Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

Oznamy - Aktuálne VO

SÚŤAŽNÉ PODKLADY - Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - „Oprava chodníka na ul. Hronskej od križovatky s ul.Ľ.Štúra po križovatku s ul. T.G.Masaryka“

Súťažné podklady


 

SÚŤAŽNÉ PODKLADY - Zákazka s nízkou hodnotou na poskytnutie služby - postup podľa § 117 zákona č.343/2015 Z.z o verejnom obstarávaní a o zmene a doplnení niektorých zákonov - „Zvolen – ul. J.Poničana p.č. 1361/1,1361/96-Parkovacie plochy“

Súťažné podklady


 

Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene, úsek č. 1

Názov zakázky - Rekonštrukcia miestnej komunikácie na ulici Strážska cesta vo Zvolene, úsek č. 1

presmerovanie UVO

presmerovanie eZakazky

 


 

Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019-2021

Názov zakázky - Verejné osvetlenie – údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019-2021

presmerovanie UVO


 

Aktuálne verejné obstarávanie

Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste ZvolenVytlačiť
 

Názov zákazky - Oprava, údržba a výstavba miestnych komunikácií v meste Zvolen

presmerovanie UVO

presmerovanie eZakazky


 
 

Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa

Názov zákazky - Námestie SNP Zvolen, pešia zóna - III. etapa  

presmerovanie UVO

presmerovanie eZakazky


 

Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Zvolen

Názov zákazky - Čistenie a zimná údržba miestnych komunikácií a chodníkov mesta Zvolen

presmerovanie na ÚVO

presmerovanie na eZákazky


 

Obnova severného priečelia (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. 2292 vo Zvolene

Názov zákazky - Obnova severného priečelia  (oprava strmej časti strechy) hlavnej haly Zimného štadióna súp. 2292 vo Zvolene

presmerovanie na ÚVO

presmerovanie na eZákazky


 

Vypracovanie lokálnej nízkouhlíkovej stratégie v meste Zvolen

Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene

Názov zákazky - Rekonštrukcia predstaničných priestorov ŽST vo Zvolene

Predmet zákazky - stavebné práce

 

presmerovanie na UVO


 

Verejné osvetlenie - údržba, prevádzka a oprava, správa a údržba osvetľovacej sústavy a prečerpávacej stanice spodných vôd mesta Zvolen na roky 2019 - 2021Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test