Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Poplatok za komunálny odpad a daň z nehnuteľnostíVytlačiť
 

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v období od 18.4.2017 do 8.5.2017 doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2017. Poplatok je splatný v dvoch splátkach, 1.splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2.splátku je potrebné uhradiť do 30.9.2017.  Prípadné zmeny, ktoré majú vplyv na výšku vyrubeného poplatku a neboli nahlásené, je potrebné doriešiť osobne na oddelení miestnych daní mestského úradu, č.dv.230, II.posch., po prevzatí  rozhodnutia, nie prostredníctvom doručovateľov (zamestnancov mesta).  

Upozorňujeme občanov na dodržanie termínov splatnosti u dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade bude správca dane  nedoplatky vymáhať daňovým exekučným konaním.

 

                                                                       oddelenie miestnych daní MsÚ Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test