Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Mesto Zvolen

AKTUÁLNE OZNAMY

Plaváreň a sauna dňa 1.11.2017 zatvorené

Oznamujeme verejnosti, že plaváreň a sauna v Mestských kúpeľoch budú dňa 1.11.2017 zatvorené.

viac...


 

Prerušenie prevádzky Materskej školy, marš. Malinovského 1985/41, Zvolen

Na základe rozhodnutia RÚVZ Zvolen bude od 17.10.2017 do 23.10.2017 prerušená prevádzka Materskej školy, marš. Malinovského 1985/41, Zvolen.

viac...


 

Mesto Zvolen, ako zriaďovateľ materských škôl, informuje o prerušení prevádzky materských škôl

Z dôvodu prerušenia dodávky energií bude v októbri 2017 dočasne prerušená prevádzka dvoch materských škôl a to:

viac...


 

Otváracie hodiny mestských kúpeľov

Otváracia doba mestských kúpeľov 2017 od 11.9. Sauna od 1. 10.
viac...


 

Prerušenie a obmedzenie prevádzky MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen od 01.09.2017

Prebiehajúca rekonštrukcia MŠ, Hrnčiarska 2063/2, Zvolen neumožňuje zabezpečiť od 01.09.2017 prevádzku materskej školy bez obmedzení.

viac...


 

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017

ELEKTRONICKÁ ADRESA NA DORUČOVANIE OZNÁMENIA O DELEGOVANÍ ČLENA A NÁHRADNÍKA DO OKRSKOVEJ VOLEBNEJ KOMISIE pre voľby do VÚC 2017 - delegovanie.okrsky2017@zvolen.sk

viac...


 

Zmena podmienok pre žiadateľov o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen

Vážení žiadatelia o poskytnutie dotácií z rozpočtu Mesta Zvolen,

dovoľujeme si Vás informovať, že v dôsledku zmeny zákona upravujúceho podmienky poskytovania dotácií z rozpočtu mesta, právnickej osobe možno poskytnúť dotáciu z rozpočtu Mesta Zvolen len vtedy, ak táto právnická osoba nemá právoplatne uložený trest zákazu prijímať dotácie alebo subvencie alebo trest zákazu prijímať pomoc a podporu poskytovanú z fondov Európskej únie.

viac...


 

PODUJATIA A AKCIE

STRETNUTIE S MILOŠOM JESENSKÝM

STRETNUTIE-S-MILOSOM-JESENSKYM-plagat-small.jpgInternetový portál CEZ OKNO a KRAJSKÁ KNIŽNICA ĽUDOVÍTA ŠTÚRA vo Zvolene vás srdečne pozývajú na STRETNUTIE S MILOŠOM JESENSKÝM 15.11.2017 o 17:00 hod PREDSTAVENIE TROCH KNÍH S BESEDOU.

viac...


 

CELLOMANIA/ SALVA / ZELJENKA 2017

CELLOMANIA  WEB.jpgPozývame vás na koncert s názvom PROJEKT SALVA / ZELJENKA 2017 venovaný dvom veľkým osobnostiam slovenskej kultúry. Tadeáš Salva ­a Ilja Zeljenka boli takmer rovesníkmi a zároveň priateľmi. Rok 2017 je rokom ich jubileí – 80. výročie narodenia T. Salvu a 10. výročie úmrtia I. Zeljenku. Koncert sa uskutoční 24.10. o 18:30 na Starej radnici.

viac...


 

Festival chrámovej piesne

Snímka Festival 2017.jpgDňa 4.11.2017 o 9:00 vás pozývame do Evanjelického kostola Sv. Trojice na Festival chrámovej piesne.

viac...


 

Lukovské svetlonosy

sviatok svetlonosov.jpgDňa 11.11.2017 o 16:00 vás pozývame do DK Lukové na podujatie Lukovské svetlonosy.

viac...


 

Výstava Farby a krivky Poľany

ciglan.JPGPozývame Vás na výstavu "Farby a krivky Poľany", ktorá sa uskutoční v dňoch 2.-31. októbra v Starej radnici.

viac...


 

Filmový skoro klub

jesen_zima(1).jpgPozývame vás na filmové premietania Filmového skoro klubu na Starej radnici. Projekt je hradený z Nadácie pre deti Slovenska - Komunita priateľská deťom.

viac...


 

Katka Koščová a Geišbergovci

A3 19.11. zvolen web.jpgPozývame vás na koncert Katky Koščovej a Geišbergovcov, ktorý sa uskutoční 19. 11. v DK Podborová. Lístky v IC alebo v predpredaji na ticketportal.sk

viac...


 

Biela pastelka

1BP.JPGBiela pastelka je v roku 2017 ohraničená 1. júnom a 31. decembrom. Podporiť aktivity pre nevidiacich a slabozrakých je možné príspevkom na účet verejnej zbierky SK23 1111 0000 0014 3025 8006 alebo do stacionárnych pokladničiek umiestnených vo vybraných inštitúciách (školy, úrady, firmy a pod.), zaslaním SMS na číslo 820 v hodnote 2 € v sieti všetkých mobilných operátorov alebo on-line na www.bielapastelka.sk.

 

viac...


 

ÚRADNÉ OZNAMY

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o oboznámení s podkladmi rozhodnutia k žiadosti o stavebné povolenie stavby pod názvom: Rekonštrukcia miestnej komunikácie v ulici Tulská  vo Zvolene

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
Č. j.: SÚ 3111/2017-4-list.Po                                                                              Zvolen, dňa 11.10.2017
Vybavuje: Ing. Soňa Poláčiková
Tel.: 045/5303 223
 
VEREJNÁ  VYHLÁŠKA
OZNÁMENIE
O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA
 
Mesto Zvolen, ako šp ...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Rekonštrukcia strechy bytového domu, J. Bánika 2009/2, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3744/2017-Pa-2-ozn.
 
Zvolen, dňa 16.10.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
  ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti na vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

OZNÁMENIE O OBOZNÁMENÍ S PODKLADMI ROZHODNUTIA

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 3111/2017-4-list.Po
 
Zvolen, dňa 11.10.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Soňa Poláčiková
045/5303 223
 
  ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka