Prechod na navigáciu vodorovná Prechod na navigáciu block menu Prechod na navigáciu Hlavné menu Prechod na navigáciu Hlavné menu 4
Zvolen
 
 

OZNAM „Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy“ - doručenie správy o hodnotení činnosti Vytlačiť
 

Ministerstvo životného prostredia (MŽP) v zmysle § 33 ods. 1 zákona č. 24/2006 Z.z. o posudzovaní vplyvov na životné prostredie a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej „zákon“), doručilo Mestu Zvolen správu o hodnotení činnosti „Rýchlostná cesta R3 Zvolen - Šahy “.

Podľa § 34 ods. 1 Mesto Zvolen informuje o doručení správy o hodnotení verejnosť.

Kompletná dokumentácia (správa o hodnotení) vrátane všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia je pre verejnosť sprístupnená k nahliadnutiu na adrese:

http://www.enviroportal.sk/sk/eia/detail/rychlostna-cesta-r3-sahy-zvolen

ako aj na MsÚ Zvolen, odbore územného plánovania, 3. poschodie, č. dverí 356 v pracovných dňoch od 8,00 do 14,30 hod, v termíne od 19.12.2018 do 18.1.2019.

Zároveň je textová časť správy o hodnotení vrátane všeobecne zrozumiteľného záverečného zhrnutia sprístupnená aj na www.zvolen.sk – úradné oznamy a všeobecne zrozumiteľné záverečné zhrnutie aj na vývesnej tabuli Mestského úradu.

Verejnosť môže doručiť svoje písomné stanovisko k správe o hodnotení do 30 dní od doby, kedy bola o zámere informovaná na Ministerstvo životného prostredia SR, Námestie Ľ. Štúra 1, 812 35 Bratislava.

 

 

 

                                                                       Ing. Lenka Balkovičová

                                                                       primátorka mesta Zvolen

 


 
 


Deutch version
English version
Francúzska verzia
Magyar verzió
Poľská verzia
Úvodná stránka
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Website Security Test