Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Výšku dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad si mnohé právnické osoby nájdu už iba vo svojich elektronických schránkach

Dovoľujeme si upozorniť, že Mesto Zvolen (v zmysle požiadaviek platnej legislatívy) po prvý raz pristúpilo k zaslaniu rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie 2018 a rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnickým osobám výhradne prostredníctvom elektronickej pošty.

viac...


 

Poplatok za komunálny odpad a rozhodnutia na daň z nehnuteľností

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v období od 16.4.2018 do 4.5.2018 doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2018.

viac...


 

Vyhodnotenie ankety NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017

20. 3. na Zvolenskom zámku sa konalo každoročné vyhodnotenie ankety NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017. Pozrite si výsledky hlasovania odbornej poroty aj verejnosti.

viac...


 

Vyhodnotenie súťaží Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých 2018

Zaujíma vás, ako dopadli výzvy Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých? Pozrite si vyhodnotenie oboch súťaží.

viac...


 

Zhotovovanie fotografií a záznamov z podujatí pod gesciou mesta

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať a upozorniť, že na akciách organizovaných mestom Zvolen alebo uskutočňovaných pod jeho gesciou, môžu byť zhotovované záznamy zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípadne samotného mesta Zvolen.  

viac...


 

Pomôžte projektu rekonštrukcie a sprístupnenia veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety

Mesto Zvolen, ako aj Rímskokatolícka cirkev Zvolen-mesto hľadajú potenciálnych sponzorov, ktorí by radi prispeli na projekt sprístupnenia veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety vo Zvolene.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

O včelách a ľuďoch

Plagát Lysinová 2018.jpgPozývame vás dňa 11.5. o 17:00 hod. na vernisáž výstavy O včelách a ľuďoch. 

viac...


 

Slávnostné otvorenie Ebajk centra vo Zvolene

plagat_otvorenie_ebajk.jpgDovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné otvorenie Ebajk centra vo Zvolene (ul. T. G. Masaryka 8 – areál Mäspoma, Zvolen), ktoré sa pre médiá a VIP uskutoční dňa 2. mája 2018 v čase od 14.00 do 16.00.

viac...


 

Beh oslobodenia obce Budča a detská liga 2018

plagat_budca_beh.jpgNa Budči sa bude oslobodzovať športom. V sobotu 28. apríla 2018 si obec Budča, kúsok od Zvolena, pripomenie svoje oslobodenie športovým spôsobom.

viac...


 

Environmentálna kriminalita na Slovensku

Kriminalita.pngNedovolené výruby stromov, nelegálny obchod s drevom, pytliactvo, týranie zvierat, porušovanie ochrany vôd a neoprávnené nakladanie s odpadmi.

viac...


 

Heuréka - konferencia pre mladých ľudí

2018 Plagát - konferencia.jpgPozývame vás v dňoch 18. a 19.5. na podujatie Heuréka - konferencia pre mladých ľudí.

viac...


 

Kultúrna jar Adely Ostrolúckej

2018 OL Plagát Kultúrna jar Adely Ostrolúckej.jpgPozývame vás dňa 19.5. na podujatie Kultúrna jar Adely Ostrolúckej.

viac...


 

Koncerty zahraničných skupín vo Zvolene

koncerty spev zborov-page-001.jpgPozývame vás dňa 14.5. na koncerty zahraničných skupín vo Zvolene.

viac...


 

Brigáda na Borovej hore

borová hora.jpgPozývame vás na brigádu na Borovej hore, ktorá sa uskutoční 28.4. o 9:00 hod.v parku pri jazierku.

viac...


 

Najmilší koncert roka

NKR 2018 plagat dopln..jpgRegionálna pobočka Úsmevu ako dar pozýva všetkých na Najmilší koncert roka, ktorý sa uskutoční 26.4.2018 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene  o 16:00.

viac...


 

Turistické podujatie v Slovenskom raji

turisti.jpgKST Pustý hrad Zvolen a obecný úrad Vernár vás pozývajú dňa 12.5. na turistické podujatie v Slovenskom raji.

viac...


 

1. MÁJ

1 maj.jpgPozývame vás na Námestie SNP na kultúrne podujatie 1. MÁJ.

viac...


 

BOXO CUP

plagát A0 Boxo a Ltrade cup 2018 OK verzia 28032018M [Režim kompatibility].jpgPozývame vás 1.5. na Medzinárodný turnaj reprezentačných mužstiev BOXO CUP.

viac...


 

Zvolenská country barla

ZCB 2 ročník final version.JPGPozývame vás dňa 5.5. na 2. ročník festivalu Zvolenská country barla.

viac...


 

Galakoncert LA GIOIA - ZRUŠENÝ

zvolen .jpgPredstavenie Galakoncert La GIOIA pop operné trio, ktoré sa malo konať dňa20.4.2018 o 19:00 hod. v Dom kultúry Podborová, Zvolen, je zo zdravotných dôvodov jedného z vystupujúcich ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 27.4.2018 o 19:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

viac...


 

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli 2018.jpgV týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia do kampane Do práce na bicykli 2018.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

OZNAM o zverejnení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“

OZNAM
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-202 ...viac...


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4833/2017-Šm
DIS 352/2018
 
Zvolen, dňa 11.1.2018
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test