Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie ku dňu 30. 1. 2017

Zvolen - voľný čas 30.1.2017   10:30

verespejova.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, študovňa a čitáreň

Deti, hurá do čítania 2 - s Alžbetou Verešpejovou

V pondelok 30. januára 2017 sa o 10.30 hod. uskutoční ďalšia z autorských besied projektu Deti, hurá do čítania 2, tentoraz so spisovateľkou Alžbetou Verešpejovou. Podujatie z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia.


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   08:00 - 17:00

Obr1.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum

HLAS LESA

Lesnícke a drevárske múzeum

Široká téma lesa a lesníctva na Slovensku sa v nej predstavuje v dvoch rovinách: Les ako prírodné spoločenstvo je námetom prvej časti výstavy. Charakteristických zástupcov rastlinnej a živočíšnej ríše vyskytujúcich sa v lesnom prostredí prezentuje výstavnícky atraktívnou formou diorámy, ktorá je akoby výsekom reálnej lesnej scenérie s naznačením vzťahov medzi jej „obyvateľmi“. Časť exponátov je popri tom vystavená formou systematického usporiadania základných druhov živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém. Na návštevníkov čaká kolekcia preparátov vyšších živočíchov, medzi ktorými nemôže chýbať vlk, medveď, líška, jazvec, rys, srnec, ale ani charakteristickí zástupcovia lesných vtákov, obojživelníkov a plazov. Rastlinnú ríšu reprezentujú v prvom rade lesné dreviny jedľa, smrek, borovica, dub, buk, hrab, ale aj celý rad menej známych stromov a bylín. Huby zastúpené najmä jedlým a drevokaznými druhmi spolu s lišajníkmi, machmi a ukážkami hornín rámcujú mozaiku lesnej prírody.
Druhá časť výstavy je zameraná na lesníctvo – teda na súžitie lesa a ľudského činiteľa. Podáva obraz vývoja lesného hospodárstva na Slovensku od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesných porastov až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce interpretuje s dôrazom na progresívne trendy a usporadúva ich v časovom slede, ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku. Vecnými argumentmi v tejto výpovedi sú predovšetkým historické ale i súčasné formy náradia a pomôcok používaného v lesníckej práci od rôznych druhov sekier, píl, klinov, hákov cez rýle, motyky a sejacie zariadenia až po jemné meracie zariadenia a lesnícke mapy. 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   09:00 - 17:00

pozvanka na expo.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 22/33

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   pondelok - piatok: 08:00 - 17:00

DSC_0176.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   pondelok - piatok: 08:00 - 17:00

Les v zrkadle vedy, rozpad smrečín - prenos výsledov z výskumu do praxe (1).JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35

LES V ZRKADLE VEDY

Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava poukazuje na význam lesa pre človeka v minulosti i súčasnosti, približuje spôsoby jeho obhospodarovania a zameriava sa najmä na aktuálny stav rozpadávajúcich sa smrekových lesov. Hľadá jeho možné príčiny a prináša aj riešenia ako zdravotný stav slovenských smrečín zlepšiť a cestami prírode blízkeho obhospodarovania zabezpečiť ich dlhodobú prosperitu.


 

Zvolen - voľný čas 21.11.2016 - 31.1.2017   00:00

SP_vyhlasenie.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, Zvolen

Štúrovo pero 2017 - vyhlásenie

Vyhlásenie 23. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov.
Viac informácií na: www.kskls.sk/stranka/sturovo-pero/vyhlasenie-sp/


 

Zvolen - voľný čas 21.11.2016 - 15.2.2017   00:00

SP_vyhlasenie_2017.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, Zvolen

Štúrovo pero 2017 - uzávierka súťaže predĺžená

Uzávierka 23. ročníka celoslovenskej novinárskej súťaže stredoškolákov a vysokoškolákov Štúrovo pero je predĺžená do 15.februára 2017.
Viac informácií na: http://www.kskls.sk/stranka/sturovo-pero/vyhlasenie-sp/


 

Zvolen - voľný čas 5.12.2016 - 31.1.2017   7:30 - 18:00

FPU_logo1_modre.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5

Nové knihy, noví čitatelia

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene informuje, že v roku 2016 zakúpila 958 nových kníh krásnej a odbornej literatúry pre deti a dospelých vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia.


 

Zvolen - voľný čas 9.1. - 30.1.2017   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.30 hod.

i_4185916.jpg

Stará radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Výstava Kresba ihlou

.

Srdečne Vás pozývame na výstavu výtvarníčky Agáty Hlinicovej, rodáčky zo Zvolena, žijúcej a tvoriacej v Detve. Výstava Kresba ihlou je venovaná nevšednej tvorbe gobelínov technikou art protis.


 

Zvolen - voľný čas 12.1. - 15.2.2017   Pon. - Piat.: 9.00 - 17.00 hod.

i_4185908.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene

VLK DRAVÝ

Lesnícke adrevárske múzeum vo Zvolene.

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik a Lesnícke a drevárske múzeum Zvolen vás pozývajú na výstavu Vlk dravý.


 

Zvolen - voľný čas 12.1. - 31.3.2017   08:00 - 17:00

pozvanka VLK vysta.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

VLK DRAVÝ - výstava predĺžená do 31.03.2017

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

Výstava Vlk dravý približuje život ďalšej veľkej šelmy našich lesov vlka ako člena svorky s bohatým rodinným životom a prísnou hierarchiou vzťahov medzi jednotlivými členmi. Vlk je náš najznámejší ale aj najproblémovejší druh z európskych veľkých šeliem. Aj dermoplastické preparáty viacerých vlkov znázorňujú spôsob jeho života. Výstava je doplnená postermi s textami odborníkov z NLC a TU Zvolen, ktorí sa viacej rokov venujú tejto problematike. Vlk je prioritným druhom európskeho významu a na medzinárodnej úrovni je chránený viacerými dohovormi.
Autor výstavy: Ing. Milan Longauer


 

Zvolen - voľný čas 13.1. - 2.2.2017   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.00 hod.

pozvanka sladek flak-1.jpg

Galéria na Tehelnej

Svetské poznanie je len tieň - Anton Sládek a Pravoslav Flak

Galéria na Tehelnej

 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka