Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 3 Prechod na navigáciu Hlavné menu 4 Prechod na navigáciu vodorovná

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

Oznámenie verejnou vyhláškou - Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu Kanalizačná prípojka a ČOV v rámci stavby Novostavba rodinného domu Zvolen - Horné Lanice, parc. č. 3374/2.

Oznámenie verejnou vyhláškou - Rozhodnutie o vydaní stavebného povolenia na stavbu "Kanalizačná prípojka a ČOV" v rámci stavby "Novostavba rodinného domu Zvolen - Horné Lanice, parc. č. 3374/2".
viac...


 

OZNAM - Rozhodnutie zo zisťovacieho konania navrhovanej činnosti - OC Zvolen Retail park

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-2017/003043/Rozh zo dňa 16.3.2017, že navrhovaná činnosť
„Obchodné centrum Zvolen Retail Park“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle § 29 ...viac...


 

Oznámenie „Obytný komplex pod Pustým hradom“ - rozhodnutie

Okresný úrad Zvolen, odbor starostlivosti o životné prostredie v zmysle § 29 zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), zaslal na Mestský úrad Zvolen Rozhodnutie Č.j: OU-ZV-OSZP-
2016/010286-020/Rozh zo dňa 29.9.2016, že navrhovaná činnosť „Obytný komplex pod Pustým hradom“ sa nebude posudzovať podľa zákona.
Na základe uvedeného zákona v zmysle §29 ...viac...


 

webygroup
USD1.0805
CZK27.021
GBP0.86600
HUF309.81
PLN4.2695
HRK7.4198
RUB61.6859

Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka