac...


 

Vivat vakácie

Pozývame vás na podujatie Vivat vakácia, neformálne stretnutie Zlatopotočanov, poslancov za VMČ Zlatý potok, Lukové, Zolnú a Bakovu jamu s pestrým sprievodným programom, ktoré sa uskutoční dňa 1. júla o 16.00 v areáli 6. ZŠ.

viac...


 

Medzinárodný hudobný festival mladých muzikantov

V nedeľu 10. júla o 16,00 h. sa v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku uskutoční slávnostný galakoncert Medzinárodného hudobného festivalu Douzelage - Zvolen 2016.

viac...


 

Natur trh

Pozývame vás na Letný Natur trh, ktorý sa uskutoční na Námestí ušľachtilých susedov dňa 18.6. od 10.00 hod a ponúkne vám opäť výrobky remeselníkov a výrobcov, počas celého dňa je pripravený bohatý program.

viac...


 

Dobrovoľnícka brigáda na Pustom hrade

Mesto Zvolen vás pozýva na každoročnú dobrovoľnícku brigádu na Pustom hrade, ktorá sa uskutoční 25. júna od 8.00 hod.

viac...


 

Nórske fjordy, maľba z rokov 1870-1935

Srdečne Vás pozývame na vernisáž výstavy Nórske fjordy, maľba z rokov 1870-1935, ktorá sa uskutoční v piatok 10. 6. 2016 o 17:00 hod. v "Galérii na Tehelnej" vo Zvolene (budova Klemo).

viac...


 

Majstrovstvá Slovenskej republiky v hasičskom športe

Pozývame vás na 44. ročník Majstrovstiev Slovenskej republiky v hasičskom športe, ktoré sa uskutočnia 28. – 30. 6. 2016 v Banskej Bystrici a vo Zvolene.

viac...


 

Zvolenské nedeľné korzo

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum vás pozýva na ďalšiu sériu obľúbených podujatí pod názvom Zvolenské nedeľné korzo. Uskutočnia sa každú júnovú nedeľu od 17.00 hod do 20.00 hod na Námestí SNP.

viac...


 

Buď FIT, nielen IT

Zvolenská bežecká liga a jazdecký klub ISOKMAN vás pozývajú na ďalší zo svojich behov s názvom Buď FIT, nielen IT, ktorý sa uskutoční 2. júla na Bakovej jame.

viac...


 

Mestská cyklojazda s architektom

Pozývame vás na sériu podujatí, ktorých cieľom je mapovať cestnú a predovšetkým cyklistickú infraštruktúru mesta Zvolen Na bicykli s architektom. Prvá mestská cyklojazda sa uskutoční 19.5. o 16.00 a pôjde sa z Námestia SNP na Podborovú a Zvolen-Západ.

viac...


 

Luciano Pavarotti, muzikanti z Terchovej, Rinaldo Oláh, ale aj Alexander Moyzes v Galérii Jána Kulicha

Už 1. júna 2016 bude v Galérii Jána Kulicha nainštalovaný druhý tematický okruh - „Hudba, jej rezonancie a tvorcovia“. Návštevníci budú mať možnosť zoznámiť sa s ďalšou celoživotnou témou Jána Kulicha. Uvidia prvé sošky a reliéfy z detských čias, (najstaršia z nich má 81 rokov, Kulich ju vystrúhal ako 5 ročný), či portréty výnimočných tvorcov ľudovej hudby.

viac...


 

Cyklobus aj tento rok

Oblastná organizácia cestovného ruchu Stredné Slovensko vám aj tento rok prináša cyklobus, ktorý bude jazdiť smerom zo Strieborného námestia na Malý Šturec, Kráľova studňa, Donovaly a Šachtičky. Jazdiť bude od 14.5. do 25.9.

viac...


 

Výstava kresleného humoru a karikatúr

Pozývame vás na výstavu kresleného humoru a karikatúr Stanislava Remeselníka, ktorá prebieha v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra od 2.5. počas celého leta.

viac...


 

Koncerty zahraničných speváckych zborov vo Zvolene

Pozývame vás na koncerty zahraničných speváckych zborov vo Zvolene, spoluorganizované Zvolenským speváckym zborom.

viac...


 

Zvolenská bežecká liga

Zvolen vás pozýva na šesť podujatí v rámci Zvolenskej bežeckej ligy. Viac informácií, ako aj propozície bežeckej ligy nájdete na www.behzvolen.sk

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 15 a č.16 na 5. poschodí v bytovom dome na ulici  Prachatická č. 2255/39 vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1544/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 10.06.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
 
Č. j.:
SÚ 487/2016-3-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 13.06.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
  ...viac...


 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: „SARVAŠKA – NAD KASÁRŇAMI, SEKTOR B, Úprava Borovianskeho potoka, Predĺženie komunikácie na Podborovú“

M E S T O   Z V O L E N
odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 847/2016/2-rozh.                                                                                    Zvolen 09.06.2016
Vybavuje: PhDr. Šalát Ján
Verejná vyhláška
Rozhodnutie
SARVAŠKA, spol. s r.o., Pribinova 176, Zvolen, IČO: 44 756 224, podala dňa 15.03.2016 na stavebný úrad návrh na vydanie rozhodnutia ...viac...


 

Oznámenie o územnom konaní k rozhodnutiu o návrhu na umiestnenie stavby pod názvom: FO - Zvolen - city - optická trasa FTTC

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 456/2016-Hr
 
Zvolen, dňa 9.6.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
...viac...


 

webygroup
USD1.1066
CZK27.103
GBP0.80750
HUF317.90
PLN4.4550
HRK7.5250
RUB72.6282

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka