Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Zberný dvor na M.R. Štefánika 3355 bude dňa 29.8.2017 a 1.9.2017 zatvorený

Z dôvodu štátneho sviatku bude zberný dvor na M.R. Štefánika 3355 dňa 29.8.2017 utorok  a 1.9.2017 piatok zatvorený. Zberný dvor na Lieskovskej 15 bude v tieto dni otvorený od 7.00 do 15.00.

viac...


 

Zmena organizácie dopravy na križovatke ulíc J.C.Hronského - J. Jesenského

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta, že na základe odporúčania  Komisie dopravy a správy miestnych komunikácií MsZ Zvolen a so súhlasom Okresného dopravného inšpektorátu OR PZ Zvolen bola v týchto dňoch pred vjazdom z ulice J. C. Hronského do križovatky s ul. J. Jesenského (cesta č. III/2452/   umiestnená zvislá dopravná značka č. C 2 „Prikázaný smer jazdy vpravo“.

viac...


 

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017 - delegovanie.okrsky2017@zvolen.sk

viac...


 

Dopravné obmedzenie na miestnej komunikácii v Študentskej ulici

Oznamujeme motoristickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania  stavebných prác na rekonštrukcii chodníka, v čase od 08,00 hod. dňa 15. 08. 2017 do 16,00 hod. dňa 13.09.2017 bude v časti Študentskej  ulice  v úseku oproti združenej administratívnej budove - sídlo katastra nehnuteľnosti - /úsek od križovatky Študentská – J. Matušku po križovatku Študentská-Š. Moyzesa/   vedená obojsmerná premávka len v jednom jazdnom pruhu. 

viac...


 

Uzávierka rodinnej cyklocestičky Zvolen-Sliač počas kosby ochrannej hrádze rieky Hron

Oznamujeme cyklistickej verejnosti, obyvateľom a návštevníkom mesta Zvolen, že z dôvodu vykonávania  kosby ochrannej hrádze rieky Hron, ktorú bude realizovať správca toku Slovenský vodohospodársky podnik, š.p., OZ B. Bystrica, Správa povodia stredného Hrona, bude rodinná  cyklocestička  v úseku A: Zvolen-Sliač uzatvorená pre verejnosť nasledovne:

viac...


 

POSTUP PRI PODANÍ ŽIADOSTI O DOTÁCIU NA ROK 2018

OZNAM, pre žiadateľov o dotáciu na rok 2018

POZOR !

ZIADOSŤ NA NOVOM TLAČIVE je potrebné predložiť v DVOCH vyhotoveniach. Žiadosti sa prijímajú do 30. septembra 2017 !!!

viac...


 

Osvedčovanie podpisov v domácnosti

Oznamujeme občanom, že osvedčovanie podpisov v domácnosti sa
v období od 1.7.2017 – 31.8.2017
nebude vykonávať.

viac...


 

Zmena otváracích hodín v objekte Mestských kúpeľov vo Zvolene

V objekte Mestských kúpeľov vo Zvolene bude bazén pre verejnosť v prevádzke nepretržite v termíne od 01.07.2017 (sobota) do 31.08.2017 (štvrtok) v čase od 13:00 hod do 20:00 hod. Tešíme sa na Vašu návštevu. 

viac...


 

Zisťovanie o používaní palív v domácnostiach

Slovenská republika sa prostredníctvom Štatistického úradu SR zapojila do realizácie Zisťovania o používaní palív v domácnostiach (ŽP). Jeho účelom je získať informácie o individuálnom vykurovaní rodinných domov.

viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Biela pastelka

1BP.JPGBiela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk.

 

viac...


 

Bažant kinematograf

ZB_kinematograf2017-posterA2_WEB.jpgPozývame vás na ďalší ročník Bažant kinematograf na Námestie SNP. Nepremeškajte svetové filmové zážitky pod holým nebom!

viac...


 

Ferrata HZS v Martinských holiach

turisti.jpgPozývame vás na turistiské podujatie - Ferrata HZS v Martinských holiach, ktoré sa uskutoční 9.9.2017.

viac...


 

Neresnica - rozlúčka s letom

Neresnica_Akcia0109.jpgPozývame vás na špeciálnu akciu na záver leta! Bohatý program pre všetkých a prekvapenie na záver.

viac...


 

XXV. NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD

Výstup na Pustý hrad 2017.jpgPozývame vás prvú septembrovú sobotu, dňa 2. 9. 2017 na XXV. NÁRODNÝ VÝSTUP NA PUSTÝ HRAD.

viac...


 

Zvolenské hudobné povstanie

Zvolenské hudobné povstanie-2017.jpgDňa 25. augusta o 18.00 hod. vás pozývame na Námestie SNP vo Zvolene, ktoré bude plné rockovej hudby.

viac...


 

Medzinárodný turnaj dorastu v ľadovom hokeji

turnaj.jpgPozývame vás v dňoch 23.8. - 25.8.2017 na medzinárodný turnaj dorastu v ľadovom hokeji.

viac...


 

Jašterice 2 a pol

PLAGAT5-page-001.jpgDňa 26.8.2017 vás pozývame na charitatívne podujatie Jašterice 2 a pol.

viac...


 

TATRANKY, HORALKY A BÁJKY

pozvánka baner.jpgDovoľujeme si Vás pozvať do Lesníckeho a drevárskeho múzea na vernisáž autorskej výstava Ing. Romana Uhliara: TATRANKY, HORALKY A BÁJKY.

viac...


 

73. výročie Slovenského národného povstania

Okresný úrad Zvolen, Mesto Zvolen, Slovenský zväz protifašistických bojovníkov a Ozbrojené sily Slovenskej republiky vás pozývajú na pietne akty kladenia vencov pri priležitosti 73. výročia Slovenského národného povstania, ktoré sa budú konat' 28. augusta 2017.

viac...


 

3. ročník cyklojazdy SNP

Plagát 2017 cyklojazda.jpgPozývame vás dňa 29. augusta o 8:00 hod. na podujatie cyklojazda SNP zo Zvolena do Banskej Bystrice.

viac...


 

Lekcie country tancov vo FUN zóne

country lekcie.pngPozývame vás každý utorok o 20:00 do Fun zóny na lekcie country tancov pre všetkých.

viac...


 

Prehliadka unikátneho Légiovlaku vo Zvolene

LEGIOVLAK SK 7 - Zvolen.jpgV dňoch 5. - 10.9. vás pozývame na železničnú stanicu vo Zvolene na Expozícia Légiovlaku. Expozícia je určená pre odbornú i laickú verejnosť všetkých vekových kategórií, pamätníkov a ich potomkov, ale predovšetkým deti a mládež.

viac...


 

Leto vo FUN zóne

program júl nový.jpgPozývame vás na letné kultúrne podujatia vo FUN zóne.

viac...


 

Zvolenské bežecká liga

zbl-2017-plagat.jpg

Pozývame vás na podujatia Zvolenskej bežeckej ligy v termínoch od 8. 4 do 7. 10. 2017.
viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

ROZHODNUTIE O POVOLENÍ ZMENY STAVBY PRED JEJ DOKONČENÍM

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2726/2017-Pa-2-rozh.
 
Zvolen, dňa 18.8.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
  ...viac...


 

OZNÁMENIE ZAČATIE ÚZEMNÉHO KONANIA

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3197/2017-Pa-1-ozn.
 
Zvolen, dňa 11.8.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 < ...viac...


 

Oznámenie konania k žiadosti o dodatočné povolenie zmeny stavby: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská  vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-2-ozn.Po                                                                             Zvolen, dňa 08.08.2017
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O ZAČATÍ KONANIA O DODATOČNOM POVOLENÍ STAVBY
 
Mesto Zvolen, ...viac...


 

Oznámenie o podanom odvolaní proti rozhodnutiu Mesta Zvolen o nariadení odstrániť stavbu 6 ks železobetónových pilierov pred prevádzkou kaviarne a cukrárne PIKOLO na Ul. R.Jašíka vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2460/2016-6-dopl.Po
 
Zvolen, dňa 07.08.2017
Č.j.:
Vybavuje:
Tel.:
SÚ 1950/2016, SÚ 759/2017
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
...viac...


 

webygroup
Február 2017
USD1.1771
CZK26.083
GBP0.91713
HUF303.70
PLN4.2818
HRK7.4045
RUB69.4840

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka