Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Vyhodnotenie súťaží Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých 2018

Zaujíma vás, ako dopadli výzvy Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých? Pozrite si vyhodnotenie oboch súťaží.

viac...


 

Zhotovovanie fotografií a záznamov z podujatí pod gesciou mesta

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať a upozorniť, že na akciách organizovaných mestom Zvolen alebo uskutočňovaných pod jeho gesciou, môžu byť zhotovované záznamy zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípadne samotného mesta Zvolen.  

viac...


 

Mesto Zvolen od 1. 3. 2018 nezabezpečuje prenájom reklamných plôch na vylepovanie plagátov

Záujemcovia o túto službu kontaktujte:
VEGO MARKETING, s. r. o
Tel.: 0917 827 484
Mail: kancelaria@vegomarketing.eu
Web: www.vegomarketing.eu
viac...


 

Jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu

Mesto Zvolen oznamuje, že v zmysle vyhlášky 322/2017 Z.z., zabezpečí v dňoch 05.03.2018 až 23.03.2018  jarný zber biologicky rozložiteľného komunálneho odpadu zo záhrad (konáre, lístie, tráva a pod.) prostredníctvom zberných dvorov na ul. M.R.Štefánika 3355 a Lieskovskej ceste 15 (odbočka na Bakovu jamu).

viac...


 

Pomôžte projektu rekonštrukcie a sprístupnenia veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety

Mesto Zvolen, ako aj Rímskokatolícka cirkev Zvolen-mesto hľadajú potenciálnych sponzorov, ktorí by radi prispeli na projekt sprístupnenia veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety vo Zvolene.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Slávnostný koncert učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov - Hudba v nás ...

HvN 18.jpgZákladná umelecká škola Nádvorná pozýva na slávnostný koncert učiteľov pri príležitosti Dňa učiteľov. Koncert sa uskutoční v utorok 27. marca o 18,00 hodine v Kráľovskej sieni Zvolenského zámku.

viac...


 

Zelené podujatia 2018

Zelené podujatia 2018.jpgMesto Zvolen je lesnícke a zelené mesto. Počas roka sa v spolupráci s partnermi koná množstvo podujatí, na ktoré vás touto cestou pozývame.

viac...


 

EKOTOPFILM 2018

ekotopfilm evolucia poster Zvolen A3 v1 labut.jpgPozývame vás na ďalší ročník festivalu filmov o životnom prostredí EKOTOPFILM 2018, ktorý sa uskutoční 20. 3. v Kongresovom centre, internát Ľudovíta Štúra (Stará menza). Vstup na podujatie je voľný.

viac...


 

Kultúrne centrum Kulturák uvádza ...

28782781_10213524907191039_5637744520275353997_n.jpgPozývame vás na kultúrne podujatia do Domu kultúry ŽSR.

viac...


 

Podujatie pod hlavičkou Slovak business agency

Pozývame vás na ďalšie bezplatné podujatie pod hlavičkou Slovak business agency, ktoré sa uskutoční priamo vo Zvolene.

viac...


 

Konferencia - Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Technická univerzita Zvolen a Mesto Zvolen vás pozývajú na konferenciu Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách.

viac...


 

Beh Zvolen 2018

Beh Zvolen 2018.jpgPozývame vás na bežecké podujatia Zvolenskej bežeckej ligy 2018.

viac...


 

Výstava Dvorné Dámy

plagat-FB-WEB-dvorne-damy-2018.jpgSrdečne vás pozývame na 8. ročník originálnej výstavy Dvorné Dámy. Autorkou výstavy je Zuzana Almáši Koreňová zo Zvolena.

viac...


 

ETUDY Z DREVA XIX. – drevený úžitkový predmet a šperk

pozvanka ETUDYvystava.jpgPozývame vás na výstavu Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene ETUDY Z DREVA XIX. – drevený úžitkový predmet a šperk.

viac...


 

Koncert Jano Svetlan Majerčík

Janko SVETLAN Majerčík, koncert 24.3.ZV.jpgPozývame vás dňa 24.3.2018 o 18:00 hod. do Starej radnice na koncert pesničkára Jano Svetlan Majerčíka.

viac...


 

Filmový skoro klub

skoro klub.jpgPozývame vás na filmové premietania Filmového skoro klubu na Starej radnici.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, o predĺžení platnosti stavebného povolenia.

Rozhodnutie Okresného úradu Zvolen, odboru starostlivosti o životné prostredie, o predĺžení platnosti stavebného povolenia č.j.: OU-ZV-OSZP-2015/010165-rozh. zo dňa 28.10.2015 pre stavebníka Železničná spoločnosť Slovensko a.s.  Rožňavská 1, Bratislava na stavbu "Technicko-hygienická údržba železničných koľajových vozidiel - projektová príprava, Stredisko Zvolen - vodné stavby".
viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

O Z N A M „Výroba surovej drevotrieskovej dosky, laminovanej drevotrieskovej dosky a impregnovaného papiera“ prevádzkovateľa Bučina DDD, spol. s r.o. Zvolen – zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia prevádzky.

Slovenská inšpekcia životného prostredia, Inšpektorát životného prostredia Banská Bystrica v zmysle § 11 ods. 4 písm. e) zákona NR SR č. 39/2013 Z. z. o integrovanej prevencii a kontrole znečisťovania životného prostredia a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov (ďalej len „IPKZ“), požiadala Mesto Zvolen  o zverejnenie žiadosti, údajov, výzvy a informácií vo veci podstatnej zmeny integrovaného povolenia pre prevádzku „V ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode.

O Z N A M
 
„Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode“ – doručenie oznámenia o zmene.
 
 
Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 29 ods. 6, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení ni ...viac...


 

Verejná vyhláška Oznámenie o začatí vodoprávneho konania a nariadenie ústneho konania.

Predmetom konania bude prerokovanie žiadosti, ktorá bola podaná na Okresný úrad Zvolen dňa 07.02.2018, vo veci vydania povolenia na uskutočnenie vodnej stavby: „Domová čistiareň odpadových vôd – AT6, Zvolen“ na parcelách C – KN č. 3372/2, 3372/1, 3374/3, 3374/1, 3675/23,
3675/24 v k.ú. Zvolen.
viac...


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 4833/2017-Šm
DIS 352/2018
 
Zvolen, dňa 11.1.2018
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
...viac...


 

webygroup
USD1.2301
CZK25.415
GBP0.88253
HUF311.04
PLN4.2173
HRK7.4308
RUB70.8949

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test