Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

O Z N A M Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10 – oznámenie o strategickom dokumente. Vytlačiť
 

Mesto Zvolen v súlade s § 6 ods.5 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), informuje verejnosť o vypracovaní

 

„Oznámenia o strategickom dokumente - Územný plán mesta Zvolen – Zmeny a doplnky 10“ (ďalej „oznámenie“).

 

Predmetom zisťovacieho konania v zmysle zákona sú zmeny a doplnky č.10 k platnému ÚPN mesta Zvolen schválenému MsZ uzn.č.144/2004 v znení jeho neskorších zmien a doplnkov.

 

Oznámenie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli MsÚ Zvolen, Oznámenie a strategický dokument sú sprístupnené na odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  355,356 alebo 357 denne počas pracovných hodín v termíne od 7.7.2017 do 21.7.2017.

 

Oznámenie spolu s návrhom  strategického dokumentu je zverejnené na internetovej stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia. Oznámenie je zároveň zverejnené na internetovej stránke mesta Zvolen  www.zvolen.sk /úradné oznamy/ a strategický dokument na www.zvolen.sk /strategické dokumenty, územný plán, zmeny a doplnky/.

 

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu do 15 dní od doby, kedy bola o oznámení informovaná na adresu:

 

Okresný úrad Zvolen

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Námestie SNP 96/50

960 01 Zvolen.

 

                                                                                                   Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                                  primátorka mesta Zvolen

 

 

 

 


 
 

webygroup
USD1.2299
CZK25.337
GBP0.87940
HUF312.88
PLN4.1698
HRK7.4365
RUB69.4480

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test