Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Kultúrne a športové akcie ku dňu 22. 2. 2017

Zvolen - voľný čas 22.2.2017   18.30 hod.

i_4242192.jpg

Hotel Poľana - Nočný bar

Zvolenské randevu

Hotel Poľana

Hotel Poľana a Nočný bar vás pozývajú na Zvolenské randevu s Jánom Snopkom s hosťami PETROM BATTHYÁNYM a ŠTEFANOM SKRÚCANÝM 22. februára 18:30 hod.


 

Zvolen - voľný čas 22.2.2017   18:00

prednaska II_fb.jpg

Slovenská národná galéria Zvolenský zámok

To najlepšie čo doma máme

SNG Zvolenský zámok

Martin Čičo: Sv. Hieronym v pracovni – majstrovská rytina Albrechta Dürera
V umeleckohistorickej spisbe býva dielo zaraďované do trojice „majstrovských rytín“ Albrechta Dürera (1471 – 1528) z rokov 1513 a 1514. Zachytáva svätého Hieronyma († 419/420) pri práci, priam v ideálnych podmienkach. Pritom k svätcovi patrí skôr obraz asketického starca modliaceho sa pred jaskyňou alebo v krajine pripomínajúcej púšť. Výklad priblíži ako sa z tohto domovského prostredia dostal Hieronym do renesančného interiéru a porozprávame sa aj o famóznej ryteckej technike Albrechta Dürera. Okrem úspešného úsilia o vyjadrenie rôznych druhov materiálov k nej patrí aj zachytenie svetla rozlievajúceho sa po miestnosti, ktoré posilňuje spirituálnu atmosféru výjavu.

Martin Čičo
kurátor Zbierok starého umenia
Vyštudoval dejiny umenia na Filozofickej Fakulte Univerzity Komenského v Bratislave (1992). V SNG pracuje od roku 2007 a ako kurátor Zbierky starej kresby a grafiky sa zaoberá predovšetkým týmito médiami. Spolupracoval na viacerých výstavných a edičných projektoch, vrátane samostatných výstavných projektov.
S grafikou súvisí aj jeho záujem o umelecké a kultúrno-historické dejiny Bratislavy - veduty, korunovačné motívy a tiež o barokovú ikonografiu v presahoch do maliarstva a sochárstva, pričom z tejto oblasti publikoval viaceré štúdie doma i v zahraničí (Nemecko, Taliansko, Maďarsko).


 

Zvolen - voľný čas 22.2.2017   18:00

prednaska II_plagat-1.jpg

SNG Zvolenský zámok

To najlepšie, čo doma máme - Sv. Hieronym v pracovni

SNG Zvolenský zámok

Na druhé stretnutie z cyklu "To najlepšie, čo doma máme" si pre Vás pripravil prednášku Martin Čičo o jednej z troch majstrovských rytín od A. Dürera.

To najlepšie, čo doma máme
Slovenská národná galéria Zvolenský zámok pre svojich
návštevníkov v roku 2017 pripravila nový cyklus kurátorských
výkladov pod názvom To najlepšie, čo doma máme. Ide o pravidelný
cyklus špecializovaných výkladov, v rámci ktorého kurátori
Slovenskej národnej galérie raz mesačne predstavia dielo, ktoré
vo svojom zbierkovom fonde považujú za najzaujímavejšie.

Sv. Hieronym v pracovni – majstrovská rytina
Albrechta Dürera

V umeleckohistorickej spisbe býva dielo zaraďované do trojice
„majstrovských rytín“ Albrechta Dürera (1471 – 1528) z rokov 1513
a 1514. Zachytáva svätého Hieronyma († 419/420) pri práci, priam
v ideálnych podmienkach. Pritom k svätcovi patrí skôr obraz
asketického starca modliaceho sa pred jaskyňou alebo v krajine
pripomínajúcej púšť. Výklad priblíži ako sa z tohto domovského
prostredia dostal Hieronym do renesančného interiéru
a porozprávame sa aj o famóznej ryteckej technike Albrechta
Dürera. Okrem úspešného úsilia o vyjadrenie rôznych druhov
materiálov k nej patrí aj zachytenie svetla rozlievajúceho sa po
miestnosti, ktoré posilňuje spirituálnu atmosféru výjavu.


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   08:00 - 17:00

Obr1.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum

HLAS LESA

Lesnícke a drevárske múzeum

Široká téma lesa a lesníctva na Slovensku sa v nej predstavuje v dvoch rovinách: Les ako prírodné spoločenstvo je námetom prvej časti výstavy. Charakteristických zástupcov rastlinnej a živočíšnej ríše vyskytujúcich sa v lesnom prostredí prezentuje výstavnícky atraktívnou formou diorámy, ktorá je akoby výsekom reálnej lesnej scenérie s naznačením vzťahov medzi jej „obyvateľmi“. Časť exponátov je popri tom vystavená formou systematického usporiadania základných druhov živočíchov, rastlín, húb a hornín tvoriacich lesný ekosystém. Na návštevníkov čaká kolekcia preparátov vyšších živočíchov, medzi ktorými nemôže chýbať vlk, medveď, líška, jazvec, rys, srnec, ale ani charakteristickí zástupcovia lesných vtákov, obojživelníkov a plazov. Rastlinnú ríšu reprezentujú v prvom rade lesné dreviny jedľa, smrek, borovica, dub, buk, hrab, ale aj celý rad menej známych stromov a bylín. Huby zastúpené najmä jedlým a drevokaznými druhmi spolu s lišajníkmi, machmi a ukážkami hornín rámcujú mozaiku lesnej prírody.
Druhá časť výstavy je zameraná na lesníctvo – teda na súžitie lesa a ľudského činiteľa. Podáva obraz vývoja lesného hospodárstva na Slovensku od prvých cieľavedomých snáh o usmernenie fungovania lesných porastov až po súčasnosť. Jednotlivé časti lesníckej práce interpretuje s dôrazom na progresívne trendy a usporadúva ich v časovom slede, ako rad-radom vystupovali na scénu dobového pokroku. Vecnými argumentmi v tejto výpovedi sú predovšetkým historické ale i súčasné formy náradia a pomôcok používaného v lesníckej práci od rôznych druhov sekier, píl, klinov, hákov cez rýle, motyky a sejacie zariadenia až po jemné meracie zariadenia a lesnícke mapy. 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   09:00 - 17:00

pozvanka na expo.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 22/33

Rodina Ostrolúcka a Ľudovít Štúr


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 31.12.2017   pondelok - piatok: 08:00 - 17:00

DSC_0176.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 23/35

DREVO VŽDY ŽIVÉ

Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava je venovaná tradičným drevárskym remeslám a najrozšírenejším technikám opracovania dreva na našom území, akými boli napríklad štiepanie, dlabanie, tesárstvo, tokárstvo či stolárstvo. Predstavuje ich historickú podobu a zároveň prezentuje typické nástroje a konečné výrobky remeselníkov.


 

Zvolen - voľný čas 12.1. - 31.3.2017   08:00 - 17:00

pozvanka VLK vysta.JPG

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

VLK DRAVÝ - výstava predĺžená do 31.03.2017

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

Výstava Vlk dravý približuje život ďalšej veľkej šelmy našich lesov vlka ako člena svorky s bohatým rodinným životom a prísnou hierarchiou vzťahov medzi jednotlivými členmi. Vlk je náš najznámejší ale aj najproblémovejší druh z európskych veľkých šeliem. Aj dermoplastické preparáty viacerých vlkov znázorňujú spôsob jeho života. Výstava je doplnená postermi s textami odborníkov z NLC a TU Zvolen, ktorí sa viacej rokov venujú tejto problematike. Vlk je prioritným druhom európskeho významu a na medzinárodnej úrovni je chránený viacerými dohovormi.
Autor výstavy: Ing. Milan Longauer


 

Zvolen - voľný čas 3.2. - 2.3.2017   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.00 hod.

i_4242200.jpg

Galéria na Tehelnej

Mimesis - hľadanie prvotného vdychu

Galéria na Tehelnej

Galéria na Tehelnej vás pozýva na vernisáž výstavy Mimesis - hľadanie prvotného vdychu z plenéru v Benátkach v piatok 3. 2. o 16.00. Výstava potrvá do 2. 3.


 

Zvolen - voľný čas 3.2. - 27.4.2017   7:30 18:00

uhliar_pozvanka.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, 1. posch., študovňa a čitáreň

Roman Uhliar - výstava fotografií

Krajská knižnica pozýva na výstavu zvolenského rodáka Romana Uhliara – Fotky, ktorá je sprístupnená v termíne od 3. februára 2017 do 27. apríla 2017 v študovni a čitárni.


 

Zvolen - voľný čas 14.2. - 31.3.2017   08:00 - 17:00

pozvanka etudy.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

ETUDY Z DREVA XVIII. DREVENÁ HRAČKA

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

 

Zvolen - voľný čas 18.2. - 25.2.2017   9.00 hod.

i_4242190.jpg

Podborová

Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová

Podborovský spolok o.z

Podborovský spolok o.z. vás pozýva na workshop "Ošetrovanie ovocných stromov na sídlisku Podborová" 18. februára o 9.00 na dolnej Podborovej (stretnutie pred Klubom Dôchodcov) a 25. februára o 9.00 na hornej Podborovej.


 

Zvolen - voľný čas 19.2. - 17.3.2017   podľa programu

i_4258817.jpg

Stará radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Na Starej radnici

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum vás pozývajú na podujatia na Starej radnici.


 

webygroup
USD1.1759
CZK25.733
GBP0.89148
HUF307.35
PLN4.2298
HRK7.5080
RUB67.4711

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka