Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie ku dňu 22. 2. 2017

Zvolen - voľný čas 22.2.2017   18.30 hod.

i_4242192.jpg

Hotel Poľana - Nočný bar

Zvolenské randevu

Hotel Poľana

Hotel Poľana a Nočný bar vás pozývajú na Zvolenské randevu s Jánom Snopkom s hosťami PETROM BATTHYÁNYM a ŠTEFANOM SKRÚCANÝM 22. februára 18:30 hod.


 

Zvolen - voľný čas 22.2.2017   18:00

prednaska II_fb.jpg

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok

To najlepšie čo doma máme

SNG Zvolenský zámok

Martin Čičo: Sv. Hieronym v pracovni – majstrovská rytina Albrechta Dürera
V umeleckohistorickej spisbe býva dielo zaraďované do trojice „majstrovských rytín“ Albrechta Dürera (1471 – 1528) z rokov 1513 a 1514. Zachytáva svätého Hieronyma († 419/420) pri práci, priam v ideálnych podmienkach. Pritom k svätcovi patrí skôr obraz asketického starca modliaceho sa pred jaskyňou alebo v krajine pripomínajúcej púšť. Výklad priblíži ako sa z tohto domovského prostredia dostal Hieronym do renesančného interiéru a porozprávame sa aj o famóznej ryteckej technike Albrechta Dürera. Okrem úspešného úsilia o vyjadrenie rôznych druhov materiálov k nej patrí aj zachytenie svetla rozlievajúceho sa po miestnosti, ktoré posilňuje spirituálnu atmosféru výjavu.

Martin Čičo
kurátor Zbierok starého umenia
Vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992). V SNG pracuje od roku 2007 a ako kurátor Zbierky starej kresby a grafiky sa zaoberá predovšetkým týmito médiami. Spolupracoval na viacerých výstavných a edičných projektoch, vrátane samostatných výstavných projektov.
S grafikou súvisí aj jeho záujem o umelecké a kultúrno-historické dejiny Bratislavy - veduty, korunovačné motívy a tiež o barokovú ikonografiu v presahoch do maliarstva a sochárstva, pričom z tejto oblasti publikoval viaceré štúdie doma i v zahraničí (Nemecko, Taliansko, Maďarsko).


 

Zvolen - voľný čas 22.2.2017   18:00

prednaska II_plagat-1.jpg

SNG Zvolenský zámok

To najlepšie, čo doma máme - Sv. Hieronym v pracovni

SNG Zvolenský zámok

Na druhé stretnutie z cyklu "To najlepšie, čo doma máme" si pre Vás pripravil prednášku Martin Čičo o jednej z troch majstrovských rytín od A. Dürera.

To najlepšie, čo doma máme
Slovenská národná galéria Zvolenský zámok pre svojich
návštevníkov v roku 2017 pripravila nový cyklus kurátorských
výkladov pod názvom To najlepšie, čo doma máme. Ide o pravidelný
cyklus špecializovaných výkladov, v rámci ktorého kurátori
Slovenskej národnej galérie raz mesačne predstavia dielo, ktoré
vo svojom zbierkovom fonde považujú za najzaujímavejšie.

Sv. Hieronym v pracovni – majstrovská rytina
Albrechta Dürera

V umeleckohistorickej spisbe býva dielo zaraďované do trojice
„majstrovských rytín“ Albrechta Dürera (1471 – 1528) z rokov 1513
a 1514. Zachytáva svätého Hieronyma († 419/420) pri práci, priam
v ideálnych podmienkach. Pritom k svätcovi patrí skôr obraz
asketického starca modliaceho sa pred jaskyňou alebo v krajine
pripomínajúcej púšť. Výklad priblíži ako sa z tohto domovského
prostredia dostal Hieronym do renesančného interiéru
a porozprávame sa aj o famóznej ryteckej technike Albrechta
Dürera. Okrem úspešného úsilia o vyjadrenie rôznych druhov
materiálov k nej patrí aj zachytenie svetla rozlievajúceho sa po
miestnosti, ktoré posilňuje spirituálnu atmosféru výjavu.


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   08:00 - 17:00

Obr1.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum

HLAS LESA

Lesnícke a drevárske múzeum

Široká téma lesa a lesníctva na Slovensku sa v nej predstavuje v dvoch rovinách: Les ako prírodné spoločenstvo je námetom prvej časti výstavy. Charakteristických zástupcov rastlinnej a živočíšnej ríše vyskytujúcich sa v lesnom prostredí prezentuje výstavnícky atraktívnou formou diorámy, ktorá je akoby výsekom reálnej lesnej scenérie s naznačením vzťahov medzi jej „obyvateľmi“. Časť exponátov je popri tom vystavená formou systematického usporiadania základných druhov živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém. Na návštevníkov čaká kolekcia preparátov vyšších živočíchov, medzi ktorými nemôže chýbať vlk, medveď, líška, jazvec, rys, srnec, ale ani charakteristickí zástupcovia lesných vtákov, obojživelníkov a plazov. Rastlinnú ríšu reprezentujú v prvom rade lesné dreviny jedľa, smrek, borovica, dub, buk, hrab, ale aj celý rad menej známych stromov a bylín. Huby zastúpené najmä jedlým a drevokaznými druhmi spolu s lišajníkmi, machmi a ukážkami hornín rámcujú mozaiku lesnej prírody.
Druhá časť výstavy je zameraná na lesníctvo – teda na súžitie lesa a ľudského činiteľa. Podáva obraz vývoja lesného hospodárstva na Slovensku od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesných porastov až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce interpretuje s dôrazom na progresívne trendy a usporadúva ich v časovom slede, ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku. Vecnými argumentmi v tejto výpovedi sú predovšetkým historické ale i súčasné formy náradia a pomôcok používaného v lesníckej práci od rôznych druhov sekier, píl, klinov, hákov cez rýle, motyky a sejacie zariadenia až po jemné meracie zariadenia a lesnícke mapy. 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   09:00 - 17:00

pozvanka na expo.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 22/33

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   pondelok - piatok: 08:00 - 17:00

DSC_0176.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.


 

Zvolen - voľný čas 12.1. - 31.3.2017   08:00 - 17:00

pozvanka VLK vysta.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

VLK DRAVÝ - výstava predĺžená do 31.03.2017

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

Výstava Vlk dravý približuje život ďalšej veľkej šelmy našich lesov vlka ako člena svorky s bohatým rodinným životom a prísnou hierarchiou vzťahov medzi jednotlivými členmi. Vlk je náš najznámejší ale aj najproblémovejší druh z európskych veľkých šeliem. Aj dermoplastické preparáty viacerých vlkov znázorňujú spôsob jeho života. Výstava je doplnená postermi s textami odborníkov z NLC a TU Zvolen, ktorí sa viacej rokov venujú tejto problematike. Vlk je prioritným druhom európskeho významu a na medzinárodnej úrovni je chránený viacerými dohovormi.
Autor výstavy: Ing. Milan Longauer


 

Zvolen - voľný čas 3.2. - 2.3.2017   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.00 hod.

i_4242200.jpg

Galéria na Tehelnej

Mimesis - hľadanie prvotného vdychu

Galéria na Tehelnej

Galéria na Tehelnej vás pozýva na vernisáž výstavy Mimesis - hľadanie prvotného vdychu z plenéru v Benátkach v piatok 3. 2. o 16.00. Výstava potrvá do 2. 3.


 

Zvolen - voľný čas 3.2. - 27.4.2017   7:30 18:00

uhliar_pozvanka.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, 1. posch., študovňa a čitáreň

Roman Uhliar - výstava fotografií

Krajská knižnica pozýva na výstavu zvolenského rodáka Romana Uhliara – Fotky, ktorá je sprístupnená v termíne od 3. februára 2017 do 27. apríla 2017 v študovni a čitárni.


 

Zvolen - voľný čas 14.2. - 31.3.2017   08:00 - 17:00

pozvanka etudy.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

ETUDY Z DREVA XVIII. DREVENÁ HRAČKA

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

 

Zvolen - voľný čas 18.2. - 25.2.2017   9.00 hod.

i_4242190.jpg

Podborová

Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová

Podborovský spolok o.z

Podborovský spolok o.z. vás pozýva na workshop "Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová" 18. februára o 9.00 na dolnej Podborovej (stretnutie pred Klubom Dôchodcov) a 25. februára o 9.00 na hornej Podborovej.


 

Zvolen - voľný čas 19.2. - 17.3.2017   podľa programu

i_4258817.jpg

Stará radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Na Starej radnici

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum vás pozývajú na podujatia na Starej radnici.


 

webygroup
USD1.1648
CZK25.792
GBP0.87663
HUF324.05
PLN4.3148
HRK7.3788
RUB73.5314

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test