Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ – doručenie zámeru.Vytlačiť
 

O Z N A M

„Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ – doručenie zámeru.

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, v zmysle § 23 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.

Predmetom zámeru je zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) mobilným zariadením MORBARK WH 3800. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa bude presúvať v rámci SR na rôzne pracovné miesta v závislosti od požiadaviek trhu. Predpokladaná kapacita mobilného zariadenia predstavuje 20 t/hod., t.j. 58400 t/rok zhodnocovaného odpadu.

Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  356 od 7,30 do 15,30 hod., v termíne od 22.11.2017 do 12.12.2017.  Oznam je zverejnený aj na internetovej stránke mesta www.zvolen.sk /úradné oznamy/. Celá dokumentácia je sprístupnená na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na adresu:

Okresný úrad Zvolen

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. SNP 96/50

960 01 Zvolen                                                                      

                                                                                               Ing.Lenka Balkovičová

                                                                                                primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test