Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Parlamentné voľby 2016 - Oznam

Žiadosti o vydanie Hlasovacieho preukazu pre voľby do Národnej rady Slovenskej republiky v roku 2016 s TP zasielajte na e-mailovú adresu volbynrsr2016@zvolen.sk.

viac...


 

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky

Voľby do Národnej rady Slovenskej republiky sa konajú v sobotu 5. marca 2016 od 7:00 do 22:00 h.

viac...


 

Informácia pre voličov k Žiadosti o voľbu poštou


 

Valentínsky karneval na ľade presunutý na iný termín

Dovoľujeme si oznámiť, že Valentínsky karneval na ľade, ktorý sa mal uskutočniť tento piatok (12. 2. 2016) bude kvôli nepriaznivému počasiu presunutý na iný termín. Nový termín podujatia oznámime ihneď, ako to bude možné.

 

Ďakujeme za pochopenie

viac...


 

Druhé číslo novín

Vo štvrtok 11.2. vychádza druhé číslo Zvolenských novín v tomto roku. Noviny nájdete vložené v dvojtýždenníku Echo vo vašich schránkach. Nájdete tam aktuálne články spolu s valentínskou prílohou.

viac...


 

ZBER POUŽITÉHO JEDLÉHO OLEJA VO ZVOLENE


 

Školské zbery papiera a plastov

Školské zbery sú stále súčasťou školských aktivít a to aj napriek tomu, že nie sú povinné ako kedysi. Na školách a škôlkach vo Zvolene a v širšom okolí sme obnovili túto aktivitu pred deviatimi rokmi a rozvíjame a podporujeme ju dodnes.

viac...


 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov

Štatistický úrad SR pravidelne realizuje zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov. V zmysle vyhlášky Č. 291/2014 Z. z. sa toto zisťovanie uskutoční aj v roku 2016.

viac...


 

Práce detí Materskej školy, Prachatická 2421/45, Zvolen smerujú do Bruselu

Pri príležitosti slovenského predsedníctva v Rade EÚ sa realizuje európsky výtvarný projekt Eurorozprávky, určený pre deti materských škôl slovenských miest a 3.Európskej školy v Bruseli.

viac...


 

Hlasujte za Zvolen

Mesto Zvolen súťaží o získanie detského ihriska na Zlatom potoku. Za mesto Zvolen môžete hlasovať na stránke https://zihadielko.lidl.sk/ od 21.1. do 29.2.

viac...


 

Oznam pre rodičov - zmena zápisu detí do I. ročníka v ZŠ

Zmena zápisu detí do I. ročníka v ZŠ v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen sa novelizáciou zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov posúva na neskorší termín – apríl.

viac...


 

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov na území mesta Zvolen v roku 2016

Pravidlá a podmienky zberu komunálnych odpadov
na území mesta Zvolen v roku 2016

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Peter Hotra: Maľby - kresby

Pozývame vás na vernisáž výstavy Petra Hotru maľby - kresby, ktorá sa uskutočné dňa 5.2. o 19:00 na Starej radnici. Výstava obrazov potrvá do 29.2.

viac...


 

Februárové stretnutia s primátorkou

Pozývame vás na februárové stretnutia s primátorkou mesta Lenkou Balkovičovou na sídliskách, ktoré sa uskutočnia od 22.2. do 26.2. vždy od 16:00 do 18:00.

viac...


 

Pozvánka na turistické podujatie - Tradičný výstup na vrch Zvolen

Pozývame vás na turistiské podujatie - Tradičný výstup na vrch Zvolen, ktoré sa uskutoční 12.3.2016.

viac...


 

Vernisáž: SYLWIA SVOROVÁ PAWEŁKOWICZ

Pozývame vás na vernisáž maliarky SYLWIE SVOROVEJ PAWEŁKOWICZOVEJ s názvom Numerus dualis (Roztrúsení ľudia), ktorá sa uskutoční 5.2. o 16.00 v Galérii na Tehelnej. Výstava potrvá do 3.3.

viac...


 

Jarné prázdniny s Heurékou

Strávte jarné prázdniny s Heurékou v rámci denného táboru pre školákov v termínoch 29.2. - 4.3. Hry, zábava, tvorivé dielne, tanečné trhy, spoločenské a športové hry relax a mnohé iné.

viac...


 

Celoslovenská charitatívna kampaň „MÁTE SLINU?“

Nadácia KVAPKA NÁDEJE sa od svojho založenia zameriava na podporu detských hematologicko-onkologických centier, pričom od roku 2010 pomohla sumou viac ako 1 milión EUR.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Rozhodnutie odvolacieho orgánu o zastavení odvolacieho konania k podanému odvolaniu proti rozhodnutiu o dodatočnom povolení stavby pod názvom: Prekrytie terasy bytového domu na Ul. M.M.Hodžu 6979/20 vo Zvolene


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Rozhodnutie o odvolaniach proti územnému rozhodnutiu o umiestnení stavby pod názvom: Sarvaška - Nad kasárňami, sektor B, Inžinierska príprava územia IBV


 

Oznámenie o spojenom územnom a stavebnom konaní stavby pod názvom: 9190-Zvolen-Hrčkov Jarok 3-rozšírenie NNK pre 6 chát v záhradkárskej osade, Babic

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 181/2016-2-ozn.Po                                                                                     Zvolen, dňa 05.02.2016
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O SPOJENÍ ÚZEMNÉHO A STAVEBNÉHO KONANIA A O ZAČATÍ SPOJENÉHO KONANIA< ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.:SÚ 137/2016-Če-ozn.                                                                         
Vybavuje: Ing. Martina Černajová
Tel.: 045/5303 224
 
Zvolen, dňa 4.2.2016
 
VEREJNÁ   VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA
 
Obec Hronská Breznica, staros ...viac...


 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny


 

Návrh na vydanie územného rozhodnutia o umiestnení stavby pod názvom: Obaľovacia súprava živičných zmesí Zvolen - Breziny

Záverečné stanovisko z procesu posudzovania vplyvov na životné prostredie je prístupné cez nasledovný odkaz:
http://www.enviroportal.sk/sk_SK/eia/detail/obalovacia-suprava-zivicnych-zmesi-zvolen-breziny-
viac...


 

Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie

E-mailová adresa pre doručenie Oznámenia o delegovaní člena a náhradníka do okrskovej volebnej komisie- delegovanienrsr2016@zvolen.sk
viac...


 

webygroup
Február 2016
USD1.1275
CZK27.063
GBP0.77735
HUF310.13
PLN4.4109
HRK7.6320
RUB89.5851

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka