Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Anketa 2015 Spokojnosť občanov so službami samosprávy

Program rozvoja mesta Zvolen na obdobie 2014 – 2020 zadefinoval 16 oblastí, ktoré popisujú život v meste. Zaujíma nás váš názor, ako ste spokojní so súčasnou situáciou v týchto oblastiach.

Plánujeme položiť vám tú istú otázku v ankete každý rok a zachytiť tak vývoj vašimi očami. Vaše odpovede budú vyhodnotené anonymne. Výsledky ankety budú zverejnené na webovej stránke a poslúžia ako spätná väzba na prácu samosprávy. 

viac...


 

Plaváreň v lete končí, Neresnica začína

Dnes (15. júna) je posledný deň prevádzky mestskej plavárne pred letnými prázdninami. Verejnosť však môže už od 26. júna využívať služby kúpaliska Neresnica, ktoré im budú k dispozícii každý deň až do 1. septembra v čase od 10.00 do 18.00.

viac...


 

Upozorňujeme na povinnosť energetickej certifikácie!

V súvislosti so zákonom č. 555/2005 Z. z. o energetickej hospodárnosti budov si Vás dovol'ujeme informovať o legislatívnych povinnostiach, ktoré z neho vyplývajú pre mesto Zvolen a pre jeho obyvatel'ov. Na základe uvedeného zákona má každý vlastník domu povinnosť pri predaji, prenájme, rekonštrukcii alebo kolaudácii domu dať si vyhotoviť energetický certifikát alebo posudok.

viac...


 

Opäť môžete žiadať o dotácie

Do konca júna majú občania (fyzické a právnické osoby) s trvalým pobytom alebo sídlom spoločnosti v meste Zvolen alebo inde sídliace firmy, ktoré poskytujú verejnoprospešné služby mestu Zvolen možnosť požiadať o dotáciu. 

viac...


 

Zvolenské komunitné centrum je vzorom pre všetky v kraji

Vedúci pracovníci komunitných centier z celého banskobystrického kraja sa zišli vo Zvolene, aby diskutovali o svojej práci, a navzájom si vymenili skúsenosti. Stretnutie za účasti splnomocnenca vlády SR pre rómske komunity Petra Polláka a riaditeľa banskobystrickej regionálnej kancelárie úradu Mariána Baloga sa uskutočnilo vo zvolenskom komunitnom centre Romano Jilo. Práve Balog ho označil za príklad fungovania komunitnej práce.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 19.3.2015 sa vykonáva vývoz biologicky rozložiteľného odpadu – zeleného, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Oznámenie o preventívnych protipožiarnych kontrolách

Vážení občania,

tak ako po iné roky aj tohto roku, v zmysle zák. 314/2001 Z.z. o ochrane pred požiarmi v znení neskorších predpisov, sa budú v rodinných domoch a u drobných podnikateľov Mestom Zvolen (prostredníctvom f. SEPO) vykonávať PREVENTÍVNE PROTIPOŽIARNE KONTROLY

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Akademický Zvolen privíta 10 folklórnych súborov

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR, Technická univerzita vo Zvolene a mesto Zvolen organizujú XXII. ročník festivalu vysokoškolských folklórnych súborov Akademický Zvolen 2015, ktorý sa bude konať vo Zvolene v dňoch 7. až 9. júla 2015.

viac...


 

Leto na pláži

V prvý prázdninový víkend  zavládne na  Masarykovom dvore  pohoda letnej pláže. Príďte, a spoločne otvoríme letnú sezónu v plavkách, na deke pod slnečníkom. 4. júla.

viac...


 

Culture box

Prichádza opäť každoletný Culturebox v Parku Ľudovíta Štúra. Čaká nás koncert lokálnych kapiel, ale aj Gooral z Poľska a Canned beat z Chorvátska. Spomedzi domácich kapiel uvidíte Bad Karma Boy, Cascabel či Papyllon. Už 17.júla od 16:00.

viac...


 

LES

Lesy slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen Vás pozýva na vernisáž výstavy LES - kolekcia odevov a textílií značky Puojd a sedacích vakov Tuli dňa 9. 6. 2015 o 18:30 hod. v Lesníckom a drevárskom múzeu, Nám. SNP 35 vo Zvolene.

viac...


 

Verejná zbierka na obnovu busty Jozefa Cígera Hronského

Dovoľujeme si Vás upozorniť na prebiehajúcu verejnú zbierku na obnovu busty Jozefa Cígera Hronského. V prípade záujmu môžete ľubovoľný príspevok zaslať na číslo účtu 4021156344/7500. Srdečne ďakujeme.

viac...


 

Crossfit cvičenie

Mesto Zvolen v spolupráci s Centrom funkčného tréningu, pre Vás pripravilo bezplatné športové tréningy, ktoré sú určené pre širokú verejnosť každého pohlavia, veku či iných parametrov :-)
Cvičenia budú prebiehať v pondelok, stredu a piatok o 18:30 počas mesiacov jún - august v mestskom parku Lánice, na trávnatej ploche pri novom Fitparku. Stretnutie pred cvičením je v podniku Almada, kde Vás už budú čakať kvalifikovaní tréneri. Nemusíte sa báť, každé cvičenie bude dozerané certifikovaným trénerom a bude prispôsobené Vašim možnostiam.

Všetko to bude samozrejme zadarmo. Bližšie info v priloženom plagáte.

Prvé cvičenie bude  8.6.2015 o 18:30 .a potom kazdý pondelok, stredu a piatok......

viac...


 

Cesty a zastavenia

Lesy slovenskej republiky, Štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen a autor Yaro M. Kupčo si Vás dovoľujú pozvať na výstavu fotografií - Nám. SNP 21/31, Zvolen. Výstava potrvá do   30. 6. 2015.

viac...


 

Fujara, fujarka, fujarôčka...

Pozývame Vás na výstavu Fujara, fujarka, fujarôčka...( výber fujár zo zbierkového fondu Podpolianskeho múzea ) otvorenú v rámci 3. medzinárodného fujarového festivalu DUŠA FUJARY 2015 od 28. mája do 30. júna 2015 pondelok - piatok 9.00 - 17.00 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzeavo Zvolene.

viac...


 

KAPRÁLOVA TRUHLICA

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vás pozýva na Nočné predstavenie na Starom zámku KAPRÁLOVA TRUHLICA v termínoch 10. júl, 31. júl, 28. august, 12. september. Účinkujú: Historicko hudobné a divadelné združenie Tormen a Skupina historického šermu Ricasso.

viac...


 

MUŠKETIERI

Slovenské banské múzeum Banská Štiavnica Vás pozýva na historické predstavenie MUŠKETIERI na Starý zámok do Banskej Štiavnice v termínoch 30. - 31. máj, 11. - 12. júl, 1. - 2. august, 12. - 13. september. Účinkujú: Historicko hudobné a divadelné združenie Tormen a Skupina historického šermu Ricasso.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o kolaudačnom konaní stavby pod názvom: Záhradná chatka, v záhradkárskej osade Neresnica – potok Vo Zvolene

M E S T O   Z V O L E N
spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 2123/2015/1-ozn.                                                                                    Zvolen 30.06.2015
Vybavuje: PhDr. Šalát Ján                                                                                       č.t.:045/5303273
 
V e r e j n á    v y h l á š k a
OZN ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA Chodník pozdĺž cesty III/05086

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2115/2015-Če-ozn.                                               Zvolen, dňa 29.6.2015
Vybavuje:Ing. Martina Černajová
Tel.:045/5303 224
 
 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ ÚZEMNÉHO KONANIA A NARIADENIE ÚSTNEHO POJEDNÁVANIA
 
 
O ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Komu patrí mesto

„V meste je najdôležitejší verejný priestor – miesto, na ktorom sa všetci stretávajú a komunikujú – priatelia aj nepriatelia, známi aj neznámi. Verejný priestor je dokonalou ukážkou demokracie,“ povedal James Corner, renomovaný newyorský architekt, na pražskej konferencii reSITE. 

viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: „ CENTRAL PARK ZVOLEN ZÁPAD, obchodné centrum so zameraním na služby “

M E S T O   Z V O L E N
odbor stavebnej správy
Námestie Slobody 22, 960 01 Zvolen
Č.j.: SÚ 970/2015/2-rozh.                                                                                    Zvolen 16.06.2015
Vybavuje: PhDr. Šalát Ján
 
Verejná vyhláška
Rozhodnutie
 
CENTRAL PARK, s.r.o., Jesenského 1115, Zvolen, IČO: 36 048 593, podala dňa 19.03.2015 na stavebný úrad návrh na vydan ...viac...


 

OZNAM-„Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny“ – prerokovanie správy o hodnotení.

Ministerstvo životného prostredia SR, v súlade s § 33 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal Mestu Zvolen správu o hodnotení navrhovanej činnosti „Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny“.
Podľa § 34 ods. 1 Mesto Zvolen zverejnením tohto oznamu informuje o zaslaní správy o hodnotení verejnosť.
Správa o hodnotení spolu so vš ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia

7026866

30.6.2015
Úvodná stránka