Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

Oznamy

ZÁPISNICA výberovej komisie z výberového konania pre výber uchádzačov na funkciu Referent pre verejné obstarávanie zo dňa 19.04.2018

Zverejnené 23.4.2018 -afa-


 

Výšku dane z nehnuteľnosti a poplatku za komunálny odpad si mnohé právnické osoby nájdu už iba vo svojich elektronických schránkach

Dovoľujeme si upozorniť, že Mesto Zvolen (v zmysle požiadaviek platnej legislatívy) po prvý raz pristúpilo k zaslaniu rozhodnutí o vyrubení dane z nehnuteľnosti na zdaňovacie obdobie 2018 a rozhodnutí o vyrubení miestneho poplatku za komunálne odpady a drobné stavebné odpady právnickým osobám výhradne prostredníctvom elektronickej pošty.

viac...


 

Poplatok za komunálny odpad a rozhodnutia na daň z nehnuteľností

Tak ako po iné roky, aj v tomto roku budú zamestnanci správcu dane v období od 16.4.2018 do 4.5.2018 doručovať občanom v bytových domoch rozhodnutia, ktorými je vyrubený poplatok za komunálny odpad na rok 2018.

viac...


 

Zaburinenie pozemkov - upozornenie

Zverejnené 16.4.2018 -afa-


 

Otváracia doba Mestských kúpeľov vo Zvolene

Zverejnené 16.4.2018 -afa-


 

Vývoz problémových látok v meste Zvolen

Zverejnené 16.4.2018 -afa-


 

Zisťovanie o príjmoch a životných podmienkach domácností (EU SILC)

Zverejnené 11.4.2018 -afa-


 

Vyhodnotenie ankety NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017

20. 3. na Zvolenskom zámku sa konalo každoročné vyhodnotenie ankety NAJÚSPEŠNEJŠÍ ŠPORTOVEC MESTA ZVOLEN ZA ROK 2017. Pozrite si výsledky hlasovania odbornej poroty aj verejnosti.

viac...


 

Odstávky inžinierskych sietí

Zverejnené 21.3.2018 -afa-


 

Vyhodnotenie súťaží Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých 2018

Zaujíma vás, ako dopadli výzvy Krajšie priestory a Mesto (pre) mladých? Pozrite si vyhodnotenie oboch súťaží.

viac...


 

Zhotovovanie fotografií a záznamov z podujatí pod gesciou mesta

Dovoľujeme si Vás touto cestou informovať a upozorniť, že na akciách organizovaných mestom Zvolen alebo uskutočňovaných pod jeho gesciou, môžu byť zhotovované záznamy zvukového, obrazového alebo zvukovoobrazového charakteru, ktoré môžu byť následne využívané na prezentáciu príslušných akcií, prípadne samotného mesta Zvolen.  

viac...


 

HARMONOGRAM ROZMIESTNENIA VEĽKOOBJEMOVÝCH KONTAJNEROV PRE JARNÉ ČISTENIE

Zverejnené 26.2.2018 -afa-


 

Pomôžte projektu rekonštrukcie a sprístupnenia veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety

Mesto Zvolen, ako aj Rímskokatolícka cirkev Zvolen-mesto hľadajú potenciálnych sponzorov, ktorí by radi prispeli na projekt sprístupnenia veže Rímskokatolíckeho kostola sv. Alžbety vo Zvolene.

viac...


 

Štatistické zist'ovanie RÚ

Zverejnené 22.1.2018 -afa-


 

O včelách a ľuďoch

Plagát Lysinová 2018.jpgPozývame vás dňa 11.5. o 17:00 hod. na vernisáž výstavy O včelách a ľuďoch. 

viac...


 

Slávnostné otvorenie Ebajk centra vo Zvolene

plagat_otvorenie_ebajk.jpgDovoľujeme si Vás pozvať na slávnostné otvorenie Ebajk centra vo Zvolene (ul. T. G. Masaryka 8 – areál Mäspoma, Zvolen), ktoré sa pre médiá a VIP uskutoční dňa 2. mája 2018 v čase od 14.00 do 16.00.

viac...


 

Beh oslobodenia obce Budča a detská liga 2018

plagat_budca_beh.jpgNa Budči sa bude oslobodzovať športom. V sobotu 28. apríla 2018 si obec Budča, kúsok od Zvolena, pripomenie svoje oslobodenie športovým spôsobom.

viac...


 

Environmentálna kriminalita na Slovensku

Kriminalita.pngNedovolené výruby stromov, nelegálny obchod s drevom, pytliactvo, týranie zvierat, porušovanie ochrany vôd a neoprávnené nakladanie s odpadmi.

viac...


 

Heuréka - konferencia pre mladých ľudí

2018 Plagát - konferencia.jpgPozývame vás v dňoch 18. a 19.5. na podujatie Heuréka - konferencia pre mladých ľudí.

viac...


 

Kultúrna jar Adely Ostrolúckej

2018 OL Plagát Kultúrna jar Adely Ostrolúckej.jpgPozývame vás dňa 19.5. na podujatie Kultúrna jar Adely Ostrolúckej.

viac...


 

Koncerty zahraničných skupín vo Zvolene

koncerty spev zborov-page-001.jpgPozývame vás dňa 14.5. na koncerty zahraničných skupín vo Zvolene.

viac...


 

Brigáda na Borovej hore

borová hora.jpgPozývame vás na brigádu na Borovej hore, ktorá sa uskutoční 28.4. o 9:00 hod.v parku pri jazierku.

viac...


 

Najmilší koncert roka

NKR 2018 plagat dopln..jpgRegionálna pobočka Úsmevu ako dar pozýva všetkých na Najmilší koncert roka, ktorý sa uskutoční 26.4.2018 v Divadle Jozefa Gregora Tajovského vo Zvolene  o 16:00.

viac...


 

Turistické podujatie v Slovenskom raji

turisti.jpgKST Pustý hrad Zvolen a obecný úrad Vernár vás pozývajú dňa 12.5. na turistické podujatie v Slovenskom raji.

viac...


 

1. MÁJ

1 maj.jpgPozývame vás na Námestie SNP na kultúrne podujatie 1. MÁJ.

viac...


 

BOXO CUP

plagát A0 Boxo a Ltrade cup 2018 OK verzia 28032018M [Režim kompatibility].jpgPozývame vás 1.5. na Medzinárodný turnaj reprezentačných mužstiev BOXO CUP.

viac...


 

Zvolenská country barla

ZCB 2 ročník final version.JPGPozývame vás dňa 5.5. na 2. ročník festivalu Zvolenská country barla.

viac...


 

Galakoncert LA GIOIA - ZRUŠENÝ

zvolen .jpgPredstavenie Galakoncert La GIOIA pop operné trio, ktoré sa malo konať dňa20.4.2018 o 19:00 hod. v Dom kultúry Podborová, Zvolen, je zo zdravotných dôvodov jedného z vystupujúcich ZMENENÉ! Predstavenie sa uskutoční v novom termíne: 27.4.2018 o 19:00 hod. v pôvodnom mieste konania.

viac...


 

Do práce na bicykli

Do práce na bicykli 2018.jpgV týchto dňoch prebieha na Slovensku registrácia do kampane Do práce na bicykli 2018.

viac...


 

Predstavenie Chlieb s maslom

Pozývame vás dňa 12.5.  do Domu kultúry Podborová na predstavenie Chlieb s maslom.

viac...


 

Filmový skoro klub

plagat_jar.jpgFilmový skoro klub vás pozýva na svoje predstavenia.

viac...


 

Zelený objektív 2017

Zeleny objektiv 2017_pozvanka.jpgPozývame vás na výstavu mladých fotografov na tému Les, do priestorov LDM vo Zvolene. Výstava potrvá do 11.5.

viac...


 

Výstava žiackych prác Súkromnej strednej umeleckej školy Zvolen

PLAGAT RADNICA.jpgPozývame vás na výstavu žiackych prác Súkromnej strednej umeleckej školy Zvolen do Starej radnice. Výstava potrvá do 27.4.

viac...


 

Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

konferencia-pozvanka-page-001.jpgPozývame vás dňa 26.4. o 9:00 na konferenciu Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách.

viac...


 

Noc strachu a smiechu na Zvolenskom zámku

NSAS.jpgPozývame vás 27.4 - 28.4. na podujatie Noc strachu a smiechu na Zvolenskom zámku.

viac...


 

Zámocká hudobná jar 2018

Zvolenská hudobná jar 2018.jpgZvolenské kultúrne centrum a Mesto Zvolen vás pozýva na dva koncerty v rámci Zámockej hudobnej jari 2018.

viac...


 

Zelené podujatia 2018

Zelené podujatia 2018.jpgMesto Zvolen je lesnícke a zelené mesto. Počas roka sa v spolupráci s partnermi koná množstvo podujatí, na ktoré vás touto cestou pozývame.

viac...


 

Konferencia - Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách

Centrum environmentálnej a etickej výchovy Živica, Technická univerzita Zvolen a Mesto Zvolen vás pozývajú na konferenciu Prírode blízka starostlivosť o vegetáciu a zeleň v mestách.

viac...


 

Beh Zvolen 2018

Beh Zvolen 2018.jpgPozývame vás na bežecké podujatia Zvolenskej bežeckej ligy 2018.

viac...


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE Príjazdová komunikácia a chodník pre IBV v Podzámčoku

Zverejnené 24.4.2018 -jtl-


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 z ...viac...

Zverejnené 20.4.2018 -jtl-


 

Územné rozhodnutie o umiestnení stavby pod názvom: Zvolen - V. P. Tótha - rekonštrukcia TS 686/TS/528

Zverejnené 18.4.2018 -jsu-


 

STAVEBNÉ POVOLENIE 9172-Zvolen, Rákoš: Zahustenie TS a rozš. NNK Za Hronským mostom, Robstav“

Zverejnené 16.4.2018 -jtl-


 

ÚZEMNÉ ROZHODNUTIE o u m i e s t n e n í s t a v b y Bývanie Tulská - Nadstavba na parkovací dom

Zverejnené 13.4.2018 -jtl-


 

Oznámenie o územnom a stavebnom konaní k povoleniu stavby pod názvom: Vybudovanie parkoviska na Ul. Nográdyho vo Zvolene

Zverejnené 12.4.2018 -jsu-


 

OZNAM o zverejnení záverečného stanoviska z posúdenia strategického dokumentu „Program odpadového hospodárstva Banskobystrického kraja na roky 2016-2020“

OZNAM
Okresný úrad Banská Bystrica, odbor starostlivosti o životné prostredie (ďalej len „okresný úrad v sídle kraja“), ako príslušný orgán podľa § 55 písm. a) zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzov ...viac...

Zverejnené 27.3.2018 -dwe-


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK Bučina Zvolen, Objekt: D 900-00 Technológia - Stavebná časť, Objekt D 800-40 Prestrešenie technológie

Zverejnené 12.2.2018 -jtl-


 

Zverejnenie žiadosti o stavebné povolenie stavby: SPRACOVANIE DREVNÉHO ODPADU ZHODNOCOVANÍM PRE VÝROBU DREVOTRIESKOVÝCH DOSIEK-BUČINA ZVOLEN, Objekt: D 501-00 VODOVODNÁ PRÍPOJKA PRE SHZ, D 800-00 REKONŠTRUKCIA HALOVÝCH OBJEKTOV

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 48 ...viac...

Zverejnené 12.1.2018 -jtl-


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test