Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Kultúrne a športové akcie ku dňu 13. 6. 2019

Zvolen - voľný čas 13.6.2019   15:00

pozvanka Snej.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum; Mesto Zvolen

ZVOLEN V ROKU 1919 A GENERÁL ŠNEJDÁREK

Lesnícke a drevárske múzeum; Mesto Zvolen

Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek
Organizátori:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene Mesto Zvolen
Vojenský historický ústav v Bratislave Ozbrojené sily Slovenskej republiky
Podujatie pripravené pri príležitosti 100. výročia oslobodenia Zvolena od vojsk Maďarskej republiky rád Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek
13. jún 2019
Program:
15.0 hod.: Prednáška Mgr. Petra Chorváta, PhD., Vojenský historický ústav v Bratislave, Stará radnica, Zvolen, Nám. SNP, č. 21/31
16.0 hod.: Pietna spomienka, pamätná tabuľa generála Josefa Šnejdárka vo Zvolene na Nám. SNP, č. 26 16.30 hod.: Pozvanie na kávu s gen. Šnejdárkom, Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene, č. 22/33
Začiatkom leta 1919 sa na strednom Slovensku odohrávali ťažké boje s okupačnými vojskami Maďarskej republiky rád, ktoré na niekoľko dní obsadili aj mesto Zvolen. Snahe maďarských boľševikov zvrátiť výsledky prvej svetovej vojny a obnoviť Uhorsko čelilo novo sa tvoriace československé vojsko. Situáciu neuľahčovala vyčerpanosť vojakov, ktorí mali za sebou boje na frontoch svetového konfliktu. Nepriaznivý stav sa podarilo zvrátiť, keď sa na čelo 2. pešej divízie postavil plukovník Josef Šnejdárek. Desiateho júna 1919 zahájil ofenzívu, 13. júna bol Zvolen oslobodený. Maďarskí boľševici boli postupne vytlačení z celého územia stredného Slovenska.
Takto hrdinsky vošiel do dejín mesta Zvolen slávny Čech, rodák z Napajedel, ktorý sa narodil 2. 4. 1875 - Josef Šnejdárek. Tesne pred koncom 19. storočia vstúpil ako 24 ročný do francúzskej cudzineckej légie v severnej Afrike. Na Sahare slúžil 16 rokov v podmienkach, ktoré sa súčasníkom môžu zdať až neúnosné. Po vypuknutí svetového konfliktu sa vrátil do Európy a ako francúzsky občan velil vojakom v zákopoch prvej svetovej vojny. Spolupracoval s M. R. Štefánikom a podieľal sa na budovaní čsl. légií vo Francúzsku. Po skončení vojny bránil Tešínsko pred poľskými územnými nárokmi a už ako plukovník ubránil Slovensko pred maďarským revizionizmom.
Medzivojnová Československá republika viackrát využila jeho vojenské skúsenosti. Bol to nekompromisný veliteľ, no citlivý k ľudskému utrpeniu, s veľmi silným zmyslom pre spravodlivosť. Mesto Zvolen, kde mal aj rodinné väzby s rodinou Wittmannovou, mu na oslavách 15. výročia svojho oslobodenia udelilo čestné občianstvo.
Josef Šnejdárek odišiel v r. 1939, po rozpade Československa do exilu a bol dočasne zaradený do aktívnej služby v zahraničnej československej armáde a pridelený k francúzsko-československej vojenskej misii. Zomrel v Casablanke 13. mája 1945. V r. 1996 boli ostatky Josefa Šnejdárka a jeho manželky Catherine Constantien prevezené a pochované v Napajedlách.
LDM vo Zvolene si pri príležitosti 100. výročia bojov z r. 1919 pripomenie túto časť našej histórie prednáškou Mgr. Petra Chorváta, PhD. z Vojenského historického ústavu v Bratislave pod názvom Zvolen v roku 1919 a generál Josef Šnejdárek. P. Chorvát zoznámi auditórium s dejinnými súvislosťami vzniku Maďarskej republiky rád, okolnosťami vpádu jej vojsk na slovenské územie a regionálnymi špecifikami vojenského oslobodenia Zvolena a okolia. Prednáška bude spojená s pietnou spomienkou na generála Šnejdárka pri jeho pamätnej tabuli umiestnenej na Nám. SNP, na fasáde domu č. 26 ako vyjadrenie úcty súčasníkov k historickému dielu generála - osloboditeľa.

V prípade záujmu vám podrobnejšie informácie poskytne:
Mgr. Tatiana Figurová, tel. 0918 828 701, e-mail: tatiana.figurova@lesy.sk


 

Zvolen - voľný čas 13.6.2019   21:00

uklady_plag.jpg

ZHZ 2019 - nádvorie zámku

Friedrich Schiller: ÚKLADY A LÁSKA

Slovenské komorné divadlo Martin

vstupné: I. miesta: 12,-€, II. miesta: 10,-€

V známej dráme naráža ľudská a politická naivita na pragmatickú skutočnosť. Ambíciou martinského súboru pod vedením režiséra a umeleckého šéfa Lukáša Brutovského bolo znovuobjaviť buričský, protestný potenciál hry, ktorý je vlastný viacerým dielam Friedricha Schillera. Hra zobrazuje tragické vytriezvenie z idealizmu a politickú dezilúziu na základe kolízie vzťahu dvoch mladých ľudí s politickým establishmentom generácie ich rodičov. Už u Schillera je v hre viac úkladov ako lásky, ale jedno aj druhé vie byť v jadre veľmi živé a vie pôsobiť súčasne.

Predaj vstupeniek: 045/5551226
vstupenky@djgt.sk
viac info: www.djgt.sk, www.zhz.sk


 

Zvolen - voľný čas 1.4. - 22.12.2019   podľa plagátu

i_5528974.jpg

podľa plagátu

Zelené podujatia 2019

.

Pozývame vás na Zelené podujatia 2019.


 

Zvolen - voľný čas 21.1. - 30.6.2019   7:30 - 18:00

floryt.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, Zvolen

Výstava FLO.RYT

Pozývame vás do knižnice, kde je v priestoroch hlavného schodiska sprístupnená výstava prác študentov Súkromnej strednej umeleckej školy scénického výtvarníctva PinkHarmony vo Zvolene pod názvom FLO.RYT.


 

Zvolen - voľný čas 15.2. - 30.6.2019   7:30 - 18:00

i_5488303.jpg

Krajská knižnica Ľ. Štúra, Štúrova 5, chodba 1. posch.

Plagáty 2002 - 2019

Pozývame vás na výstavu PLAGÁTY 2002 – 2019, ktorá je výberom plagátov z tematických výstav žiakov výtvarného odboru ZUŠ Nádvorná vo Zvolene. Výstava je súčasťou podujatí, ktoré sú pripravené k 100. výročiu založenia ZUŠ.


 

Zvolen - voľný čas 18.2. - 26.9.2019   -

peciatka.jpg

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Nové knihy – spokojní čitatelia

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene informuje, že v od septembra 2018 do februára 2019 zakúpila 1 618 nových kníh krásnej a odbornej literatúry pre deti, mládež a dospelých vďaka podpore z verejných zdrojov Fondu na podporu umenia. Novinky sú v ponuke pre čitateľov všetkých oddelení krajskej knižnice.


 

Zvolen - voľný čas 15.4. - 30.6.2019   09:00 - 17:00

pozvanka na vystavu.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 22/33, 960 01 Zvolen

Vôňa školy (ne)dávnych čias

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP č. 23/35, 960 01 Zvolen

Gymnázium Ľ. Štúra vo Zvolene si počas celého roku 2019 pripomína 100. výročie svojho založenia. Nie je náhoda, že pre výstavu s názvom Vôňa školy (ne)dávnych čias si jej autori vybrali priestory Lesníckeho a drevárskeho múzea vo Zvolene. Práve v budove, v ktorej dnes sídli múzeum, prebiehalo vyučovanie prvého školského roka vtedajšej Štátnej reálky.
12. 5. 1919 minister školstva Československej republiky vyzval Stanislava Kovandu, profesora Štátneho gymnázia v Přerove, aby sa ujal potrebných prác pre otvorenie novej školy - Štátnej reálky vo Zvolene ako jej prvý riaditeľ. A tak v čase od 29. 5. 1919 do 15. 7. 1919 trval prvý školský rok v priestoroch Mestskej detskej opatrovne – dnešného Lesníckeho a drevárskeho múzea na Námestí SNP.
Návštevníci LDM sa prostredníctvom výstavy vrátia nielen do svojich školských čias, ale aj do školských čias svojich rodičov i starých rodičov. Prelistovať si môžu učebnice a odborné publikácie z jednotlivých vyučovacích predmetov. V časti prírodovedných predmetov môžu vidieť meracie prístroje i modely strojov, ktoré dokazujú fyzikálne zákonitosti. Biológia im odhalí mikroskopický svet a vráti ich do čias, kedy odkrývali tajomstvá prírody. V pamäti si návštevníci výstavy oprášia značky a názvy prvkov, výstava im otvorí dvere do chemickej učebne s analytickými váhami a inými pomôckami. Môžu nazrieť do geografických i dejepisných atlasov a obnoviť si v spomienkach hranice už neexistujúcich štátov. Zaspomínajú si na matematiku, geometriu a opäť si môžu zobrať do ruky rysovacie pomôcky. Z pamäti sa im vynoria literárne postavy a hrdinovia románov z povinného čítania. Pri portrétoch slávnych spisovateľov si môžu zaspomínať na ich najznámejšie diela.
Mladším návštevníkom výstava ponúka ucelený obraz o tom, ako sa učilo bez počítača, interaktívnej tabule či dataprojektoru. Staré učebné pomôcky nemusia byť hneď nefunkčné alebo nepotrebné. Možno niektorí odídu s pocitom, že mnohé staršie pomôcky sú lepšie a názornejšie ako tie dnešné, moderné.


 

Zvolen - voľný čas 26.4. - 21.6.2019   17.30 hod.

FSK Apríl - jún.jpg

Stará radnica - Nám. SNP 21/31, Zvolen

Filmový skoro klub

.

 

Zvolen - voľný čas 20.5. - 28.6.2019   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.30 hod.

Doda.JPG

Stará radnica - prízemie, Nám. SNP 21/31, Zvolen

Jozefína Hríňová, Ivan Beník

POS Zvolen, BBSK, Mesto Zvolen, ZKC

 

Zvolen - voľný čas 3.6. - 28.6.2019   Pon. - Piat.: 8.00 - 16.30 hod.

amfo.JPG

Stará radnica, Nám. SNP 21/31, Zvolen

AMFO 2019

POS Zvolen, BBSK, Mesto Zvolen, ZKC

 

Zvolen - voľný čas 6.6. - 30.9.2019   09:00 - 17:00 utorok - piatok a nedeľa

Stolicka - pozvanka.jpg

Lesnícke a drevárske múzeum, Námestie SNP 22/33, Zvolen

V hlavnej úlohe stolička

Lesnícke a drevárske múzeum

Výstava hravou formou približuje najmenšiemu divákovi stoličku ako inšpiratívny predmet,
ktorý ponúka veľký priestor na fantáziu, hru a výtvarné dopracovanie.
Stolička po dotvorení detským návštevníkom očarí svojou originálnou vážnou i komickou podobou.
Výstavu nášmu múzeu zapožičala Bibiana - Medzinárodný dom umenia pre deti v Bratislave.

Garant výstavy: Bc. M. Boledovič; milan.boledovic@lesy.sk


 

Zvolen - voľný čas 9.6. - 30.6.2019   17:00 hod.

Zvolenské korzo 2019.jpg

Námestie SNP vo Zvolene

Zvolenské korzo 2019

Mesto Zvolen a Zvolenské kultúrne centrum

 

Zvolen - voľný čas 11.6. - 7.9.2019   -

plagat_RFID.png

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra

Ochrana knižničného fondu RFID systémom

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene zakúpila a implementovala ochranu knižničného fondu RFID systémom s cieľom zvýšiť komfort používateľov knižnice. Pri vstupe do budovy sú RFID brány a pri pracovných staniciach RFID čítacie zariadenia.
Knižnica zmodernizovala a skvalitnila ochranu knižničného fondu a zrýchlili sa výpožičné služby. Ďalším benefitom bude zrýchlená revízia bez náročnej manipulácie s knižničným fondom.

Pracovníci knižnice vďaka RFID technológii strávia menej času vykonávaním bežných fyzických úkonov, zredukoval sa počet položiek, ktoré musia prejsť rukami knihovníkov pri manipulácii s knihami, deaktivácii a opätovnej aktivácii bezpečnostných čipov.

Do všetkých dokumentov vo voľnom výbere boli nalepené RFID etikety, postupne sa označujú vrátené a nové knihy.

Zakúpenie RFID brán, pracovných staníc a nálepiek z verejných zdrojov podporil Fond na podporu umenia - hlavný partner projektu.


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test