Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Vo Zvolene chceme novú plaváreň, oslovujeme možných investorov

V záujme naplnenia potrieb verejnosti a v záujme prehĺbenia spolupráce s podnikateľským sektorom sa Mesto Zvolen (zastúpené primátorkou Ing. Lenkou Balkovičovou) rozhodlo osloviť prípadných investorov pre výstavbu novej plavárne vo Zvolene.

viac...


 

Mestské kúpele vo Zvolene - plaváreň zatvorené

Dňa 25.08.2016 (štvrtok) bude objekt Mestských kúpeľov vo Zvolene - plaváreň - z dôvodu plánovaného prerušenia dodávky elektrickej energie zatvorený.

viac...


 

PLÁN AKTIVAČNÝCH PRÁC 34. TÝŽDEŇ


 

Uzávierka rodinnej cyklocestičky Zvolen-Sliač

Oznamujeme cyklistickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania  kosby ochrannej hrádze rieky Hron, ktorú bude realizovať správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Správa povodia stredného Hrona, bude rodinná  cyklocestička  v úseku A: Zvolen-Sliač uzatvorená pre verejnosť nasledovne:

viac...


 

Mestská polícia pokračuje v čistení mesta od vrakov vozidiel

Jednou z úloh mestskej polície je zabezpečovať poriadok v meste a ochraňovať životné prostredie. Mestská polícia robí všetko preto, aby bolo mesto čistejšie. Od začiatku roka 2016 eviduje na území mesta Zvolen celkovo 23 starých vozidiel, z toho 16 sa už podarilo odstrániť a 7 ostáva v riešení. Až 90 percent z celkového počtu vrakov polícia eviduje a rieši na základe vlastného zistenia počas hliadkovej činnosti v jednotlivých okrskoch mesta, na o ...viac...


 

Dočasná úprava hodín pre verejnosť počas letného obdobia na Pošte Zvolen 3

Z dôvodu potreby plynulého čerpania dovoleniek zamestnancov pôšt v období letných mesiacov roka 2016, Vám oznamujeme dočasné obmedzenia hodín pre verejnosť pošty Zvolen 3 v období 01.8.2016 - 26.8.2016.

viac...


 

Pozor na klamlivé zľavy od podomových predajcov!

Spoločnosť Stredoslovenská energetika, a. s. upozorňuje na aktivity podomových predajcov, ktorí sa vydávajú za jej zamestnancov. Zákazníkom tvrdia, že je potrebné podpísať novú zmluvu, pričom sa podmienky nemenia, čo však nie je pravda. Občanom poskytujú zavádzajúce informácie a lákajú ich na klamlivé zľavy. 

viac...


 

Neresnica otvorená od piatka 15.júla

Dovolíme si vás informovať, že kúpalisko Neresnica otvoril nájomca dňa 15. júla. Platia bežné otváracie hodiny od 10.00 do 18.00. 

viac...


 

Čo s prebytkami výroby

Vážení občania, radi by sme vás informovali, že máte možnosť predať svoje prebytky výroby prostredníctvom internetu.
Toto môžete po registrácii vykonať bezplatne na webovej stránke www.slovenskyvyrobca.sk v kategórii „Prebytky občanov miest a obcí Slovenska“.
 
viac...


 

Školy prekvapili REKORDOM ! Viac ako 103 ton papiera a plastov vyzbierali žiaci škôl vo Zvolene a okolí v školskom roku 2015/2016

Aj tento školský rok môžeme hovoriť o rekorde v množstve vyzbieranej druhotnej suroviny na školách a škôlkach vo Zvolene a okolí. Obdivuhodné výsledky sú naším spoločným vysvedčením a sme radi, že triedenie odpadu má u škôl takúto podporu a deti tak získavajú návyky v triedení odpadu.

viac...


 

Možný výskyt zvýšenej hlučnosti v letných mesiacoch

Počas letných a jesenných mesiacov sa letecká technika a personál Takticého krídla Sliač podieľa na prezentácii Ozbrojených síl Slovenskej republiky na domácich a medzinárodných leteckých dňoch.

viac...


 

Zmena otváracích hodín Mestských kúpeľov počas letnej sezóny - časť bazén

Oznamujeme, že otváracie hodiny Mestských kúpeľov - bazén pre verejnosť budú v mesiacoch júl a august 2016 - t. j. od 01.07.2016 do 31.08.2016 vrátane.

viac...


 

VÝZVA na príspevky: Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989 (fotokniha)

Mesto Zvolen, Občianske združenie KUL-TUR a MY - Podpolianske noviny sa rozhodli vytvoriť ešte jeden diel knihy Príbehy a spomienky Zvolenčanov na roky 1918 - 1989. Tentokrát pôjde o spomienky v podobe fotografií. Zapojiť sa do knihy môžete aj vy svojimi vlastnými fotografiami, ktoré je potrebné zaslať do 30. septembra.

viac...


 

BIOLOGICKY ROZLOŽITEĽNÝ ODPAD – ZELENÝ

Vážení občania Mesta Zvolen, chceme Vám pripomenúť, že od 17.3.2016 začíname s vývozom biologicky rozložiteľným odpadom – zeleným, z údržby zelene, trávnikov, záhrad, parkov, stromov a kríkov, rastlinné zvyšky zo záhrad, lístie, tráva, orezy zo stromov, šupky zo zeleniny a ovocia, plody zo záhrad.

viac...


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2016

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov
na území mesta Zvolen v roku 2016

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Zvolenská oddychovka

Dňa 4.9. vás pozývame na Námestie SNP na festival dychových hudieb - Zvolenská oddychovka.

viac...


 

Detská cyklistická a bežecká liga

deti-plagat-3b.jpg
 

VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

Srdečne vás pozývame prvú septembrovú sobotu dňa 3. 9. 2016 na tradičný VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD.

viac...


 

PUTOVANIE KRAJINAMI KONTRASTOV

plakát-obr-naležato.jpg
 

Vernisáž Pavla Hammela

Dovoľte, aby sme Vás srdečne pozvali na vernisáž Pavla Hammela, ktorá bude v pondelok 5.9.2016 o 17.00 hod. na Tehelnej ulici vo Zvolene v „Parku zabudnutých susedov“.

viac...


 

Zvolenské hudobné povstanie

Pozývame vás dňa 26. augusta o 16.30 hod. na Námestie SNP vo Zvolene, ktoré bude plné dobrej hudby.

viac...


 

Dni európskeho kultúrneho dedičstva

Zvolen bude v septembri hostiť otvorenie významného celoeurópskeho podujatia Dni európskeho kultúrneho dedičstva (DEKD). V termíne od 8. do 11. septembra odhalí to najlepšie, čo z hľadiska pamiatok ponúka.

viac...


 

Zvolenčan

Pozývame vás na 2. ročník silovo-vytrvalostnej súťaže Zvolenčan, ktorá sa uskutoční 4. septembra o 10.00 na Nádvornej ulici. Súťažiť môžu muži aj ženy. štartovné je zdarma.

viac...


 

Súboj majstrov

Dňa 27.8. o 15:00 vás pozývame na Zimný štadión na hokejový Súboj majstrov.

viac...


 

Revište Spartan beast

reviste_inzerce_1.jpg

Pozývame vás na športové podujatie Spartan beast, ktoré sa uskutoční 17.9. na Drevenici - Revišstkom podzámčí. Súťaž je otvorená dospelým aj deťom. Viac info: www.spartanrace.sk
viac...


 

Klemo školský deň

Klemo vás opäť pozýva na oslavu 1. školského dňa. Na Námestí zabudnutých susedov vás čakajú koncerty, divadlo, tvorivé dielne a mnohé iné. Podujatie sa uskutoční 5. septembra od 10.00 do 19.00 hod.

viac...


 

Zmena klímy a Zvolen

Pozývame vás na diskusiu Zmena klímy a Zvolen (k projektu Biotechnické inovácie pri využití dažďovej vody vo Zvolene), ktorá sa uskutoční dňa 25.8. o 17.00 hod. v Kafé Džezva.

viac...


 

72. výročie SNP

Pozývame vás na pietny akt kladenia vencov pri príležitosti 72. výročia Slovenského národného povstania, ktorý sa uskutoční 26. augusta o 10.00 hod. pri pamätníku "Valaška" na Námestí SNP a o 10.50 pri pamätníku gen. J. Goliana a R. Viesta (pri Úrade práce, soc. vecí a rodiny).

viac...


 

Koncert: POCITY – Róbert Mikla a priatelia

Všetkých srdečne pozývame dňa 27. 8. 2016 (sobota) o 20:00 hod. v záhrade Galérie Jána Kulicha vo Zvolenskej slatine na hudobno-poetický koncert pri sviečkach “POCITY – Róbert Mikla a priatelia”.

viac...


 

Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení

Pozývame vás na výstavu Hudba jej rezonancie a tvorcovia v sochárskom a medailérskom umení v Galérii Jána Kulicha, ktorá sa koná od 1.6. do 18.12.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o dobrovoľnej dražbe


 

OZNAM „Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny a tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.“ – zmena navrhovanej činnosti - Rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j:OU-ZV-OSZP-2016/010098-018/Roz zo dňa 18.8.2016, že zmena navrhovanej činnosti
„Ekologizácia kombinovanej výroby elektriny a tepla vo Zvolenskej teplárenskej, a.s.“  sa nebude posudzovať pod ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
 
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť úča ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Elektrické NN prípojky pre 12 chatiek Záhradkárska osada Hrčkov Jarok č. 3, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2239/2016-3-rozh.Po
 
Zvolen, dňa 17.08.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: „Stavebné úpravy v byte č. 13 vo vchode č. 37 bytového domu súp. č. 716 na ul. Nográdyho, Zvolen“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2404/2016-Hr
 
Zvolen, dňa 18.8.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
 
...viac...


 

Oznámenie o oprave chyby pri písaní rozhodnutia ktoré sa týka stavby: 9109-Zvolen-Hrčkov Jarok 3-rozšírenie NNK pre 6 chát v záhradkárskej osade, Babic

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 181/2016-5-list.Po
 
Zvolen, dňa 16.08.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o oprave chyby pri písaní rozhodnutia ktoré sa týka stavby: Stavebné úpravy v byte č. 7 na 3. poschodí v bytovom dome na ulici  Imatra č. 2445/7 vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1888/2016-4-list.Po
 
Zvolen, dňa 16.08.2016
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
 
  ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE na stavbu pod názvom SW : 9083 Zvolen - Lukové, zahustenie TS a NNK, Lagová

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2163/2016-Pa-3-rozh.
 
Zvolen, dňa 12.8.2016
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
  ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania, nariadenie ústneho pojednávania - verejná vyhláška


 

webygroup
USD1.1268
CZK27.022
GBP0.85130
HUF309.99
PLN4.3039
HRK7.4920
RUB73.0561

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka