Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNAM - Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením - štiepkovacím strojom PETERSON 4700B - doručenie zámeru EIAVytlačiť
 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, v zmysle § 23 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – štiepkovacím strojom PETERSON 4700B“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.

Predmetom zámeru je zhodnocovanie odpadu z biomasy (biologicky rozložiteľných odpadov a odpadu zo spracovania dreva) mobilným zariadením PETERSON 4700B. Mobilné zariadenie na zhodnocovanie odpadov sa bude presúvať v rámci SR na rôzne pracovné miesta v závislosti od požiadaviek trhu. Predpokladaná kapacita mobilného zariadenia predstavuje 35 t/hod., t.j. 74 000 t/rok zhodnocovaného odpadu.

Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  356 od 7,30 do 15,30 hod., v termíne od 23.11.2017 do 13.12.2017.  Oznam je zverejnený aj na internetovej stránke mesta www.zvolen.sk /úradné oznamy/. Celá dokumentácia je sprístupnená na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na adresu:

Okresný úrad Zvolen

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. SNP 96/50

960 01 Zvolen                                                                      

                                                                                               Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                                primátorka mesta Zvolen

 


 
 

webygroup
USD1.1582
CZK25.746
GBP0.90328
HUF327.81
PLN4.3249
HRK7.4300
RUB79.2265

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test