Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Obchodné centrum Zvolen - doručenie zámeru.Vytlačiť
 

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie, Nám. SNP 96/50, 960 01 Zvolen, v zmysle § 23 ods.1 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer Obchodné centrum Zvolen“. Na základe uvedeného zákona Mesto Zvolen informuje o uvedenom zámere verejnosť.

Predmetom zámeru je výstavba nového obchodného centra na ulici Hronská vo Zvolene pri OC Kaufland, spolu so statickými a dopravnými prvkami. Obchodné centrum bude tvorené prevažne predajňami rôzneho druhu.

Dokumentácia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. posch., č. dverí  356 od 7,30 do 15,30 hod., v termíne od 29.3.2018 do 19.4.2018.  Oznam je zverejnený aj na internetovej stránke mesta www.zvolen.sk /úradné oznamy/. Celá dokumentácia je sprístupnená na stránke http://www.enviroportal.sk/sk/eia.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k zámeru do 21 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na adresu:

Okresný úrad Zvolen

Odbor starostlivosti o životné prostredie

Nám. SNP 96/50

960 01 Zvolen                                                                      

 

 

                                                                                                                    Ing. Lenka Balkovičová

                                                                                                                   primátorka mesta Zvolen

 

 

 

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test