Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Halabala 2017/medzinárodná súťaž v dizajne nábytku a interiéru, 13. ročníkVytlačiť
 

POZVANKA.jpegCena prof. Jindřicha Halabalu 2017 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2016/2017 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Prof. Halabala vo svojom diele intenzívne riešil otázky kultúry bývania a životného štýlu v spojitosti s hľadaním životnej filozofie. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a interiéru.
1. ročník študentskej súťaže bol vyhlásený v roku 2004 pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu.

Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Štatút súťaže bol schválený Vedeckými radami oboch univerzít, ktoré sa podieľali na zrode tohto podujatia.
V počiatkoch sa súťaž formovala ako československá a v 11. ročníku Ceny prof. Halabalu 2015 sa súťaž otvorila aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.

V 13. aktuálnom ročníku sa súťaže zúčastnilo 52 študentov54 prácami. Boli zastúpené práce zo 6 univerzít a vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú dizajnom.

Odborná porota zložená z renomovaných pedagógov a odborníkov, vyhlási víťazov a ocení vybrané práce na vernisáži v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku 9.novemra.2017 o 17.00.

13. ročník súťaže a prehliadku súčasného študentského dizajnu organizuje Katedra dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Kurátorom a organizátorom za Technickú univerzitu je Katarina Boborová a čestnú kuratelu prebral žiak Prof. Halabalu Prof. Štefan Schneider.


 
 

webygroup
USD1.1582
CZK25.746
GBP0.90328
HUF327.81
PLN4.3249
HRK7.4300
RUB79.2265

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test