Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNAM o zverejnení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“Vytlačiť
 

OZNAM

Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie v znení neskorších predpisov (ďalej len „zákon“), vypracoval podľa §14 odsek 1 zákona záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Okresný úrad v sídle kraja podľa § 14 odsek 4 zákona zaslal Mestu Zvolen záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“.

Podľa § 14 odsek 5 zákona „Dotknutá obec zverejní záverečné stanovisko z posúdenia strategického dokumentu v lehote do 3 dní od jeho doručenia v mieste obvyklým spôsobom a oznámi, kde a kedy možno doň nahliadnuť, robiť z neho výpisy, odpisy alebo na vlastné náklady zhotoviť kópie“.

Záverečné stanovisko je pre verejnosť sprístupnené k nahliadnutiu na webovej stránke mesta www.zvolen.sk (úradné oznamy).

 

Ing. Lenka Balkovičová

primátorka mesta

POH BBSK - SPrievodný list sprievodný list k ZS.pdf sprievodný list k ZS.pdf (177.4 kB)
POH BBSK - Záverečné stanovisko záverecné stanovisko SD POH BBK.pdf záverecné stanovisko SD POH BBK.pdf (1.4 MB)

 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test