Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Prerušenie a obmedzenie prevádzky MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen od 01.09.2017

Prebiehajúca rekonštrukcia MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen neumožňuje zabezpečiť od 01.09.2017 prevádzku materskej školy bez obmedzení.

viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

Burza Stredoškolák

img6.jpgPozývame vás dňa 5.12. do ŠD Ľ. Štúra na 7. ročník Burzy Stredných škôl.

viac...


 

Zóna bez peňazí

Zona bez penazi 2017 zima.jpgPozývame vás na ďalšiu Zónu bez peňazí. V nedeľu  26. 11. 2017 od 14,00 hod. do 18,00 hod. v priestoroch občianskeho centra OKO na sídlisku Západ (Nám. mládeže 18, vchod od Nográdyho ul.) bude príležitosť priniesť veci, ktoré sú ešte funkčné, ale už ich nepoužívate alebo neviete využiť.

viac...


 

Výstava fotografií členov Zväzu slovenských fotografov

Citylight ZSF 2017 - 1163x1745mm.jpgMesto Zvolen a POS vás pozývajú v dňoch 2-30.11. do Starej radnice na výstavu fotografií členov Zväzu slovenských fotografov.

viac...


 

Premietanie filmov Monuments

Poster.jpgDňa 8.12. o 17:30 vás pozývame do Starej radnice na premietanie filmov Monuments.

viac...


 

Permakultúra v meste

plagat-mail.jpgPozývame vás dňa 25.11. do Domu kultúry ŽSR na Festival permakultúry na Slovensku.

viac...


 

Zvolenská zima a Vianočná dedina

Vianočná dedina 2017.jpgDovoľte nám predstaviť vám program tohtoročnej Zvolenskej zimy a Vianočnej dediny, ktorú otvoríme 1.12. a potrvá do 27.12. Čaká vás bohatá ponuka výrobkov, dobrôt a rozšírený kultúrny program.

viac...


 

Koncert BILL FASTER

BFposter_Zvolen17-1.jpgDovoľte, aby sme Vás dňa 23. Novembra 2017 vo štvrtok o 19.00 hod. pozvali na koncert BILL FASTER.

viac...


 

Halabala 2017/medzinárodná súťaž v dizajne nábytku a interiéru, 13. ročník

POZVANKA.jpegCena prof. Jindřicha Halabalu 2017 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2016/2017 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).

viac...


 

Filmový skoro klub

jesen_zima(1).jpgPozývame vás na filmové premietania Filmového skoro klubu na Starej radnici. Projekt je hradený z Nadácie pre deti Slovenska - Komunita priateľská deťom.

viac...


 

Biela pastelka

1BP.JPGBiela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk.

 

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ – doručenie zámeru.

O Z N A M
„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ – doručenie zámeru.
Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, v zmysle § 23 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – d ...viac...


 

Stavebné konanie k dodatočnému povoleniu stavby pod názvom „Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská Zvolen“ - výzva na zaujatie stanoviska k uplatneným námietkam účastníka konania

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-5-list.Po                                                                              Zvolen, dňa 13.11.2017
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ VYHLÁŠKA
Výzva na zaujatie stanoviska
 
Na základe listu s vyjadrením spoluvlastníka p ...viac...


 

Stavebné povolenie stavby pod názvom: Stavebné úpravy bytu č. 17, vo vchode č. 26, súp. č. 2072, Ulica J. Kozáčeka, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3909/2017-Šm                                                                                      Zvolen, dňa 15.11.2017
Vybavuje: Bc. Zdenka Šmidtová
Tel.: 045/5303285
 
V E R E J N Á   V Y H L Á Š K A
STAVEBNÉ POVOLENIE
 
Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE Rekonštrukcia strechy bytového domu, J. Bánika 2009/2, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3744/2017-Pa-3-rozh.
 
Zvolen, dňa 10.11.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka