Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

ÚRADNÉ OZNAMY

Upútavky na oznamy

Informácie o začatých správnych konaniach

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

Oznámenie o podaní odvolania.

OZNÁMENIE O PODANOM ODVOLANÍ
 
         Mesto Zvolen, ako stavebný úrad príslušný podľa § 117 ods. 1 zákona Č. 50/1976 Zb. o územnom plánovaní a stavebnom poriadku (stavebný zákon) v znení neskorších predpisov (ďalej len "stavebný zákon"), na základe žiadosti, ktorú dňa 22.8.2018 podal navrhovate!' Venum s. r. o., IČO 51820901, Kremnička 3, 974 05 Banská Bystrica, vydal dňa 5.12.2018 rozhodnutie pod Č. j.: SÚ 3667/2018-Šm na stavb ...viac...


 

Informácie o začatých správnych konaniach.

Mesto Zvolen
Spoločný obecný úrad – odbor stavebnej správy
Námestie slobody 22, 96001 Zvolen
 
Informácie o začatých správnych konaniach
 
Podľa § 82 ods. 7 zákona č. 543/2002 Z.z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov Vás upovedomuje o začatých správnych konaniach, v ktorých môžu byť dotknuté záujmy ochrany prírody a krajiny.
 
Potvrdenie záujmu byť účastníkom v konkrétno ...viac...


 

O Z N A M „Galvanická linka č.3“ – doručenie zámeru navrhovanej činnosti.

Ministerstvo životného prostredia SR, sekcia environmentálneho hodnotenia a odpadového hospodárstva, odbor posudzovania vplyvov na životné prostredie v zmysle § 23 ods. 1, zákona NR SR č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a  zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov, doručil na Mestský úrad Zvolen zámer „Galvanická linka č.3“, navrhovateľ: Continental Automotive Systems Slovakia, s.r.o., Zvolen. Na zá ...viac...


 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test