Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Reakcia Mesta Zvolen na podnet obyvateľov sídliska Zvolen-Západ

Reakcia Mesta Zvolen na anonymný podnet obyvateľov sídliska Zvolen-Západ „nesúhlasné stanovisko k výstavbe obchodného centra na Západe a sťažnosť na neporiadok plôch pri Kováčovskom potoku.“ (podnet postúpený od Okresného úradu 24. februára 2017).

viac...


 

Vy rozhodujete, my pomáhame

Zvolen sa uchádza o vaše hlasy na projekt Zvolen v pohybe, ktorý je zameraný na podporu športovania Zvolenčanov. Usporiadame sériu športových podujatí pre deti a širokú škálu Zvolenčanov. Žiacka futbalová liga, beh Zvolenská Corrida, Mini a Mama Corrida, Otvorenie cyklosezóny, Deň matiek...

viac...


 

Rekonštrukcia Tulskej ulice, 2. etapa

Mesto už v minulom roku začalo rekonštrukčné práce na Tulskej ulici na sídlisku Západ-Tepličky.v V súčasnosti je v rekonštrukcii časť od Novozámockej ul. až po vstup do ul. Imatra, v ďalšej časti by malo dôjsť k oprave Tulskej až po Strážsku cestu.

viac...


 

Harmonogram čistenia miestnych komunikácií po zimnom období

Viete, kedy sa treba pripraviť na čistenie mestských komunikácií? Pozrite si prílohu.
viac...


 

Zvolenské noviny sú štrnáste najlepšie

Podľa hodnotenia Transparency international sa Zvolenské noviny umiestnili v celkovom, 83-miestnom rebríčku radničných novín na štrnástom mieste. Zároveň sú druhými najlepšími v kraji hneď po Lučeneckých novinách

viac...


 

Harmonogram rozmiestnenia veľkokapacitných kontajnerov pre jarné čistenie v dňoch 23.03. – 27.04.2017

MČ III. – Tepličky, Stráže   23.03. – 27.03.2017
Nográdyho, Ertla, Strážska cesta, Tulská, Kremnická, Novozámocká, Stráže 7-13,
 
MČ IV. – Podborová, Borová Hora   +  MČ VI. – CMZ západ   27.03. – 03.04.2017
27.03. – 30.03.2017
križovatka ul. Partizánskej a J.D.Matejovie,  Ružová 50, Bánika 1997/10, Jedľová, Smreková, Jabloňová, Uramova, Jánošíka 8, Bystrický rad 34, Kozačeka za nákup. strediskom Centrum, Bystri ...viac...


 

Zápis detí do I. ročníka v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen na školský rok 2017/2018

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa realizuje zápis detí do 1. ročníka ZŠ.

viac...


 

Online tlmočník pre nepočujúcich

Vážení nepočujúci občania,
dovoľujeme si Vám oznámiť, že pri návšteve nášho úradu môžete komunikovať aj prostredníctvom služby Online tlmočník. Vaše požiadavky vybavíme rýchlo a jednoducho cez Skype hovor s reálnym tlmočníkom. Službu bezplatne prinášajú spoločnosť Telekom a Nadácia Pontis, a to v pondelok, stredu a piatok v čase od 8:00 do 20:00 hod.
Online tlmočníka môžete využívať pri riešení akýchkoľvek situácií. Bližšie informác ...viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

Ako sa žije vo Zvolene - správa

O.Z. Slatinka v spolupráci s mestom Zvolen v roku 2016 realizovalo prieskum kvality života a potrieb Zvolenčanov. Prečítajte si správu z výsledkov.
viac...


 

Zisťovanie údajov pre štatistiku rodinných účtov - návšteva domácností

V dňoch 1. 2. 2017 - 30. 4. 2017 prebehne vo vybraných domácnostiach v meste Zvolen zisťovanie údajov pre potreby Štatistického úradu Slovenskej republiky. Bližšie informácie nájdete v priloženom liste.

Ďakujeme za pochopenie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Premietanie Filmového skoro klubu na Starej radnici

Pozývame vás na prvé premietanie "Filmového skoro klubu" na Starej radnici, ktoré je otvorené verejnosti, predovšetkým mládeži a ktoré nám umožnil projekt Komunita priateľská deťom a mladým ľuďom.

viac...


 

ZVOLEN HOSTÍ EKOTOPFILM - ENVIROFILM, NAJSTARŠÍ ENVIRONMENTÁLNY FILMOVÝ FESTIVAL NA SVETE

Zvolen, 14. marca 2017 – Zvolen sa stal partnerom regionálnej tour Ekotopfilm - Envirofilm, Medzinárodného filmového festivalu zameraného na témy súvisiace s ekológiou, ochranou životného prostredia a trvalo udržateľným rozvojom. Prehliadku vybraných víťazných filmov budú môcť Zvolenčania vidieť 29. marca v TUZVO, poslucháreň B8. Vstup je zdarma.

viac...


 

Zámocká hudobná jar

Zvolenské kultúrne centrum a Mesto Zvolen vás pozýva na dva koncerty v rámci Zámockej hudobnej jari 2017.

viac...


 

Veľkonočné trhy

Pozývame vás na tradičné veľkonočné trhy, ktoré sa uskutočnia v dňoch 12. a 13. apríla na Námestí SNP.

viac...


 

Výstava obrazov - Mária Šefferová

Pozývame vás do Starej radnice na výstavu obrazov výtvarníčky Márie Šefferovej.

viac...


 

Zvolenské bežecká liga

zbl-2017-plagat.jpg

Pozývame vás na podujatia Zvolenskej bežeckej ligy v termínoch od 8. 4 do 7. 10. 2017.
viac...


 

Krst knihy OSLOBODENIE FAKTOGRAFIA II. SVETOVEJ VOJNY

Dovoľujeme si Vás pozvať na krst knihy od autora p. Dušana Šablatúru, OSLOBODENIE   FAKTOGRAFIA  II.  SVETOVEJ  VOJNY. Krst tejto knihy sa bude konať dňa 28. októbra 2016 v priestoroch Starej radnice vo Zvolene so začiatkom o 10,00 hod.

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie verejnou vyhláškou - Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu Kanalizačná prípojka a ČOV v rámci stavby Novostavba rodinného domu Zvolen - Horné Lanice, parc. č. 3374/2.

Oznámenie verejnou vyhláškou - Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu "Kanalizačná prípojka a ČOV" v rámci stavby "Novostavba rodinného domu Zvolen - Horné Lanice, parc. č. 3374/2".
viac...


 

OZNAM - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti - OC Zvolen Retail park

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-2017/003043/Rozh zo dňa 16.3.2017, že navrhovaná činnosť
„Obchodné centrum Zvolen Retail Park“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle § 29 ...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
Február 2017
USD1.0805
CZK27.021
GBP0.86600
HUF309.81
PLN4.2695
HRK7.4198
RUB61.6859

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka