Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

NÁVRH PLÁNU KONTROLNEJ ČINNOSTI ÚTVARU HLAVNEJ KONTROLÓRKY MESTA ZVOLEN NA I. POLROK 2016

Kontrolná činnosť Útvaru hlavnej kontrolórky Mesta Zvolen bude vykonávaná v zmysle zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov  a riadiť sa bude ustanoveniami zákona z 10. novembra 2015 o finančnej kontrole a audite a o zmene a doplnení niektorých zákonov, ktorý upravuje základné pravidlá, ciele a spôsob vykonávania finančnej kontroly a auditu.

viac...


 

Priamy prenos MsZ

viac...


 

Zvolen prežil historický okamih

Mesto sa dostalo do pozornosti po tom, čo rumunská hlava štátu oznámila svoj záujem navštíviť Cintorín padlých vojakov rumunskej armády a oceniť veteránov 2. svetovej vojny. Účasť ihneď potvrdil aj slovenský prezident Andrej Kiska. Historický okamih – stretnutie dvoch prezidentov vo Zvolene – nastalo dňa 19.11.2015.

viac...


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

viac...


 

Pozor na nezákonné parkovanie na sídlisku Západ

Mestská polícia bude v rámci preventívnych kontrol za nerešpektovanie dopravného značenia na sídlisku Zvolen-Západ na vozidlá zakladať blokovacie zariadenie a riešiť vodičov aj blokovou pokutou.  

viac...


 

Zvolenské komunitné centrum je vzorom pre všetky v kraji

Vedúci pracovníci komunitných centier z celého banskobystrického kraja sa zišli vo Zvolene, aby diskutovali o svojej práci, a navzájom si vymenili skúsenosti. Stretnutie za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka a riaditeľa banskobystrickej regionálnej kancelárie úradu Mariána Baloga sa uskutočnilo vo zvolenskom komunitnom centre Romano Jilo. Práve Balog ho označil za príklad fungovania komunitnej práce.

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Vážení občania,

tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Výsledky Celoslovenskej výtvarnej súťaže Rodina bez cigariet 4. ročník

V školskom roku 2015 - 2016 pokračoval štvrtý  ročník projektu „Rodina bez cigariet“ usporiadaný občianskym združením Rodina a spoločnosť,  podporovaný Ministerstvom Zdravotníctva v rámci účelovej dotácie na podporu protidrogových aktivít pre rok 2015.  Súčasťou projektu je aj okrem regionálnej časti /Skalický okres/  celoslovenská výtvarná súťaž, ktorá pozná svojich víťazov.

viac...


 

Zóna bez peňazí

zona bez penazi Zvolen 29 11 2015.jpg

Pozývame vás na jesennú zónu bez peňazí, ktorá bude vo Zvolene v nedeľu 29. 11. 2015 od 13,00 hod. v priestoroch Občianskeho centra OKO na sídlisku Západ. Ide o výmennú burzu oblečenia, predmetov a vecí. Organizuje o.z. Slatinka.
viac...


 

Burza škôl

Pozývame vás na burzu stredných škôl, kde sa budú môcť žiaci 8. a 9. ročníka zoznámiť s možnosťami štúdia vo Zvolene aj okolí. Burza sa uskutoční dňa 3.12. od 8:00 v Študentskom dome Ľudovíta Štúra.

viac...


 

Deň otvorených dverí Strednej odbornej drevárskej školy Zvolen

Pozývame vás na Deň otvorených dverí Strednej odbornej drevárskej školy Zvolen, ktorý sa uskutoční 11.12. o 8.00.  20. ročník Javora. Čaká vás bohatý program.

viac...


 

Vianočná dedina

Dovoľte nám predstaviť vám program tohtoročnej Vianočnej dediny, ktorú otvoríme 1.12. a potrvá do 22.12. Čaká vás bohatá ponuka výrobkov, dobrôt a rozšírený kultúrny program.

viac...


 

ZABUDNUTÁ SOCHÁRKA Spomienka na sochárku Jarmilu Podzimkovú - Mráčkovú

Pozývame vás na vernisáž výstavy ZABUDNUTÁ SOCHÁRKA - Spomienka na sochárku Jarmilu Podzimkovú - Mráčkovú, ktorá sa bude konať 16.11. o 15:00 v Lesníckom a drevárskom múzeu. Výstava potrvá do 31. decembra.

viac...


 

Výstava grafických prác Jozefa Weisa

Podpolianske osvetové stredisko a Mesto Zvolen vás pozývajú na výstavu grafických prác Jozefa Weisa s názvom Zvolen v grafike, ktorú nájdete vo vestibule budovy MsÚ do 31.12.2015.

viac...


 

Celé Slovensko číta deťom

Poď, budem ti čítať je heslo celoslovenskej akcie s názvom Celé Slovensko číta deťom, Aj na Mikuláša. Každý deň, aspoň dvadsať minút. Organizuje Celé Slovensko číta deťom o.z. Bude sa konať v dňoch 1.-6.12. v mestách po Slovensku.

viac...


 

Pozvánka na vernisáž k Cene Halabalu

Pozývame vás na vernisáž súťažných prác študentov v súťaži o cenu prof.Jindřicha Halabalu. Výstava prezentuje výber najlepších prác zo štyroch súťažných kategórií, zameraných na dizajn nábytku a interiéru. Jedenásty ročník dáva možnosť v 5. nesúťažnej kategórii, dizajnérom, umelcom a doktorandom prezentovať svoju tvorbu formou site-specific inštalácií v rôznych polohách umeleckej tvorby.

viac...


 

Výstava fotiek z 2. svet. vojny

vystava fotky LDM-page-001.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene vás pozýva na výstavu fotografií z 2. svet. vojny venovanú spoločnému boju proti nacizmu. Organizátorom je Veľvyslanectvo Ruskej federácie a Ministerstvo kultúry SR. Výstava potrvá do 30.11.
viac...


 

Decembrové kurzy korčuľovania

Mesto Zvolen spolu so športovým krasokorčuliarskym klubom mesta Zvolen vás pozývajú od 8.12. na kurzy korčuľovania pre dospelých, ktoré sa budú konať na ľadovej ploche každý utorok od 17:15 do 18:00.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Mesto Zvolen - stánok Vianočná dedina

Mesto Zvolen hľadá vhodných záujemcov na prevádzkovanie stánku vo Vianočnej dedine na Námestí SNP. Prevádzka stánku je od 1.12.2015 do 31.12.2015.Prosíme kontaktujte nás na email: mesto@zvolen.sk.

viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrden ...viac...


 

Verejná vyhláška - stavebné povolenie Technicko - hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, Stredisko Zvolen.


 

Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny - doručenie záverečného stanoviska

„Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny“
– doručenie záverečného stanoviska.
 
 
Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky v zmysle § 37 ods. 4 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie, zaslalo na Mestský úrad Zvolen Záverečné stanovisko z  procesu posudzovania činnosti „Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny“ (ďalej len „Záverečné stanovisko“).  Na ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Obnova časti strechy nad kaviarňou R.Jašíka č. 639/15 (parc. č. 1084/3, 1084/55)

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3618/2015-2-ozn.Po                                                                                  Zvolen, dňa 13.11.2015
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
 
Mesto Zvo ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

7905352

28.11.2015
Úvodná stránka