Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Vo Zvolene chceme novú plaváreň, oslovujeme možných investorov

V záujme naplnenia potrieb verejnosti a v záujme prehĺbenia spolupráce s podnikateľským sektorom sa Mesto Zvolen (zastúpené primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou) rozhodlo osloviť prípadných investorov pre výstavbu novej plavárne vo Zvolene.

viac...


 

Mestská polícia pokračuje v čistení mesta od vrakov vozidiel

Jednou z úloh mestskej polície je zabezpečovať poriadok v meste a ochraňovať životné prostredie. Mestská polícia robí všetko preto, aby bolo mesto čistejšie. Od začiatku roka 2016 eviduje na území mesta Zvolen celkovo 23 starých vozidiel, z toho 16 sa už podarilo odstrániť a 7 ostáva v riešení. Až 90 percent z celkového počtu vrakov polícia eviduje a rieši na základe vlastného zistenia počas hliadkovej činnosti v jednotlivých okrskoch mesta, na o ...viac...


 

Pozor na klamlivé zľavy od podomových predajcov!

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. upozorňuje na aktivity podomových predajcov, ktorí sa vydávajú za jej zamestnancov. Zákazníkom tvrdia, že je potrebné podpísať novú zmluvu, pričom sa podmienky nemenia, čo však nie je pravda. Občanom poskytujú zavádzajúce informácie a lákajú ich na klamlivé zľavy. 

viac...


 

Neresnica otvorená od piatka 15.júla

Dovolíme si vás informovať, že kúpalisko Neresnica otvoril nájomca dňa 15. júla. Platia bežné otváracie hodiny od 10.00 do 18.00. 

viac...


 

Čo s prebytkami výroby

Vážení občania, radi by sme vás informovali, že máte možnosť predať svoje prebytky výroby prostredníctvom internetu.
Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na webovej stránke www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.
 
viac...


 

Školy prekvapili REKORDOM ! Viac ako 103 ton papiera a plastov vyzbierali žiaci škôl vo Zvolene a okolí v školskom roku 2015/2016

Aj tento školský rok môžeme hovoriť o rekorde v množstve vyzbieranej druhotnej suroviny na školách a škôlkach vo Zvolene a okolí. Obdivuhodné výsledky sú naším spoločným vysvedčením a sme radi, že triedenie odpadu má u škôl takúto podporu a deti tak získavajú návyky v triedení odpadu.

viac...


 

Možný výskyt zvýšenej hlučnosti v letných mesiacoch

Počas letných a jesenných mesiacov sa letecká technika a personál Takticého krídla Sliač podieľa na prezentácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky na domácich a medzinárodných leteckých dňoch.

viac...


 

Zmena otváracích hodín Mestských kúpeľov počas letnej sezóny - časť bazén

Oznamujeme, že otváracie hodiny Mestských kúpeľov - bazén pre verejnosť budú v mesiacoch júl a august 2016 - t. j. od 01.07.2016 do 31.08.2016 vrátane.

viac...


 

VÝZVA na príspevky: Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989 (fotokniha)

Mesto Zvolen, Občianske združenie KUL-TUR a MY - Podpolianske noviny sa rozhodli vytvoriť ešte jeden diel knihy Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989. Tentokrát pôjde o spomienky v podobe fotografií. Zapojiť sa do knihy môžete aj vy svojimi vlastnými fotografiami, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania Mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 17.3.2016 začíname s vývozom biologicky rozložiteľným odpadom – zeleným, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2016

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov
na území mesta Zvolen v roku 2016

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Zvolenská oddychovka

Dňa 4.9. vás pozývame na Námestie SNP na festival dychových hudieb - Zvolenská oddychovka.

viac...


 

Deň otvorených dverí ŽOS Zvolen

ŽOS Zvolen tento rok oslavuje už svoje 144. výročie prevádzky od vzniku pôvodných železničných dielní vo Zvolene v roku 1872. Poďte s nami osláviť nultý ročník „Dňa otvorených dverí  ŽOS“ vo Zvolene!

viac...


 

VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

Srdečne vás pozývame prvú septembrovú sobotu dňa 3. 9. 2016 na tradičný VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD.

viac...


 

PUTOVANIE KRAJINAMI KONTRASTOV

plakát-obr-naležato.jpg
 

Vernisáž Pavla Hammela

Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na vernisáž Pavla Hammela, ktorá bude v pondelok 5.9.2016 o 17.00 hod. na Tehelnej ulici vo Zvolene v „Parku zabudnutých susedov“.

viac...


 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Zvolen bude v septembri hostiť otvorenie významného celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). V termíne od 8. do 11. septembra odhalí to najlepšie, čo z hľadiska pamiatok ponúka.

viac...


 

Zvolenčan

Pozývame vás na 2. ročník silovo-vytrvalostnej súťaže Zvolenčan, ktorá sa uskutoční 4. septembra o 10.00 na Nádvornej ulici. Súťažiť môžu muži aj ženy. štartovné je zdarma.

viac...


 

Revište Spartan beast

reviste_inzerce_1.jpg

Pozývame vás na športové podujatie Spartan beast, ktoré sa uskutoční 17.9. na Drevenici - Revišstkom podzámčí. Súťaž je otvorená dospelým aj deťom. Viac info: www.spartanrace.sk
viac...


 

Klemo školský deň

Klemo vás opäť pozýva na oslavu 1. školského dňa. Na Námestí zabudnutých susedov vás čakajú koncerty, divadlo, tvorivé dielne a mnohé iné. Podujatie sa uskutoční 5. septembra od 10.00 do 19.00 hod.

viac...


 

72. výročie SNP

Pozývame vás na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa uskutoční 26. augusta o 10.00 hod. pri pamätníku "Valaška" na Námestí SNP a o 10.50 pri pamätníku gen. J. Goliana a R. Viesta (pri Úrade práce, soc. vecí a rodiny).

viac...


 

Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení

Pozývame vás na výstavu Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení v Galérii Jána Kulicha, ktorá sa koná od 1.6. do 18.12.

viac...


 

Výstava: Zvláštni ľudia

Pozývame vás na výstavu anomálií ľudského tela Zvláštni ľudia, ktorá sa koná v termíne od 12. 9. 2016 do 18. 9. 2016 – Dom Kultúry ZŠR, Zvolen (Sokolská 69).

viac...


 

Výstava Tak si tu žijeme

Pozývame vás na vernisáž výstavy Jána Kovalíka "Tak si tu žijeme", ktorá sa uskutoční dňa 5.8. o 17.00 v Galérii na Tehelnej. Výstava potrvá do 2.9. 2016.

viac...


 

Obrazy Jána Maľu

Pozývame vás na výstavu výtvarníka Jána Maľu, ktorú budete mať možnosť vidieť v dňoch od 3. 8.2016 do 30. 8. 2016 v priestoroch Starej radnice na Námestí SNP 31.

viac...


 

Sládkovičove návraty

Pozývame vás na koncert spojený s hovoreným slovom: v podaní spev Sisa Lelkes Sklovska a Richard Rikkon a hovorené slovo Juraj Sarvaš. Koncert sa uskutoční 9.9.2016 o 18.00 v drevenom artikulárnom kostolíku v Hronseku.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

OZNAM - Obytný komplex pod Pustým hradom - Rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-2016/010286-015/Rozh zo dňa 26.8.2016, že navrhovaná činnosť
„Obytný komplex pod Pustým hradom“  sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §2 ...viac...


 

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


 

OZNAM „Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny a tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.“ – zmena navrhovanej činnosti - Rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j:OU-ZV-OSZP-2016/010098-018/Roz zo dňa 18.8.2016, že zmena navrhovanej činnosti
„Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny a tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.“  sa nebude posudzovať pod ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Elektrické NN prípojky pre 12 chatiek Záhradkárska osada Hrčkov Jarok č. 3, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2239/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 17.08.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: „Stavebné úpravy v byte č. 13 vo vchode č. 37 bytového domu súp. č. 716 na ul. Nográdyho, Zvolen“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2404/2016-Hr
 
Zvolen, dňa 18.8.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
 
...viac...


 

Oznámenie o oprave chyby pri písaní rozhodnutia ktoré sa týka stavby: 9109-Zvolen-Hrčkov Jarok 3-rozšírenie NNK pre 6 chát v záhradkárskej osade, Babic

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 181/2016-5-list.Po
 
Zvolen, dňa 16.08.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o oprave chyby pri písaní rozhodnutia ktoré sa týka stavby: Stavebné úpravy v byte č. 7 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici  Imatra č. 2445/7 vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1888/2016-4-list.Po
 
Zvolen, dňa 16.08.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu pod názvom SW : 9083 Zvolen - Lukové, zahustenie TS a NNK, Lagová

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2163/2016-Pa-3-rozh.
 
Zvolen, dňa 12.8.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
  ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška


 

webygroup
USD1.1290
CZK27.024
GBP0.85450
HUF308.50
PLN4.3244
HRK7.4893
RUB73.1392

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka