Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 26. 4. 2019

Zvolen - voľný čas 26.4.2019   18:30

Sliepka_21.jpg

Štúdio Divadla Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

Nikolaj Koljada: SLIEPKA

Divadlo Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene

vstupné: 6,-€

Originálna súčasná komédia s nostalgickým prifarbením z pera celosvetovo uznávaného divadelného tvorcu vychádza z najlepších tradícií ruskej dramatickej školy smiechu cez slzy. V pikantnom príbehu z vidieckeho divadla, v ktorom sa prudko a nečakane striedajú lesk a bieda, či láska a nenávisť, rezonujú aj drsnejšie tóny a dilema, do akej miery sme skutočne odhodlaní ne/vykročiť za vlastnými snami a šťastím.

Odporúčame od 18 rokov.
Inscenácia obsahuje expresívne výrazy.

Predaj vstupeniek: 045/5551226
vstupenky@djgt.sk
viac info: www.djgt.sk


 

Zvolen - voľný čas 26.4.2019   od 10:00 hod

i_5536025.jpg

Námestie SNP vo Zvolene

LESNÍCKE DNI

.

Pozývame vás dňa 26. apríla na Námestie SNP vo Zvolene na 13. LESNÍCKE DNI.
27. apríla pozývame rodiny s deťmi na jarnú prechádzku s lesníkom na Pustý hrad.


 

Zvolen - voľný čas 1.4. - 22.12.2019   podľa plagátu

i_5528974.jpg

podľa plagátu

Zelené podujatia 2019

.

Pozývame vás na Zelené podujatia 2019.


 

Zvolen - voľný čas nestanovený - 30.4.2019   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.30 hod.

Citylight - Výstava marec 2019-1163x1745.jpg

Stará radnica - prízemie, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Krása fotkou zrodená

.

Výstava fotografií Jozefa Fašangu.


 

Zvolen - voľný čas 21.1. - 30.6.2019   7:30 - 18:00

floryt.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, Zvolen

Výstava FLO.RYT

Pozývame vás do knižnice, kde je v priestoroch hlavného schodiska sprístupnená výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva PinkHarmony vo Zvolene pod názvom FLO.RYT.


 

Zvolen - voľný čas 15.2. - 30.6.2019   7:30 - 18:00

i_5488303.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, chodba 1. posch.

Plagáty 2002 - 2019

Pozývame vás na výstavu PLAGÁTY 2002 – 2019, ktorá je výberom plagátov z tematických výstav žiakov výtvarného odboru ZUŠ Nádvorná vo Zvolene. Výstava je súčasťou podujatí, ktoré sú pripravené k 100. výročiu založenia ZUŠ.


 

Zvolen - voľný čas 28.3. - 30.4.2019   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.30 hod.

plagat-A3-dvorne-damy-2019-web.jpg

Stará radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

DVORNÉ DÁMY 2019

.

Srdečne vás pozývam na deviaty ročník jedinečnej a najočakávanejšej výstavy v BBSK DVORNÉ DÁMY 2019.

Osobne sa s nami všetkými môžete stretnúť už tento štvrtok, dňa 28. marca 2019, na Starej Radnici vo Zvolene, na VERNISÁŽI, v čase od 15 - 18 hod.


 

Zvolen - voľný čas 1.4. - 27.4.2019   podľa plagátu

i_5535254.jpg

podľa plagátu

Podujatia apríl 2019

.

V mesiaci apríl vás pozývame na tieto podujatia v meste Zvolen.


 

Zvolen - voľný čas 9.4. - 2.5.2019   09:00 - 17:00

banner_1000x2400.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č.22/33, Zvolen

Zelený objektív 2018

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č.22/33, Zvolen

LESY Slovenskej republiky, štátny podnik Lesnícke a drevárske múzeum a Združenie lesníčiek a Združenie zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku
Vás pozývajú na výstavu ZELENÝ OBJEKTÍV 2018. Výstava fotografií 18. ročníka celoslovenskej súťaže mladých fotografov na tému LES.
Apríl – mesiac lesov patrí v Lesníckom a drevárskom múzeu už tradične aktivitám s tematikou prírody a lesa.
Na tento rok sme pripravili už 18. výstavu s názvom Zelený objektív. Výstava prezentuje najlepšie fotografie z rovnomennej súťaže, ktorú v spolupráci so Združením lesníčiek a Združením zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku organizuje Lesnícke a drevárske múzeum už od roku 2001. Súťaž je určená mladým fotografom – žiakom základných škôl a študentom stredných škôl a kladie si za cieľ podchytiť talenty a dať im priestor pre verejnú prezentáciu. Témou súťaže je les.
Súťaže sa v roku 2018 zúčastnilo 259 súťažiacich so 790 fotografiami – 142 žiakov základných škôl prihlásilo 396 fotografií a 117 študentov stredných škôl 394 fotografií. Aj keď počet súťažiacich oproti ostatnému roku mierne poklesol, počet fotografií zaslaných do súťaže sa takmer nezmenil. To napovedá, že súťaž si už po niekoľko rokov udržuje svoj štandard.
Z technickej stránky je väčšina súťažných fotografií na dobrej úrovni. Z pohľadu fotografických žánrov prevláda dokumentárna fotografia nad fotografiou poeticko-umeleckou, sporadicky sa objavujú rôzne koláže až kreatívne fotomanipulácie. Tradične málo je zobrazovaná tematika človeka v lese. Z formálneho hľadiska majú zastúpenie všetky formy zobrazenia, t.j. celky, polocelky, detaily až makrofotografie, pričom absolútny prím má farebná digitálna fotografia.
Spomedzi všetkých účastníkov sa hodnotiaca komisia rozhodla oceniť deväť súťažiacich – okrem šiestich štandardných cien a dvoch uznaní bola opäť udelená aj Cena Združenia zamestnávateľov lesného hospodárstva na Slovensku.
Výsledky súťaže budú verejne vyhlásené a ceny odovzdané na slávnostnom otvorení výstavy Zelený objektív 2018 dňa 9. apríla 2019 o 13:30 hod. v priestoroch Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP 22/33 vo Zvolene. Výstava potrvá do 2. mája 2019.
V prípade záujmu viac informácii poskytne garant súťaže a výstavy: Ing. Marek Vanga; marek.vanga@lesy.sk


 

Zvolen - voľný čas 15.4. - 30.6.2019   09:00 - 17:00

pozvanka na vystavu.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 22/33, 960 01 Zvolen

Vôňa školy (ne)dávnych čias

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 23/35, 960 01 Zvolen

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehalo vyučovanie prvého školského roka vtedajšej Štátnej reálky.
12. 5. 1919 minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ. A tak v čase od 29. 5. 1919 do 15. 7. 1919 trval prvý školský rok v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešného Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP.
Návštevníci LDM sa prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov i starých rodičov. Prelistovať si môžu učebnice a odborné publikácie z jednotlivých vyučovacích predmetov. V časti prírodovedných predmetov môžu vidieť meracie prístroje i modely strojov, ktoré dokazujú fyzikálne zákonitosti. Biológia im odhalí mikroskopický svet a vráti ich do čias, kedy odkrývali tajomstvá prírody. V pamäti si návštevníci výstavy oprášia značky a názvy prvkov, výstava im otvorí dvere do chemickej učebne s analytickými váhami a inými pomôckami. Môžu nazrieť do geografických i dejepisných atlasov a obnoviť si v spomienkach hranice už neexistujúcich štátov. Zaspomínajú si na matematiku, geometriu a opäť si môžu zobrať do ruky rysovacie pomôcky. Z pamäti sa im vynoria literárne postavy a hrdinovia románov z povinného čítania. Pri portrétoch slávnych spisovateľov si môžu zaspomínať na ich najznámejšie diela.
Mladším návštevníkom výstava ponúka ucelený obraz o tom, ako sa učilo bez počítača, interaktívnej tabule či dataprojektoru. Staré učebné pomôcky nemusia byť hneď nefunkčné alebo nepotrebné. Možno niektorí odídu s pocitom, že mnohé staršie pomôcky sú lepšie a názornejšie ako tie dnešné, moderné.


 

Zvolen - voľný čas 24.4. - 28.4.2019   18:00

zamok_bez zamkov_april2019_bez-page-001.jpg

SNG Zvolenský zámok

Zámok bez zámkov

Slovenská národná galéria

„Zámok bez zámkov“
Zvolenský zámok
24. – 28. apríl 2019

Aj v roku 2019 na Zvolenskom zámku pokračujeme v obľúbenom formáte podujatia „Zámok bez zámkov“, počas ktorého pre Vás otvárame brány zámku trošku netradične.
V apríli bude naším hlavným mottom krajina – bude nás zaujímať umenovedné ale aj ekologické hľadisko s ňou spojené a prinesieme Vám zaujímavých hostí, ktorí sa touto témou dlhodobo zaoberajú.

24. apríl 2019 │ 18.00
Staré sorty sú IN │ vstupné: 2,70 €
Prednáška a degustácia muštov starých ovocných odrôd
Staré a krajové odrody ovocných drevín sú vzácnym dedičstvom, ktoré pomaly mizne z krajiny. Ponúkajú pritom pestrú škálu chutí a využitia, ktoré u moderných odrôd nenájdeme. Možno aj preto začínajú byť v posledných rokoch znova „in“. Popri popíjaní muštu sa vďaka lektorke Andrei Uherkovej dozvieme, prečo sú staré sorty opäť v kurze, akými aktivitami ich zachraňujú školy, ale aj širšia verejnosť a ako ich návratu do krajiny môžeme napomôcť my.

25. apríl 2019 │ 18.00
Podoby krajiny │ vstupné: 2,70 €
Tandemová prednáška v rámci cyklu „Pozrime sa na to štýlovo“
Fotografie krajiny a prírody dnes zdobia nielen kalendáre, ale aj naše príbytky či pozadia monitorov. Môže sa preto zdať prekvapujúce, že príbeh estetického doceňovania krajiny začal až na prelome 18. a 19. storočia. Čo a ako na krajine ľudí oslovilo, ako ju poznávali, objavovali a nadchýnali sa ňou, ale i čo tomu predchádzalo a prečo tento príbeh začal až tak neskoro nám na príklade vybraných diel európskeho umenia porozpráva kurátor zbierok starého umenia Martin Čičo.
Druhú časť prednášky venujeme tvorbe maliara Rastislava Podobu. Výber z jeho prác zahŕňa niekoľko rozpracovaných a uzavretých cyklov, ktorými sa dlhodobo zaoberá a kontinuálne v nich pokračuje. Pre všetky je zhodná reflexia a konštrukcia obrazového priestoru krajiny, ako prostredia pre proces slobodnej maliarskej sebarealizácie a následne z pohľadu vnímania pozorovateľa ako obrazového okna, možného obývateľného priestoru. Priblíži nám vlastné východiská, spôsoby práce a podnety.

26. apríl 2019 │ 10.00
Z galérie von! │ vstupné: 0,50 €
Program pre žiakov ZŠ
Vyberieme sa po stopách zámockých záhrad od čistých rozľahlých plôch, až po romantické kvetinové zákutia zobrazené v starých obrazoch. Zahráme sa na záhradníkov a vdýchneme návršiu Zvolenského zámku farbu.
Mokrý variant / papierová jar v zámockom ateliéri

27. apríl 2019 │ 10.00
Zámok bez zámkov pre rodiny │ vstupné: 2 € / rodina
Netradičná interaktívna prehliadka okolia zámku venovaná rodinám s deťmi
Prežite s nami dopoludnie venované kúsku prírody obklopujúcej zámok na návrší. Viete rozlíšiť stromy podľa kôry a zvieratko podľa stôp?
Vydáme sa na cestu spojenú s hádankami a hravými úlohami, spolu s odborníkmi budeme pozorovať okrídlených obyvateľov zámku, spoznáme stromy a rastliny pod hradbami a zistíme, ako môžeme pomôcť prírode okolo nás.
Toto podujatie sme pre Vás pripravili v spolupráci s Nadáciou Ekopolis a SOS/BirdLife Slovensko.
Mokrý variant / neexistuje zlé počasie, len zle oblečený človek.

28. apríl 2019
Zvolenský zámok pre všetkých │ vstupné: voľné
V posledný deň podujatia Zámok bez zámkov Vám opäť sprístupníme naše expozície bezplatne.
Kontakt
tel.: 045/24 53 001
e-mail: lektori.zvolen@sng.sk


 

Zvolen - voľný čas 26.4. - 27.4.2019   18:00 hod.

ZHJ 2019.jpg

Zvolenský zámok - Kráľovská sieň

Zámocká hudobná jar 2019

Zvolenské kultúrne centrum a Mesto Zvolen

 

Zvolen - voľný čas 26.4. - 21.6.2019   17.30 hod.

FSK Apríl - jún.jpg

Stará radnica - Nám. SNP 21/31, Zvolen

Filmový skoro klub

.

 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test