Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O Z N A M „Obchodné centrum Zvolen Retail Park“ – doručenie zámeru. Vytlačiť
 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 23 ods. 1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, zaslal na Mestský úrad Zvolen zámer „Obchodné centrum Zvolen Retail Park“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.

Predmetom zámeru je vybudovanie objektu obchodu a služieb s príslušnými parkovacími plochami v zóne obchodu a služieb Retail Park Zvolen - Čierne zeme, situovaného severne od obytného súboru Zvolen západ – Tepličky.

Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  356 počas pracovných dní v čase od 8,00 do 15,00 hod., v termíne od 14.2.2017 do 6.3.2017.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Námestie SNP 96/50, 960 01 Zvolen.

Dokumentácia je zverejnená na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

 

 

 

                                                                                                Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                               primátorka mesta Zvolen

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test