Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

SSE – Distribúcia a .s. – žiadosť o spoluprácuVytlačiť
 

Stredoslovenská  energetika Distribúcia, a. s. (ďalej len SSE – D, a. s.) je osobou poverenou prevádzkovaním elektrických vedení, ktoré sa nachádzajú v katastrálnom území mesta a je ako osoba poverená prevádzkovaním týchto vedení a zodpovedá za ich bezpečnú a spoľahlivú prevádzku.

Podľa zákona č. 251/2012 o energetike je zakázané pod elektrickým vedením:

a) zriaďovať stavby, konštrukcie a skládky,

b) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m,

c) vysádzať a pestovať trvalé porasty s výškou presahujúcou 3 m vo vzdialenosti do 2 metrov od     krajného vodiča vzdušného vedenia s jednoduchou izoláciou,

d) uskladňovať ľahko horľavé alebo výbušné látky,

e) vykonávať činnosti ohrozujúce bezpečnosť osôb a majetku,

f) vykonávať akékoľvek činnosti ohrozujúce elektrické vedenie a bezpečnosť a spoľahlivosť  prevádzky sústavy.

Zabezpečenie bezpečnej prevádzky a údržby elektrických vedení  je spoločným záujmom SSE D, a. s. , obce ako aj všetkých občanov.  SSE-D, a. s.  v tejto súvislosti žiada občanov, vlastníkov pozemkov, aby zamestnancom SSE – D  a. s. poskytli potrebnú súčinnosť pri kontrole a prípadnom odstraňovaní a orezávaní porastov, ktoré ohrozujú bezpečnosť a prevádzku elektrických vedení


 
 

webygroup
USD1.1766
CZK25.596
GBP0.88068
HUF314.33
PLN4.2044
HRK7.5395
RUB69.2925

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test