Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Halabala 2017/medzinárodná súťaž v dizajne nábytku a interiéru, 13. ročníkVytlačiť
 

POZVANKA.jpegCena prof. Jindřicha Halabalu 2017 bude na základe súťaže udelená študentovi, prípadne kolektívu študentov, za najlepší projekt v oblasti nábytkového a interiérového dizajnu, ktorý vznikol v akademickom roku 2016/2017 v rámci štúdia (ateliérovej tvorby).

Súťaž nesie meno Jindřicha Halabalu, výraznej osobnosti nábytkárskej tvorby bývalého Československa 20. storočia. Od medzivojnového obdobia až do svojej smrti v roku 1978 sa významne podieľal na zvyšovaní úrovne bývania a tvorbe nového, moderného životného štýlu. Prof. Halabala vo svojom diele intenzívne riešil otázky kultúry bývania a životného štýlu v spojitosti s hľadaním životnej filozofie. Svojim pedagogickým pôsobením na niekdajšej Vysokej škole lesníckej a drevárskej vo Zvolene (v súčasnosti Technická univerzita vo Zvolene) ovplyvnil vznik terajšej Katedry dizajnu nábytku a interiéru.
1. ročník študentskej súťaže bol vyhlásený v roku 2004 pri príležitosti 100. výročia narodenia Jindřicha Halabalu.

Odvtedy sa Cena profesora Halabalu koná periodicky v ročných intervaloch. Jeho odbornými garantmi a striedavo aj organizátormi sú na Slovensku Technická Univerzita vo Zvolene (nepárne ročníky súťaže) a v Čechách Mendelova Univerzita v Brne (párne ročníky). Štatút súťaže bol schválený Vedeckými radami oboch univerzít, ktoré sa podieľali na zrode tohto podujatia.
V počiatkoch sa súťaž formovala ako československá a v 11. ročníku Ceny prof. Halabalu 2015 sa súťaž otvorila aj pre účastníkov z ostatných krajín Európskej únie.

V 13. aktuálnom ročníku sa súťaže zúčastnilo 52 študentov54 prácami. Boli zastúpené práce zo 6 univerzít a vysokých škôl, ktoré sa zaoberajú dizajnom.

Odborná porota zložená z renomovaných pedagógov a odborníkov, vyhlási víťazov a ocení vybrané práce na vernisáži v priestoroch SNG na Zvolenskom zámku 9.novemra.2017 o 17.00.

13. ročník súťaže a prehliadku súčasného študentského dizajnu organizuje Katedra dizajnu nábytku a interiéru Technickej univerzity vo Zvolene. Kurátorom a organizátorom za Technickú univerzitu je Katarina Boborová a čestnú kuratelu prebral žiak Prof. Halabalu Prof. Štefan Schneider.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test