Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Poplatok za komunálny odpad a rozhodnutia na daň z nehnuteľnostíVytlačiť
 

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v období od 16.4.2018 do 4.5.2018 doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2018. Poplatok je splatný v dvoch splátkach, 1.splátka je splatná do 15 dní odo dňa nadobudnutia právoplatnosti rozhodnutia, 2.splátku je potrebné uhradiť do 30.9.2018.  Prípadné zmeny, ktoré majú vplyv na výšku vyrubeného poplatku a neboli nahlásené, je potrebné doriešiť osobne na oddelení miestnych daní mestského úradu, č.dv.230, II.posch., po prevzatí  rozhodnutia, nie prostredníctvom doručovateľov (zamestnancov mesta).  Spolu s rozhodnutiami na komunálny odpad budú zamestnanci doručovať aj rozhodnutia na daň z nehnuteľností.  

Upozorňujeme občanov na dodržanie termínov splatnosti u dani z nehnuteľností, dani za psa a poplatku za komunálny odpad. V opačnom prípade bude správca dane  nedoplatky vymáhať daňovým exekučným konaním.


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test