Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

Oznam o verejnom pripomienkovaní Akčného plánu mesta Zvolen 2017

OZNAM o verejnom pripomienkovaní Akčného plánu mesta Zvolen Mesto Zvolen oznamuje verejnosti, že v období 23.6. – 31.7.2017 sa uskutoční verejné pripomienkovanie Akčného plánu mesta Zvolen.
Dokument „Akčný plán mesta Zvolen“ je pre verejnosť k dispozícii v elektronickej verzii na webovej stránke http://strategia.zvolen.sk .
Verejnosť môže doručiť svoje pripomienky k dokumentu do 31.7.2017 prostredníctvom formulára na webovej str ...viac...


 

STAVEBNÉ POVOLENIE „Prestavba objektu na bytový dom, Okružná 2447/137, Zvolen – Lipovec“

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 1747/2017-Hr
 
Zvolen, dňa 21.6.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
...viac...


 

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 996/2017-Hr
 
Zvolen, dňa 19.6.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Zita Hriňová
045/5303 285
 
 
...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o začatí konania vo veci žiadosti o vydanie súhlasu na výrub drevín

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétn ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: REKONŠTRUKCIA PREDSTANIČNÝCH PRIESTOROV ŽST VO ZVOLENE

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2521/2017-Šu
 
Zvolen, dňa 16.6.2017
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Ján Šutý
045/5303 221
 
 
 
...viac...


 

OZNÁMENIE O ZAČATÍ STAVEBNÉHO KONANIA Stavebné úpravy v bytoch č. 2 a 3 v bytovom dome Ľ. Fullu 1962/9, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
Spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2566/2017-Pa-1-ozn.
 
Zvolen, dňa 16.6.2017
 
Vybavuje:
Tel.:
Ing. Viera Paniaková
045/5303 268
 
 < ...viac...


 

Oznámenie o stavebnom konaní stavby pod názvom: Osadenie záhradnej chatky, záhradkárska osada Hájik 5, Zvolen

M E S T O  Z V O L E N
spoločný obecný úrad - odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 960 01 Zvolen
 
Č. j.:
SÚ 2436/2017-Šm
 
Zvolen, dňa 8.6.2017
Vybavuje:
Tel.:
Bc. Zdenka Šmidtová
045/5303285
 
 
 
...viac...


 

Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta a jeho útvaru na II. polrok 2017

V súlade s ustanovením § 18 f odsek 1 písmeno b) zákona č. 369/1990 Zb. o obecnom zriadení v znení neskorších predpisov predkladám Návrh plánu kontrolnej činnosti hlavného kontrolóra mesta  a jeho útvaru na II. polrok 2017.
viac...


 

webygroup
USD1.1173
CZK26.297
GBP0.87805
HUF309.13
PLN4.2320
HRK7.4030
RUB66.6677

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka