Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Vstup cyklistom na námestie povolený do 5.6

Oznamujeme  obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že na základe rozhodnutia mesta Zvolen o zvláštnom užívaní miestnych komunikácií  zo dňa 28.4.2016, sa v čase od 01.5.2016 do 05.06.2016 (vrátane) umožňuje voľný vjazd a pohyb cyklistov na pešej zóne, denne v čase od 08:00 do 22:00.

viac...


 

Vychádza májové číslo Zvolenských novín

Už vo štvrtok, 5. 5. vychádza ďalšie číslo Zvolenských novín. vložených v Echu. Nájdete tam opäť zaujímavé rozhovory, články a aktuality.

viac...


 

PLÁN AKTIVAČNÝCH PRÁC 18. TÝŽDEŇ 2016

Pondelok  02. 05. 2016
CMZ Východ  :  čistenie jarku Zlatý Potok, dočistenie rigolov v okolí bytového domu
                           A.Hlinku 4
                            
 Zlatý Potok    :   čistenie jarku Zlatý Potok
                            
 CMZ Západ   :   čistenie svahu rieky Slatina v okolí bytovky Pustý hrad, plošné zbieranie
                           komunálneho odpadu sídlisko Balká ...viac...


 

VÝZVA na príspevky: Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989 (fotokniha)

Mesto Zvolen, Občianske združenie KUL-TUR a MY - Podpolianske noviny sa rozhodli vytvoriť ešte jeden diel knihy Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989. Tentokrát pôjde o spomienky v podobe fotografií. Zapojiť sa do knihy môžete aj vy svojimi vlastnými fotografiami, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra.

viac...


 

Zmena otváracích hodín vo zvolenskej plavárni a saune


 

Postupnosť krokov pri zavádzaní systému rezidentského parkovania na sídlisku Západ

Sídlisko Západ sa postupne stane zónou s rezidentským parkovaním. K tomuto kroku bolo pristúpené po zvážení jednotlivých možností ako riešiť stav s preplnenými parkoviskami v tejto mestskej časti.

viac...


 

Výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy, 1. Mája 161/1

Mesto Zvolen v súlade s ustanovením § 5 zákona č. 552/2003 Z.z. o výkone práce vo verejnom záujme v znení neskorších predpisov a § 4 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov v y h l a s u j e výberové konanie na obsadenie miesta riaditeľa/ky Materskej školy, 1. Mája 161/1, 960 01 Zvolen.
 

viac...


 

Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)

Statistický úrad Slovenskej republiky v súlade s projektom Európskej únie realizuje v roku 2016 "Zisťovanie o využívaní informačných a komunikačných technológii v domácnostiach a u jednotlivcov (IKT)." Cieľom tohto štatistického zisťovania je zistiť úroveň vybavenosti domácností informačnými a komunikačnými technológiami a zároveň zistiť úroveň znalostí a zručností obyvaterstva a schopnosť využitia týchto technológií. Výsledky zo zisťovania IKT b ...viac...


 

Platba za komunálny odpad na účet bez bankových poplatkov

Vážení klienti !

Oznamujeme  Vám,  že  miestne  dane  a  poplatok  za  komunálny  odpad  môžete  zaplatiť     „bez bankových poplatkov“ aj priamym vkladom na účet Mesta Zvolen číslo
SK77 0200 0000 0029 6496 5551 v pobočkách a.s. VÚB vo Zvolene na Námestí SNP 2093/13 a v SC Európa na Námestí SNP 9690/63 s  predloženými  „Rozhodnutiami o vyrubení miestnych daní“!

viac...


 

Verejné obstarávanie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Hrnčiarska


 

Vývoz problémových látok v Meste Zvolen

Vývoz problémových látok v Meste Zvolen sa bude vykonávať prostredníctvom „mobilného ekoskladu“ v dňoch 9.5. – 16.5.2016. Uvedený mobilný ekosklad bude zbierať:

viac...


 

Verejné obstarávanie na projekt - Zníženie energetickej náročnosti budovy Materskej školy Fullu


 

Mimoriadny režim pre hotovostné finančné operácie v pokladniach MsÚ – Mesta Zvolen

Z dôvodu zabezpečenia výberu miestnych daní je stanovený v termíne od 04.4.2016 až do odvolania nasledovný mimoriadny režim pre hotovostné finančné operácie v pokladniach MsÚ – Mesta Zvolen:

viac...


 

Plaváreň pre seniorov

Zvolenská plaváreň pre dôchodcov je k dispozícii vždy v utorok od 13.00 do 14.00 hod so zľavneným vstupným 1 €.
viac...


 

Školské zbery papiera a plastov

Školské zbery sú stále súčasťou školských aktivít a to aj napriek tomu, že nie sú povinné ako kedysi. Na školách a škôlkach vo Zvolene a v širšom okolí sme obnovili túto aktivitu pred deviatimi rokmi a rozvíjame a podporujeme ju dodnes.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Turnaj v Lacrosse

Pozývame vás na Turnaj v Lacrosse. Je to na našom území nový šport, na ktorý sa určite oplatí prísť pozrieť. A to všetko za medzinárodnej účasti už 7. mája o 10.00 hod. na ihrisku Technickej akadémie.

viac...


 

Pozvánka na vernisáž výstavy Eros

Pozývame vás na vernisáž výstavy "Eros", kresby a maľba autora Igora Faška. Vernisáž sa uskutoční dňa 7.5. o 16.00 hod. v Galérii na Tehelnej. Výstava potrvá do 10.6.

viac...


 

Výstava kresleného humoru a karikatúr

Pozývame vás na výstavu kresleného humoru a karikatúr Stanislava Remeselníka, ktorá prebieha v Krajskej knižnici Ľudovíta Štúra od 2.5. počas celého leta.

viac...


 

Veľká cena Zvolena vo fitness detí

Pozývame vás na Veľkú cenu Zvolena vo fitness detí a pohár primátorky mesta Zvolen, nomináciu na Majstrovstvá Slovenska. Podujatie sa uskutoční 7. mája o 13.00 hod. v športovej hale Technickej univerzity vo Zvolene.

viac...


 

Noc strachu a smiechu na zámku

Skupina historického šermu Ricasso a Mesto Zvolen vás pozývajú na ďalšie vydanie Noci strachu a smiechu na zámku, ktorá sa uskutoční 6-7. mája.

viac...


 

Pozvánka na turistické podujatie - Slovenský raj

Pozývame vás na turistiské podujatie - Slovenský raj, ktoré sa uskutoční 14.5.2016.

viac...


 

Dni mesta Zvolen

Pozývame Vás v dňoch 27.5. - 29.5. na naše Námestie SNP vo Zvolene na Dni mesta. Čaká vás bohatý program, koncerty kapely Lojzo, Lukáš Adamec.

viac...


 

Medzinárodný deň detí

Pozývame vás na oslavy Medzinárodného dňa detí, ktoré sa uskutočnia na Námestí SNP a na Pustom hrade dňa 29.5.

viac...


 

Aj muži majú svoje dni

Pozývame vás na divadelné predstavenie Aj muži majú svoje dni, ktoré sa uskutoční 14. mája 2016 v DK Podborová o 19.00 hod. Vstupné: 14 €, na mieste 16 €, predpredaj v sieti Ticketportal.

viac...


 

Noc múzeí a galérií

Pozývame vás na ďalší ročník atratktívneho podujatia Noc múzeí a galérií, ktoré sa uskutoční na celom Slovensku v noc, 21. mája. Múzeá a galérie vo Zvolene a v Banskej Bystrici si pre vás pripravili zaujímavý program.

viac...


 

Zvolenský keramický kruh

Pozývame vás na tradičné podujatie Zvolenský keramický kruh s množstvom drobných aktivít pre deti aj dospelých. Uskutoční sa 7.5. od 10.00 hod. v Parku zabudnutých susedov.

viac...


 

Mafiánske historky

Pozývame vás na divadelné predstavenie Mafiánskej historky, ktoré sa uskutoční dňa 25. mája o 20.00 hod. v DK Podborová.

viac...


 

Koncerty zahraničných speváckych zborov vo Zvolene

Pozývame vás na koncerty zahraničných speváckych zborov vo Zvolene, spoluorganizované Zvolenským speváckym zborom.

viac...


 

Deň otvorených dverí

Pozývame vás na Deň otvorených dverí ZUŠ Nádvorná, ktorý sa uskutoční 10. mája od 14.00 do18.00 hod.

viac...


 

Cyklojazda o zlatý dukát

Penzión Zlatý dukát a Obec Zvolenská slatina vás pozývajú na 14. ročník tradičnej ckylojazdy O zlatý slatinský dukát, ktorá sa uskutoční dňa 7. mája od 8.00.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

OZNAM Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera pre prevádzkovateľa Bučinna DDD, s.r.o. Zvolen - zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 3 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mestský úrad Zvolen  o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „Výrob ...viac...


 

OZNÁMENIE VEREJNOU VYHLÁŠKOU o začatí vodoprávneho konania, nariadenie ústneho pojednávania a výzva na odstránenie nedostatkov podania pre stavbu Zvolen - Lukové - kanalizácia a ČOV a jej časti Zvolen-Lukové ČOV - prepojenie obtoku pred merný objekt.


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: 9105- Zvolen-Môťová, Rozšírenie NNK pre záhradkársku osadu, Pintér

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 286/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 29.04.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 < ...viac...


 

Územné rozhodnutie o využití územia pod názvom: „ZVOLEN, NÁMESTIE SNP – HERNÁ ZÓNA“

O B E C    K O V Á Č O V Á
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 949/2016/2-rozh.                                                                                    Zvolen: 22.04.2016
Vybavuje: PhDr. Ján Šalát
 
Verejná vyhláška
Rozhodnutie
 
Mesto Zvolen podalo dňa 24.03.2016 na stavebný úrad návrh na vydanie územného rozhodnu ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavebných úprav bytu pod názvom: Stavebné úpravy v byte č. 11 na 6. poschodí v bytovom dome na ulici  Záhonok č. 488/11 vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1248/2016-2-ozn.Po
 
Zvolen, dňa 20.04.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
 < ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.: SÚ 1202/2016-Pa-1-ozn                                                              .Zvolen, dňa 20.4.2016
Vybavuje:     Ing. Viera Paniaková
Tel.:               045/5303 268
 
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
 
Br ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka