Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNAM - „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“– doručenie rozhodnutia. Vytlačiť
 

Okresný úrad Zvolen, odbor životného prostredia v zmysle § 29 ods.15 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), doručil na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie č.j.:OU-ZV-OSZP-2017/015303-016/Rozh, zo dňa 20.12.2017, že navrhovaná činnosť „Zhodnocovanie odpadov mobilným zariadením – drviacim a štiepkovacím strojom MORBARK WH 3800“ sa nebude posudzovať podľa zákona.

Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o vydanom Rozhodnutí verejnosť.

Rozhodnutie je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na úradnej tabuli MsÚ, a na webovej stránke mesta www.zvolen.sk ( oznamy).

 

 

                                                                                           Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                        primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test