Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNÁMENIE O ZMENE NAVRHOVANEJ ČINNOSTI Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode.Vytlačiť
 

O Z N A M

 

„Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode“ – doručenie oznámenia o zmene.

 

 

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 29 ods. 6, v súlade s § 18 ods. 2 písm. c) zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, zaslal na Mestský úrad Zvolen oznámenie o zmene navrhovanej činnosti „Výrobný areál Continental Zvolen – Rozšírenie priestorov v závode“, navrhovateľ: Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom oznámení o zmene navrhovanej činnosti verejnosť.

Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  355 od 7,30 do 15,30 hod., v termíne od 5.3.2018 do 19.3.2018.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k oznámeniu o zmene navrhovanej činnosti do 10 pracovných dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na Ministerstvo životného prostredia SR, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie, Námestie Ľ. Štúra č.1, 812 35 Bratislava.

Dokumentácia je zverejnená na stránke MŽP  SR http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/vyrobny-areal-continental-zvolen-rozsirenie-priestorov-v-zavode

 

 

 

 

                                                                                                 Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                                primátorka mesta Zvolen


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test