Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

Zápis detí do I. ročníka v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Zvolen na školský rok 2017/2018Vytlačiť
 

Podľa § 20 zákona č. 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene niektorých zákonov v znení neskorších predpisov  sa realizuje zápis detí do 1. ročníka ZŠ. V zmysle VZN č. 174 o určení miesta a času zápisu dieťaťa na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách, ktorých zriaďovateľom  je Mesto Zvolen,  termín zápisu detí na plnenie povinnej školskej dochádzky v základných školách  sa  realizuje  tretí aprílový týždeň  (piatok, sobota), a to nasledovne:

21. 04. 2017  (piatok)       od   14, 00 hod.  do   18, 00 hod.
22. 04. 2017  (sobota)       od   08, 00 hod.  do   12, 00 hod.

Základné školy budú realizovať zápis detí do prvého ročníka v zmysle platného VZN č. 175 o určení školských obvodov na území mesta Zvolen. 

Zákonní zástupcovia dieťaťa k zápisu  do I. ročníka základnej školy na príslušný školský rok potrebujú občiansky preukaz a rodný list dieťaťa. 

Prihlásiť dieťa do I. ročníka ZŠ na základné vzdelávanie je povinnosťou zákonných zástupcov.

V prípade nesplnenia tejto povinnosti sa zákonní zástupcovia dopúšťajú priestupku v zmysle § 37 zákona č. 596/2003 Z.z. o štátnej správe v  školstve a školskej samospráve a o zmene a doplnení niektorých zákonov a Mesto Zvolen im môže uložiť pokutu.


 
 

webygroup
USD1.0881
CZK26.937
GBP0.84420
HUF312.03
PLN4.2216
HRK7.4880
RUB62.0780

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka